Kan iemand die onder bewind staat voorzitter, penningmeester of bestuurslid lid van een stichting zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Uw vraag betreft hier expliciet: lid worden van Het Bestuur van een Stichting. Een Stichting kan alleen worden opgericht bij notariële akte of bij testament en de bestuurders van de stichting moeten worden ingeschreven in het handelsregister (Kamer van Koophandel). Dit gebeurt bij de oprichting door de notaris. Indien de stichting van bestuursleden wisselt, kan men de nieuwe bestuurders zelf in het handelsregister inschrijven. Ook de functie van de bestuursleden wordt in het handelsregister ingeschreven. Meestal worden de functies van Voorzitter, Penningmeester en Secretaris gebruikt, maar dat hoeft niet. Het houdt bijvoorbeeld in dat een bestuurslid persoonlijk aansprakelijk is indien hij niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een onderbewindstelling kan blijvend, tijdelijk of beperkt zijn, en heeft betrekking op het vermogen van een persoon. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen kan er een bewindvoerder worden aangesteld, die tijdelijk of blijvend het vermogen van de betrokkene beheert. Een kantonrechter kan deze maatregel instellen met als gevolg dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn of haar vermogen. Met andere woorden, er mag niets meer verkocht worden zonder toestemming van de bewindvoerder. Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed, bewind gevoerd. Onderbewindstelling kan ook aangevraagd door de betrokkene zelf. Dan kan een Stichting nog een artikel hebben opgenomen in de statuten onder het hoofdstuk: Einde bestuurslidmaatschap en schorsing in de trant van: “wanneer een bestuurslid onder curatele dan wel wanneer het vermogen van een bestuurslid onder bewind wordt gesteld.” Uw vraag is dus niet zo één, twee, drie te beantwoorden en zeker niet met een ja of neen, tenzij. Het hangt helemaal af van de aard van de Stichting, de aard van de Onderbewindstelling en staat er iets over in de de Statuten van de Stichting.

Ja, dat kan wel. Iemand die zijn eigen financiële zaken niet op orde heeft, kan wel een functie vervullen. Maar het is de vraag of iemand als penningmeester zal worden aangesteld als hij/zij nog niet voor de eigen zaken kan zorgen. Die "iemand" moet dat natuurlijk netjes doorgeven. En dan zal het bestuur van die stichting zich nog eens bedenken. Bewind voor financiële beslissingen Onderbewindstelling wordt uitgevoerd als iemand zijn financiële zaken niet meer zelf kan regelen. De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-curatele-bewind-en-mentorschap.html

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100