Wat is nou het verschil tussen minderjarige handelingsonbekwamen en handelingsonbekwamen met een geestelijke stoornis?

Hebben ze dezelfde rechten? Mogen ze dezelfde dingen niet doen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik ga er even van uit dat de geestelijk gestoorde ook onder curatele staat. In principe is handelingsonbekwaam handelingsonbekwaam. Het grootste verschil is dat een minderjarige toestemming kan krijgen van een ouder en dat een geestelijk gestoorde daarvoor bij zijn curator moet zijn. Verder zal in het dagelijks verkeer de geestelijk gestoorde wat meer voor elkaar krijgen als de stoornis niet te zien is. Maar die overeenkomsten moeten dan weer nietig verklaard worden/zijn al nietig. Studeer je toevallig criminologie/Fiscaal recht/Rechtswetenschap aan de erasmus universiteit? Toegevoegd na 33 minuten: Ik moet hier wel aan toevoegen dat een minderjarige wel handlichting kan aanvragen vanaf 16 jaar. Lees 1:235 BW en je begrijpt waar ik het over heb. Toegevoegd na 34 minuten: Wat ik ook nog moet toevoegen is dat een minderjarige meer moeite zal moeten doen om een overeenkomst te vernietigen ten opzichte van iemand die onder curatele staat.

Een kind is automatisch handelingsonbekwaam tot het 18 wordt of eerder huwt. Daarna is het handelingsbekwaam. Een meerderjarige kan handelingsonbekwaam worden verklaard door de Kantonrechter door het benoemen van een curator. Er zijn drie mogelijkheden voor curatele: geestelijke stoornis, verkwisting en gewoonte van drankmisbruik (BW art. 1: 378). De curatele wordt door publicatie bekend gemaakt ( curateleregister en Staatscourant). Daarna is de curandus handelingsonbekwaam. Hij kan rechtshandelingen verrichten met toestemming van zijn curator. Hij kan ook geld dat de curator hem geeft voor levensonderhoud, zelf uitgeven en daar dus zelf over beschikken. Als de curandus toch buiten zijn boekje gaat, dan kan de cutator net als ouders, deze rechtshandeling ontbinden. Sommige rechtshandelingen mag de curandus wel zelfstandig doen, en dat is bij minderjarigen anders: her en der in het BW staan daar regelingen over, zoals over bezitsverkrijging, sluiten huwelijk en echtscheiden, maken testament (een kind mag dat vanaf zijn 16e pas), en een en ander in het procesrecht. Aangezien er vele geestelijke stoornissen bestaan, is op je vraag verder weinig in detail te noemen. Denk alleen maar aan iemand die met een stoornis geboren is en iemand van 85 met Alzheimer. Grofweg is er dus in de twee soorten handelingsonbekwaamgheid weinig verschil, maar er zijn , ook vanwege de leeftijd, wel dingen die een curandus "extra" mag.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100