Als er staat: 30% arbeidsongeschikt (voor WIA) bedoelen ze dan de ziektetijd 30% arbeidsongeschikt, of een soort van blijvende arbeidsongeschiktheid?

Ik heb in mijn boek van sociale zekerheid gekeken wanneer je recht hebt op WIA (in het geval van loondoorbetaling, en dat dan je contract afloopt), en daarin stond: minstens 30% (ongeveer!) arbeidsongeschikt.
Maar is dit dan op dát moment, of is dat blijvende arbeidsongeschiktheid?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is het percentage dat vastgesteld is op het moment dat je recht krijgt op de uitkering. Je moet dan minstens 35% arbeidsongeschikt zijn. Voor de WGA (waar de WIA onder valt) zijn er geen vaste (periodieke) termijnen voor een herbeoordeling. De verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bepaalt wanneer een herbeoordeling wenselijk is. Veranderingen in de gezondheidstoestand moeten worden doorgegeven aan het UWV. Een herkeuring kan ook leiden tot indeling in een andere arbeidsongeschiktheidscategorie.

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, zou u volgens het UWV nog ten minste 65% van uw loon kunnen verdienen. Dit hoeft niet in uw oude functie te zijn. U hebt dan geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De overheid gaat er van uit dat u in dienst blijft bij uw werkgever. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent kunt u geen beroep doen op reïntegratieondersteuning van het UWV. Des te meer hebt u er belang bij om tijdig een beroep te doen op ondersteuning door uw werkgever ook als het gaat om reïntegratie bij een andere werkgever. Het betekent dat u met uw werkgever moet bekijken of er ander werk is dat u wel kunt doen of dat uw werk kan worden aangepast. Misschien moeten daarvoor de werkplek, uw werkuren of het takenpakket worden aangepast. Als het goed is bent u daar al (samen met uw werkgever) mee bezig geweest in de twee jaar van de ziekteperiode. Als u ander of aangepast werk kunt doen, kan dat tot gevolg hebben dat u daarmee minder verdient dan voorheen. U hoeft geen passende functie tegen een lager salaris te accepteren. In dat geval kan uw werkgever echter wel een ontslagvergunning aanvragen. Het kan ook zijn dat uw werkgever wel ander werk voor u heeft, maar niet voor een volle week. In dat geval kunt u gedeeltelijk ontslag krijgen en een beroep doen op aanvullende WW. Als uw werkgever geen ander of aangepast werk voor u heeft kan dat leiden tot ontslag. In dat geval kunt u een beroep doen op een WW-uitkering. U moet zich dan als werkzoekende melden bij het CWI. Je hebt kans dat je voor altijd 30% arbeidsongeschikt blijft, of dat je na een bepaalde periode een herkeuring krijgt, als dat het geval is, wordt je arbeidsongschiktheid opnieuw bepaald en is er dus een kans dat weer volledig arbeidsgeschikt wordt gevonden. Wat bij jou het geval is, staat in het keuringsrapport, dat je krijgt opgestuurd. Hier een link van mensen die daar ervaring mee hebben: www.waotips.nl › Inhoudelijk › Inhoudelijke vragen en discussie‎

Bronnen:
www.iva-nederland.nl

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100