Hoe kan een uitspraak in hoger beroep anders zijn dan een eerdere uitspraak?

In hoger beroep kan niet alleen de strafmaat anders zijn, het is zelfs mogelijk dat een eerdere veroordeling ongedaan wordt gemaakt, of dat een eerdere vrijspraak wordt omgezet in een veroordeling.

Hoe kan dat?

Kijkt de hogere rechtbank naar *andere* wetten dan de lagere rechtbank? Neemt de hogere rechtbank *meer* wetten in beschouwing dan de lagere? Of gaat het om de *interpretatie* van de wetten? Wordt bestaande jurisprudentie op een *andere manier* meegenomen?

Of doet de lagere rechtbank "even snel" een onderzoekje in een beperkte tijd, waarna een uitspraak volgt in de trant van "het zit ongeveer zo", terwijl de hogere rechtbank alle tijd neemt om een diepgaand juridisch onderzoek uit te voeren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Oke. Hoewel er andere rechtsprekende organen zijn zoals de Raad van State kun je voor de meeste zaken in Nederland je zaak achtereenvolgens voorleggen aan drie instituten: de rechtbank, het Hof en de Hoge Raad. De rechtbank en het Hof zijn feitenrechter. Zij beoordelen de feiten (is iets wel of niet gebeurd?) EN spreken daarnaast recht op basis van de wetgeving. De Hoge Raad is geen feitenrechter en kijkt alleen of het recht goed is toegepast (cassatie). In eerste aanleg begint de zaak bij de rechtbank (sector bestuur, straf of civiel). Deze komt met een uitspraak. Ben je het niet eens als partij dan kun je (vaak) in hoger beroep bij het Hof. Alleen indien je het niet eens bent met de toepassing van het recht van het Hof kun je in cassatie bij de Hoge Raad. Dus zoals het Hof de feiten vastgesteld heeft zal de zaak behandeld worden bij de Hoge Raad. De rechtbank, het Hof en de Hoge Raad rechters passen dezelfde wetgeving toe. Het gaat dus vaak interpretatieverschillen van de wetgeving. Uitspraken vormen jurisprudentie waarin rechters (en natuurlijk advocaten) naar kijken bij het beoordelen van een nieuw geschil. Wel is het zo dat de Hoge Raad als hoogste 'uitlegger' van de wet veel gezag heeft waardoor minder snel uitspraken van de rechtbank of het Hof worden gebruikt als het de Hoge Raad hierover wat heeft gezegd, maar ook dit komt voor. Een rechter doet nooit een onderzoekje van 'we doen het even zo'. Alle zaken worden serieus behandeld. Wel kan het gebeuren dat een uitspraak gewoon niet deugt, en gelukkig kun je daarvoor in hoger beroep en cassatie.

andere of uitgebreidere bewijslast, andere verklaringen, andere rechter. En ik geloof dat in hoger beroep ook meer aandacht aan de zaak besteed wordt.

In hoger beroep wordt een rechtspraak op de procedures bekeken. Als ze vinden dat de rechtbank de procedures niet goed hebben toegepast, volgt een nieuwe uitsprakk. Anders blijft de zaak zoals hij is Als er later nieuw bewijsmateriaal wordt gevonden zal de hoge raad de zaak terugverwijzen naar de rechtbank, vaak een andere dan voorheen.

"In hoger beroep wordt een zaak geheel opnieuw beoordeeld en kan dus ook een geheel nieuw onderzoek naar de feiten plaats vinden. In cassatie kunnen alleen rechtsvragen aan de orde komen. De Hoge Raad onderzoekt daarom niet of de feiten die de lagere rechter heeft vastgesteld juist zijn, maar alleen of het recht, inclusief de procesregels, juist is toegepast. De Hoge Raad gaat daarbij uit van de feiten die de lagere rechter heeft vastgesteld. De zaak wordt dan ook niet in haar geheel opnieuw behandeld". In de reacties op het voorgaande bericht vind je deze uitleg ook en enigszins uitgebreider.

Bronnen:
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRa...

Het hoger beroep beoordeeld de argumenten in een zaak opnieuw, en weegt zorgvuldiger feiten en inzichten af. Normaal ga je alleen in hoger beroep gaan als je goede argumenten hebt (nieuw bewijs of nieuwe inzichten). Voorbeeld. In de zaak Lucia de B bleek bv dat de statistiek niet deugde. De kans dat de sterfgevallen gebeurde terwijl zij aan het werk was, was weliswaar erg klein, maar de kans dat dit zou gebeuren terwijl telkens dezelfde persoon in het ziekenhuis dienst had, was juist heel groot. Dit laatste inzicht, in combinatie met de gebrekkige status van de overige bewijsvoering, leidde tot vrijspraak in hoger beroep.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100