Mag je als burger in geval van een burgerarrest (art. 53 WvS) handboeien gebruiken ter bevordering van aanhouding?

Er is een verschil tussen T-ripes en handboeien, zoals dat je met T-ripes de bloedsomloop kan afknellen. Met handboeien gaat dat wat lastiger, maar in geval van een aanhouding na een geweldsmisdrijf of een dergelijk vergrijp, zou ik dan als gewone burger handboeien mogen gebruiken ter bevordering van de aanhouding?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Bij een burgerarrest geldt ook het proportionaliteitsbeginsel (twee keer woordwaarde). Als burger mag je dus een ander aanhouden als deze een misdrijf heeft gepleegd en hem/haar met gepast geweld het weglopen beletten in afwachting van de overdracht aan bevoegde opsporingsambtenaren. Je mag de verdachte vasthouden of op ander manieren het vluchten beletten. De verdachte dient gevolg te geven aan de vorderingen die de burger die het burgerarrest uitvoert hem oplegt en mag zich niet onttrekken aan het arrest. Doet hij dat wel dan mogen meer middelen ingezet worden met in achtneming van het proportonaliteitsbeginsel. Je kunt iemand dan bijvoorbeeld opsluiten, tegen de grond werken, vasthouden en mogelijk zelfs vastbinden. Wel dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden dat het toegepaste geweld in relatie staat tot het gepleegde verzet van verdachte. Daarnaast rust altijd de verantwoordelijkheid voor diegene wiens vrijheid beperkt is bij diegene die hem de vrijheid beneemt. De handeling moet ook in verhouding staan tot het strafbare feit terzake waarvan de aanhouding plaatsvindt. Naarmate de ernst van het strafbare feit geringer is, is eerder sprake van disproportioneel geweld. In feite is er geen concreet antwoord mogelijk op de vraag of een burger in het algemeen handboeien mag gebruiken bij een burgeraanhouding. Telkens moet op basis van de omstandigheden van het geval worden geoordeeld of het gebruik voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Wordt daar niet aan voldaan, dan is sprake van een strafbaar feit (dwang in de zin van artikel 284 WvSr). De officier van justitie zou dan kunnen besluiten om een vervolging in te stellen.

Bronnen:
infopolitie.nl

Het antwoord is NEE. Het is niet toegestaan handboeien te gebruiken in geval van een burgeraanhouding. In de ambtsinstructie, artikel 22 staat dat het gebruik enkel is toegestaan door ambtenaren. Met ambtenaren bedoelt men in de Ambtsinstructie, de ambtenaren van politie, de adspiranten van politie en militairen. Zij moeten dan ook nog eens geoefend zijn in het gebruik en de handboeien rechtens toegewezen hebben gekregen. Zij mogen de handboeien zelfs niet bij iedere aanhouding gebruiken. Alleen voor hun eigen veiligheid of sterk vermoeden van vluchtgevaar mogen de handboeien gebruikt worden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100