Mag een medewerker in de horeca aansprakelijk gesteld worden voor schade die hij maakt op de werkvloer?

Ik werk in de horeca en schade die mijn collega's en in maken wordt van ons loon ingehouden. Denk hierbij aan het laten vallen van borden en glazen, etenwaren niet goed bereiden etc. Mag dit? Zo niet dan zou ik graag een bron hebben om dit aan te kunnen geven bij mijn werkgever.

Bedankt

Weet jij het antwoord?

/2500

Moet ik betalen voor schade die ik op mijn werk veroorzaak? Als u materiële schade of letsel aan een collega of goederen van de werkgever veroorzaakt tijdens het werk, is in de meeste gevallen uw werkgever aansprakelijk. Uw werkgever kan de schade alleen op u verhalen (bijvoorbeeld door loon in te houden) als hij kan bewijzen dat u de schade met opzet of door bewust 'roekeloos handelen' hebt veroorzaakt. Er kunnen ook afspraken zijn gemaakt over een schadevergoeding in het bedrijfsreglement, de cao of uw arbeidscontract. Daar moet u zich dan aan houden. Eventueel kunt u (of alle medewerkers gezamenlijk) aan de rechter vragen of de afspraken in uw geval redelijk zijn.

Bronnen:
https://www.juridischloket.nl/schade-en-le...

"Burgerlijk Wetboek 7 Artikel 661 1. De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald. 2. Afwijking van lid 1 en van artikel 170 lid 3 van Boek 6 ten nadele van de werknemer is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de werknemer te dier zake verzekerd is. " Tot zover dit wetsartikel: de werkgever is aansprakelijk (ook als de werknemer schade toebrengt aan derden bij de uitvoering van zijn werk) tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de werknemer. (Dat wordt overigens niet vlug aangenomen door een rechter, het moet echt bewezen worden.) Je kunt iets anders afspreken in de arbeidsovereenkomst maar dan moet de werknemer wel tegen die aansprakelijkheid zijn verzekerd. Uit andere bron: "Een werknemer is niet aansprakelijk voor schade die hij toebrengt aan eigendommen van zijn werkgever tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Contractueel kunt u met en werknemer vastleggen dat de werknemer aansprakelijk is voor door de werknemer veroorzaakte schade, mits de werknemer daarvoor verzekerd is. Als de werknemer bij die verzekering een eigen risico heeft dan is de werkgever voor dat eigen risico aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewust roekeloos handelen. (...) Samengevat komt de wet- en regelgeving erop neer dat een werkgever zelf de schade door zijn werknemer toegebracht aan zijn werkgever of aan derden zal moeten dragen. Alleen wanneer de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer is de werkgever niet aansprakelijk. Van bewuste roekeloosheid kan worden gesproken indien de schade het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Wet- en regelgeving bepalen dat bij schriftelijke overeenkomst een afwijking van deze hoofdregel ten nadele van de werknemer mogelijk is, indien evenwel de werknemer tegen deze aansprakelijkheid is verzekerd. "

Bronnen:
http://www.aansprakelijkheid.nl/nl/aanspra...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100