Een kennis kreeg een half jaar rijontzegging wegens drank achter het stuur. Het CBR maakte daar 5 jaar van. Mag dat zomaar ?

Een rechter komt tot zijn uitspraak rekening houdend met de persoon en de omstandigheden. Het CBR gaat daar 10 maal over heen zonder de persoon of de zaak te kennen en zonder betrokkene te horen. Mag dat zomaar ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het CBR kan inderdaad het rijbewijs, al dan niet tijdelijk, ongeldig verklaren. Los van de strafrechtelijke invordering. Deze actie van CBR is geen straf maar dient om de veiligheid op de weg te beschermen. "Naast de strafrechtelijke invordering kan ook het CBR het rijbewijs, al of niet tijdelijk, ongeldig verklaren. Dit gebeurt naar aanleiding van een zogenaamde mededeling door de politie aan het CBR. Het CBR heeft dan reden te twijfelen aan de geschiktheid om een motorvoertuig te besturen. Uit hoofde van zijn taak de veiligheid op de weg te waarborgen, dient het CBR dan te controleren of betrokkene inderdaad geschikt is. Zelfs dus wanneer de officier of de rechter het rijbewijs teruggeeft, kan het alsnog ongeldig worden verklaard. Dit dan niet als straf maar als bescherming van de veiligheid op de weg. De meeste onderzoeken worden opgelegd in verband met alcohol of drugs, er wordt dan getwijfeld aan de geschiktheid om te rijden. Ook een overtreding van artikel 5 Wegenverkeerswet, gevaarzetting op de weg,is een vaak voorkomende reden voor het opleggen van een onderzoek of de educatieve maatregel gedrag en verkeer (EMG). Dan wordt getwijfeld aan de rijvaardigheid. In zaken waarin drugsgebruik is geconstateerd, wordt de mededeling vrijwel altijd gedaan. In alcohol gerelateerde zaken, hangt dit af van het promillage. Sinds 1 december 2011 zijn de regels van het CBR aangescherpt en is er een nieuwe maatregel ingevoerd. (...) Tegen elke opgelegde maatregel kan bezwaar worden gemaakt. Eventueel bezwaar tegen een opgelegde maatregel schort de gevolgen van het besluit niet op. Wel gebeurt het regelmatig dat het CBR hangende het bezwaar even wacht met het inplannen van bijvoorbeeld een onderzoek. In de bezwarenprocedure wordt schriftelijk naar voren gebracht waarom iemand het oneens is met de opgelegde maatregel. Aansluitend kan er al of niet telefonisch nog een hoorzitting volgen. Gronden voor het bezwaar kunnen niet zijn dat iemand zijn rijbewijs erg nodig heeft voor bijvoorbeeld zijn werk of al jarenlang schadevrij rijdt. Dat zijn omstandigheden die voor het CBR irrelevant zijn. Wel kans van slagen heeft het als kan worden aangetoond dat hetgeen in de mededeling staat, volstrekt onjuist is. Wanneer eenmaal een mededeling is gedaan, is het CBR vrij streng en rigide. Het verdient aanbeveling zich van rechtskundige bijstand te voorzien indien reden is voor het maken van bezwaar." Toegevoegd na 31 minuten: Samenvatting: het mag en het is zeker niet 'zomaar'.

Bronnen:
http://www.verkeersstrafrecht.nl/CBR

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100