mogen je ouders je baan opzeggen als je 16 bent?

ik ben 16 en heb niet altijd mijn huiswerk af nu willen mijn ouders mijn baan opzeggen terwijl ik er aardig mee verdien en het ook leuk vind

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de minderjarige en de werkgever en het is de minderjarige met wie de werkgever wilsovereenstemming moet bereiken (art 7:612-3 BW). Als een minderjarige de arbeid gedurende vier weken verricht, zonder verzet van zijn ouder, dan wordt de mondelinge machtiging “geacht” aanwezig te zijn. De machtiging van de ouder is onvoorwaardelijk en bevat dus geen beperkingen die van invloed zijn op de arbeidsverhouding van de minderjarige medewerker. Het loon wordt aan de minderjarige uitbetaald, terwijl wijzigingen in de arbeidsovereenkomst met de minderjarige overeengekomen worden. Maar wordt er opnieuw een arbeidsovereenkomst aangegaan met de medewerker die minderjarig is, dan is ook hiervoor weer machtiging van de wettelijke vertegenwoordiger nodig. Heeft de wettelijke vertegenwoordiger zich niet verzet tegen het aangaan van de arbeidsovereenkomsten dan kunnen deze de overeenkomst dus niet opzeggen of laten ontbinden. Wanneer na het aangaan van de eerste arbeidsovereenkomst de ouder de machtiging intrekt in een later stadium dan zal het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst niet mogelijk zijn. Dit doet zich bv voor als de wettelijke vertegenwoordiger zich pas na vier weken tegen het aangaan van de eerste arbeidsovereenkomst heeft verzet. Het ligt er dus maar aan of er een arbeidscontract is. Als de ouders zich nu verzetten kan een nieuwe arbeidsovereenkosmt niet worden aangegaan zolang de medewerker nog minderjarig is. Toegevoegd na 13 uur: Als bij een leerling de inzet voor het huiswerk steeds verder afneemt, heeft dat als waarschijnlijk gevolg het voortijdige vertrek uit het onderwijs als eindstation. De leerling loopt de kans om werkloos te worden. En wanneer hij wel werk heeft, is dat meestal laagbetaald. Daardoor is het risico groot dat hij nooit meer uit de marge van de samenleving komt, met alle gevolgen van dien, voor hemzelf en voor de samenleving (Van den Berg, 2008 en Hartkamp 2005). Ook is de leerling zich er niet van bewust dat hij na de leerplicht nog twee jaar kwalificatieplicht heeft indien hij niet in het bezit is van een diploma havo, vwo of mbo. Indien een leerling de toegevoegde waarde van een diploma niet ziet, kunnen ouders verklaren dat hun kind nog niet bekwaam is om al deze gevolgen van zijn handelen en niet handelen te overzien.

Ja dat kunnen ze doen je school is belangrijker voor hun dan je werk.

Nee. Dat mogen ze niet want als je 16 jaar bent, ben je wettelijk bekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. (Er mag echter geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst staan, daarvoor moet je meerderjarig zijn, dus 18). Uit het Burgerlijk Wetboek (7:612) "Artikel 612 (BW) 1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Hij staat in alles wat betrekking heeft op die arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, en kan zonder bijstand van zijn wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen. 2. Indien een daartoe onbekwame minderjarige een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan en vervolgens vier weken in dienst van de werkgever arbeid heeft verricht zonder dat zijn wettelijke vertegenwoordiger een beroep op de in de onbekwaamheid gelegen vernietigingsgrond heeft gedaan, wordt hij geacht de toestemming van die vertegenwoordiger tot het aangaan van deze arbeidsovereenkomst te hebben verkregen. 3. Een onbekwame minderjarige die met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, staat in alles wat betrekking heeft op die arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, behoudens het bepaalde in lid 4. 4. Een onbekwame minderjarige kan niet zonder bijstand van zijn wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen, behalve wanneer het de rechter is gebleken dat de wettelijke vertegenwoordiger niet bij machten is zich te verklaren." Toegevoegd na 44 minuten: Als je de baan al had voor je 16e had je toestemming moeten hebben van je ouders voor het aangaan van de overeenkomst. Zou je zonder toestemming al 4 weken hebben gewerkt zonder 'actie' van de ouders, dan zou de arbeidsovereenkomst ook niet meer teruggedraaid kunnen worden. Zie ook bovenstaand wetsartikel.

Juridisch mogen zij dat niet, maar er zijn andere manieren waarop zij hun ouderlijke macht kunnen gebruiken. Ik denk niet dat je het zo ver moet laten komen. Probeer een deal te sluiten met je ouders zodat je wel tijd hebt om zowel je huiswerk te doen en je werk te doen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100