is de politie verplicht een vrouwelijke agent er bij te halen als een vrouw dat wil?(fouilleren)

Stel een vrouw wordt aangehouden en de politie wil haar fouilleren. Er is alleen geen vrouwelijke agent bij. De vrouw wil alleen onderzocht worden door een vrouwelijke agent. MOET de politie dan een vrouwelijke agent erbij halen of
hoeft dat niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, vrouwen worden alleen aan het lichaam gecontroleerd door vrouwen.

Dit hangt af van de omstandigheden waarin de fouillering plaatsvindt. Bij 'acuut dreigend gevaar' (zie artikel 20 lid 1 en artikel 7 lid 3 van de Politiewet 2012): 'zoveel mogelijk' een ambtenaar van hetzelfde geslacht (maar dit is dus niet verplicht). Het gaat dan om het 'oppervlakkig aftasten van kleding'. Als je al aangehouden bent en voor de officier van justitie of hulpofficier van justitie wordt geleid, dan kan deze ook opdracht geven tot een 'onderzoek aan het lichaam' van een verdachte. Dit gaat verder dan een fouillering. Dit onderzoek moet dan gebeuren door iemand van hetzelfde geslacht. Uit artikel 20 Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren Hoofdstuk 3. Veiligheidsfouillering Artikel 20 1. Het onderzoek, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Politiewet 2012, geschiedt door het oppervlakkig aftasten van de kleding en wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door een ambtenaar van hetzelfde geslacht als degene die aan het onderzoek wordt onderworpen. 2. Het onderzoek, bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Politiewet 2012 wordt uitgevoerd door een ambtenaar van hetzelfde geslacht als degene die aan het onderzoek wordt onderworpen. " Welk onderzoek wordt dan bedoeld? In artikel 7, derde lid van de Politiewet 2012 staat: "De ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, is bevoegd tot het onderzoek aan de kleding van personen bij de uitoefening van een hem wettelijk toegekende bevoegdheid of bij een handeling ter uitvoering van de politietaak, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat een onmiddellijk gevaar dreigt voor hun leven of veiligheid of die van de ambtenaar zelf of van derden, en dit onderzoek noodzakelijk is ter afwending van dit gevaar. " En in het vierde lid: "4. De officier van justitie of de hulpofficier van justitie voor wie aangehouden of rechtens van hun vrijheid beroofde verdachten of veroordeelden worden geleid, is bevoegd te gelasten dat deze aan hun lichaam zullen worden onderzocht, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat gevaar dreigt voor hun leven of veiligheid of die van de ambtenaar zelf, en dit onderzoek noodzakelijk is ter afwending van dit gevaar."

Eerst voor de duidelijkheid: de wet spreekt niet over fouilleren maar over onderzoek aan lichaam en kleding. Artikel 56 Wetboek van Strafrecht: 1. De officier van justitie of de hulpofficier voor wie de verdachte wordt geleid of die zelf de verdachte heeft aangehouden, kan, bij het bestaan van ernstige bezwaren tegen deze, in het belang van het onderzoek bepalen dat deze aan zijn lichaam of kleding zal worden onderzocht. 2. De officier van justitie kan bij het bestaan van ernstige bezwaren tegen de verdachte, in het belang van het onderzoek bepalen dat deze in zijn lichaam wordt onderzocht. Onder onderzoek in het lichaam wordt verstaan: het uitwendig schouwen van de openingen en holten van het onderlichaam, röntgenonderzoek, echografie en het inwendig manueel onderzoek van de openingen en holten van het lichaam. Het onderzoek in het lichaam wordt verricht door een arts. Het onderzoek wordt niet ten uitvoer gelegd indien zulks om bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk is. 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde onderzoeken worden op een besloten plaats en voor zover mogelijk door personen van hetzelfde geslacht als de verdachte verricht. Er is echter jurisprudentie waar verdachten zich op kunnen beroepen, ook de Nationale ombudsman heeft zich zeer duidelijk uitgesproken middels een aanbeveling. Hij beëindigd zijn Rapport nr 2013/0123 van 23 september 2013 met een duidelijke aanbeveling: “De Nationale ombudsman geeft de korpschef van de Nationale politie in overweging zorg te dragen voor waarborgen dat de politie-eenheden voldoen aan de inspanningsverplichting om voldoende mannelijke en vrouwelijke politieambtenaren en/of arrestantenbewaarders beschikbaar te hebben, zodat de verschillende taken uitgevoerd kunnen worden door politieambtenaren en/of arrestantenbewaarders van hetzelfde geslacht als dat van de ingeslotene.” Aangezien het zeer onverstandig zou zijn van de Nationale politie om een aanbeveling van de Nationale ombudsman naast zich neer te leggen, kunt u ervan uitgaan dat in Nederland het doorzoeken van de kleding en onderzoeken aan het lichaam altijd dienen te gebeuren door personen van hetzelfde geslacht als de verdachte. Onderzoeken in het lichaam laat in buiten beschouwing, die gebeuren altijd door een arts die opgeroepen dient te worden.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/Eers...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006589/geld...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031788/geld...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100