Is het per wet bepaald dat iemand zelf zijn berichten moet kunnen aanpassen op een forum?

Ik beheer een forum. Nu hebben wij op het forum wanneer mensen een bericht plaatsen een "afkoelperiode" van 2 uur, daarna kunnen gebruikers niet zelf meer hun berichten aanpassen, maar kan dit enkel alleen nog door de beheerder worden gedaan. Nu zegt een gebruiker dat hij/zij het "recht" heeft dit zelf te kunnen aanpassen in het kader van de auteursrecht. Echter hebben wij dit als beheerdersteam dit vorig jaar afgeschaft omdat er eindeloos correcties werden aangebracht en het belang, dat het forum leesbaar zou blijven, groter is. Gebruikers kunnen daarentegen wel één van de beheerders aanschrijven om zaken te veranderen.

Nu is dus de vraag, is er binnen de wet of auteurswet zo dat auteurs van zo'n bericht, zelf het bericht op welk medium dan ook, kunnen aanpassen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het auteursrecht beschermd de schrijver enkel tegen het gebruik door derde van zijn teksten. Het auteursrecht geeft geen rechten op wijzigingen van reeds gepubliceerd materiaal, daar de deelnemer van het forum vrijwillig zijn bijdrage heeft geleverd heeft hij in principe het publicatierecht van dat stuk aan die site gegeven, het publicatierecht is onvervreemdbaar en kan door de auteur niet terug gevorderd worden zonder voorafgaande overeenkomst. Dit betekend dat de twee uur wijzigingstijd al een gunst is en niet verplicht.

Nee, natuurlijk niet. Dan kun je nooit een ingezonden brief naar een krant sturen, die kan ook niet meer veranderd worden. Als mensen zoiets zeggen, moet je meteen vragen naar het desbetreffende wetsartikel. (incl. wetboek en nummer). Dan wordt het wel stil.

Nee, zeker niet. Hier kan dat overigens ook niet. Die gebruiker moet zich realiseren dat hij/zij een gast is op dat forum. En als gast moet je je gedragen zoals de gastheer (eigenaar beheerders) dat wenselijk vinden. Bovendien: Je schrijft dit voorschrift duidelijk in de richtlijnen en je laat de gebruikers die richtlijnen lezen alvorens zij zich kunnen inschrijven. Dan stemmen zij daar mee in. Maar er is geen wet die zoiets voorschrijft.

De auteurswet nog wel. Beetje geval van klok en klepel? Beginnen bij de basis dan, artikel 1 van die wet. "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." En wat er dan verstaan wordt onder werken "van letterkunde, wetenschap of kunst". Dat zijn (artikel 10): "1°. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften; 2°. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken; 3°. mondelinge voordrachten; 4°. choreografische werken en pantomimes; 5°. muziekwerken met of zonder woorden; 6°. teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken; 7°. aardrijkskundige kaarten; 8°. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen; 9°. fotografische werken; 10. filmwerken; 11°. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid; 12°. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal; en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht." Een reactie op een forum, een plek op het internet die niet van jou is en waar je je zelf inschrijft om te reageren, kan daar m.i. echt niet onder vallen. Daarbij is er volgens de auteurswet een verbod op het openbaar maken, verveelvuldigen, etc. van werken van een ander. Dus zodra jij stukken van die persoon in boekvorm gaat uitgeven, je het gebruikt om voor te dragen, er talloze kopieën van maakt of stukken van hem/haar gaat opsturen naar de krant, zou er nog twijfel kunnen bestaan. Maar dan nog: is een reactie op een forum een voortbrengsel op het gebied van letterkunde? Sorry, dat kan ik er niet in zien. Digitale communicatie is tegenwoordig onze dagelijkse: we discussiëren, delen informatie en wisselen ervaringen uit, allemaal op het web. Juridisch is dat niet veel anders dan een discussie die je voert bij de buren thuis. Het verwijzen naar de auteurswet slaat m.i. echt nergens op. Overigens heb ik zelf wel eens meegemaakt dat zonder overleg forum stukjes werden gepubliceerd in een (in eigen beheer uitgegeven) boek. Daar was ik zeg maar 'not amused' over. Maar meer dan dat kun je er volgens mij niet mee.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100