Kennisgeving van bekeuring voor kopen gestolen fiets: strafblad of niet? Ook een verkeerd adres op de bon: wat te doen

Ik ben twee weken terug meegenomen naar het bureau wegens het kopen van een fiets van een zwerver op straat, wat blijkbaar uitgelegd wordt als heling. Na een aantal uren in een arrestantencel te hebben doorgebracht werd ik er weer uitgehaald en zei de agent dat de zaak werd afgedaan met een bekeuring. Ik werd naar huis gestuurd met een geel briefje, aangemerkt met de letter K (kennisgeving van bekeuring). Wat betekent dat de officier van justitie de hoogte van de boete bepaalt. Nu heb ik hierover twee vragen:

Vraag 1: Normaal gesproken krijg je voor heling een strafblad lees ik op internet. Nu lijkt dit gewoon een bekeuring te zijn. Voor ik het politiebureau verliet heb ik nog gevraagd of me een strafblad te wachten stond en volgens mij zei de agent van niet (ik weet het niet meer zeker, want ik had aardig wat gedronken en was allang blij dat ik naar huis mocht). Ook toen ik later nog bij het politiebureau ben gaan vragen kreeg ik te horen dat dit gele briefje slechts een bekeuring is. Toch ben ik er niet gerust op. Ben ik gematst en krijg ik sowieso geen strafblad of kan dat alsnog?

Vraag 2: De naam die op het gele briefje staat is correct, maar het adres is een totaal ander adres dan waar ik woon. Wat is wijsheid? Wachten tot ik de bon wellicht nooit krijg, bezwaar aantekenen of iets anders doen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Heling is het verwerven, bezitten of overdragen van een gestolen product. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van gestolen producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Die prijs is dat ook vaak. Veelal gaat het dan om een gestolen goed. Ja, voor heling kunt u een boete krijgen en bovendien een strafblad. Heling is opgenomen in het Wetboek van strafrecht. Toegevoegd na 55 minuten: Heling is een misdrijf en valt onder het Strafrecht Voor misdrijven zijn de regels simpel. U krijgt een aantekening op uw justitiële documentatie vanaf het moment dat u wordt verdacht van een misdrijf en de zaak in behandeling is genomen door het Openbaar Ministerie. Wanneer de zaak vervolgens is afgedaan wordt de wijze van afdoening of de uitspraak vermeld op het strafblad. Dit betekent ten eerste dat ook een schikking (transactie) met het Openbaar Ministerie op het strafblad wordt vermeld. Het is dus niet zo dat u een strafblad kunt voorkomen door een transactievoorstel (bijvoorbeeld het betalen van een boete) te voldoen. U voorkomt daarmee uitsluitend dat u voor de rechter moet komen. Toegevoegd na 13 uur: De aan u afgegeven combibon met de letter K (kennisgeving van bekeuring) wordt als proces-verbaal gebruikt. Het OM beslist of men u een transactievoorstel stuurt of een strafbeschikking. Seponering (Sepot komt alleen voor bij gebrek aan bewijs). Het verschil tussen een transactie (aanbod) en een strafbeschikking (strafoplegging) is het volgende. Met een transactievoorstel wordt door het OM een aanbod gedaan en een afspraak gemaakt (onder een bepaalde voorwaarde) dat het OM u niet meer zal vervolgen. Het aanvaarden van een transactievoorstel houdt geen erkenning van schuld in. Een strafbeschikking wordt opgelegd. Als een strafbeschikking is opgelegd, mag er geen transactie meer worden aangeboden.

