Waarover moeten successie rechten worden betaald?

Moeder al overleden wat nu als vader overlijdt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het heet tegenwoordig erfbelasting. Een betere naam want daaraan is meteen te zien dat het om een belasting gaat. Als de erfenis wordt verworpen, hoeft hij niet te worden betaald - maar dan krijg je ook niet de erfenis... "Erfgenamen moeten erfenis belasting betalen over alles wat zij uit de nalatenschap ontvangen. Tot 1 januari 2010 heette deze belasting nog successierecht; tegenwoordig staat ze bekend als erfbelasting. Binnen acht maanden na overlijden moet aangifte erfenis belasting worden gedaan. Als het niet lukt om binnen die periode alle bedragen inzichtelijk te krijgen en de boedel te vereffenen, is het mogelijk om een voorlopige aanslag erfenis belasting aan te vragen bij de Belastingdienst. Erfenis belasting moet worden voldaan over het positieve saldo dat overblijft uit de nalatenschap. Dit kan geld zijn, maar natuurlijk ook inboedel en andere (onroerende) goederen. Om te bepalen over welk bedrag erfenis belasting is verschuldigd, moet de economische waarde van alle goederen worden vastgesteld. Dit is het bedrag dat de goederen zouden opbrengen als ze aan de hoogste bieder zouden worden verkocht. Voor woningen is dit de laatst vastgestelde WOZ-waarde." Voor de erfbelasting gelden verschillende tariefgroepen. Voor partner en kinderen: € 0 - € 118.254. 10%, daarboven 20%; voor kleinkinderen tot het genoemde bedrag 18%, daarboven 36%, voor anderen 30% resp. 40% (2013). Bij vaststelling van het bedrag waarover erfbelasting verschuldigd is, gelden bepaalde vrijstellingen. Over deze bedragen hoeft geen erfenis belasting te worden betaald:" Voor kinderen is die vrijstelling euro 19.535.- (2013). Vrijgesteld van erfenis belasting: ANBI’s Algemeen Nut Beogende Instellingen ofwel ANBI’s hoeven geen erfenis belasting te betalen. Als u besluit om geld en/of goederen na te laten aan zo’n maatschappelijke instelling, bent u er dus zeker van dat het volledig ten goede komt aan de begunstigde. Veel goede doelen zijn ANBI’s. Op de website van de Belastingdienst kunt u controleren of het goede doel waaraan u wilt nalaten een ANBI-status heeft.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/sc...
http://www.wijzernalaten.nl/nalatenschap/e...

Je betaalt over het bedrag wat je erft. Zitten er goederen bij, dan gaat het om de waarde (dagwaarde) daarvan. Als je al zaken hebt geërfd toen je moeder overleed, dan hoef je niet nogmaals te betalen. Wat je vader heeft geërfd van je moeder en jij daarna weer erft betaal je wel weer erfbelasting over (klinkt dubbel, maar zo is het nou eenmaal).

Bij elk overlijden waarbij je erfgenaam bent betaal je verplicht erfbelasting oftewel successierecht, indien er voldoende vermogen wordt geërfd. Het kan zijn dat bij het overlijden van je moeder je je erfenis nog niet hebt gekregen ( bijvoorbeeld vanwege een testament). Maar dan is de erfbelasting voor die nalatenschap verplicht al wel betaald. Als je vader komt te overlijden en je van hem erft, betaal je opnieuw erfbelasting - indien er tenminste voldoende vermogen is om belasting te moeten betalen. Toegevoegd na 2 minuten: Vermogen is alle bestanddelen in geld/aandelen etc, onroerende en roerende zaken, minus schulden. Inboedel etc. wordt tegen een lage waarde getaxeerd, meestal is een inboedel vrijwel niets waard en wordt opgegeven als bijvoorbeeld 500 euro.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100