Bronnen:
http://www.politie.nl/onderwerpen/heling.html

Je hebt een misdrijf gepleegd, je had namelijk kunnen weten dat een zwerver niet heel erg betrouwbaar is, of anders had je de plicht om nader onderzoek te doen. Het gaat hier ook niet om of het feit gepleegd is, het gaat jou meer om de afhandeling. Zoals eerder gezegd is heling een misdrijf. De politie heeft jou mee genomen om achter de nodige gegevens te komen en aangezien het hier een kleinschalig iets betreft, mocht je weer naar huis. De zaak zal nu worden door gestuurd naar de Officier van Justitie. Deze zal over je lot beslissen. De standaardprocedure bij zulke kleinschalige overtredingen is een transactievoorstel. De OvJ (officier van justitie), stuurt dan een brief met acceptgiro naar het huisadres op. Een transactievoorstel is als het waren een afkoopsom voor verdere strafvervolging. Het principe is hetzelfde als dat van een boete, betaal je deze dan is de zaak hiermee afgedaan en heb je verder geen last meer van. Je kunt hier geen bezwaar tegen maken. Als je het er niet mee eens bent, betaal je niet en na de vervaltermijn zal de zaak doorgespeeld worden naar het Openbaar Ministerie. Het OM zal de zaak verder bekijken en eventueel doorspelen naar de rechter. Mocht het OM er te weinig brood in zien, dan zullen zij niet verder vervolgen en gebeurt er ook niets meer. De kans dat dit zal gebeuren bij dit soort zaken is vrij klein (het kans op succes is groot/er is geen reden tot twijfel). Bij de rechter kan jij dan je verhaal doen en de rechter zal hier dan rekening mee houden. Echter, als je dan schuldig wordt bevonden dan krijg je nu wél een strafblad, in tegenstelling tot het transactievoorstel. In jouw geval: ga akkoord met het transactievoorstel, hiermee voorkom je verdere vervolging en een strafblad. Het heeft alleen zin om niet te betalen als er reden tot twijfel is of als er bijzondere omstandigheden zijn. Wat betreft het verkeerde adres, maak je hier geen zorgen over. Er worden namelijk vaker fouten gemaakt op dit soort briefjes. Het CJIB zal de boete opsturen naar het adres waarop jij staat ingeschreven op dit moment.

Heling, over het algemeen het overnemen van goederen waarvan je kunt weten dat deze op oneerlijke wijze zijn verkregen, is een strafbaar feit. En daarmee vatbaar voor een strafblad voor degene die de heling pleegt. Echter wordt er door justitie ook wel gekeken naar de grootte van een helingszaak en als het daarbij om een relatief kleine zaak gaat kan men ervoor kiezen om de zaak administratief af te handelen. Dit bespaart hoge kosten die gemaakt moeten worden om de zaak voor de politierechter te brengen en deze is al vaak overbelast. Het voordeel van een administratieve afhandeling is voor de delinquent vaak wel gunstiger, als door de OvJ bepaalde boetebedrag onder een bepaald maximum blijft dan wordt daarvan geen aantekening gemaakt en zal de delinquent geen strafblad hiervoor krijgen. Het betalen van de boete volstaat dan en daarmee is de kous af. Als de delinquent vaker betrapt is voor het strafbare feit (heling in dit geval) dan wordt het wel zwaarder aangerekend en zal een veroordeling door de politierechter volgen met een bijbehorende (voorwaardelijke) celstraf en/of hoge boete. Zo ook als het feit om grote bedragen of waarde van het gestolen en gekochte goed zou gaan. De motivatie is dat heling diefstal in stand houdt. Immers, zolang dieven hun gestolen waar kunnen blijven verkopen aan helers dan zullen de dieven blijven stelen. 2. Het willens en wetens opgeven van een vals adres, of het in de waan laten dat een opgegeven of overgenomen adres juist is en dat niet is, is op zich niet strafbaar. Alleen komen de gevolgen hiervan wel voor jouw rekening. Een administratieve sanctie die naar dat adres wordt gestuurd zal meestal of onbeantwoord blijven of retour gestuurd worden met de mededeling dat de geadresseerde daar niet woont. Na een aantal aanmaningen en verhogingen van het boetebedrag zal justitie nader onderzoek gaan doen naar je echte verblijfplaats. Vinden ze die, dan wordt je alsnog zo mogelijk persoonlijk staande gehouden of aangehouden en mag je het inmiddels hoog opgelopen bedrag direct aftikken. Vinden ze het juiste adres niet, dan kom je op de internationale 'telex' te staan waarmee dan ook de grensbewaking binnen de EU wordt ingezet om je eventueel bij het reizen op te sporen. Het te vorderen bedrag is dan wel zo hoog dat een vervangende celstraf (met strafblad) denkbaar is.

Voor heling moet er sprake zijn van een een wederechtelijk oogmerk, als u de fiets ter goeder trouw hebt gekocht dan kan ik me voorstellen dat u bezwaar aantekent en de zaak laat voorkomen. Ik weet natuurlijk niet wat u verklaart heb tijdens het verhoor bij de politie. Als u willens en wetens een gestolen fiets heeft gekocht dan zal ik maar beter die bekeuring betalen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100