is een ontslagbrief waar erg veel spelfouten in staan rechtsgeldig?

Ik lees net een ontslagbrief waar echt de meest domme spelfouten in staan. Nu vertelde mij iemand dat als je het zou aanvechten je zou winnen omdat er spelfouten in de brief staan en deze daarom niet rechtsgeldig is.

Klopt dat?

Lijkt mij erg onwaarschijnlijk, maar je weet het maar nooit.

p.s. het is niet mijn ontslagbrief.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als de datum van verzending , naam, datum in dienst, geboortedatum enz. allemaal kloppen is het rechtsgeldig. Spelfouten of niet. Kloppen de gegevens niet dan heb je een punt. Toegevoegd na 1 minuut: Je kan natuurlijk altijd een ontslag aanvechten dat je het er niet mee eens bent. Toegevoegd na 11 uur: Schiet mij te binnen heeft deze werkgever eerst wel ontslag aangevraagd bij het UWV of kantonrechter zodat er inderdaad een rechtsgeldige reden is voor ontslag. Stel dat deze persoon het helemaal niets eens is met de reden dan kan deze dit aangegeven per brief. Bij twijfel neem eerst eens even contact op met het UWV afdeling ontslagzaken.

Nee, het is uiterst slordig om een brief zo te versturen, maar als de inhoud begrijpelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar is dan is het een ontslagbrief.

Een brief is nooit voldoende voor ontslag, als het door de werkgever wordt aangezegd. Wel is het een teken van een verstoorde arbeidsrelatie. Maar je moet wel vreselijk veel spelfouten maken, wil de brief niet als rechtsgeldig worden aangemerkt, dit zou het geval zijn als de brief daardoor niet meer eenduidig te interpreteren is.

Als reactie op het bericht hier boven: met een brief kan men best, naar aanleiding van een situatie of iets wat gebeurd is, iemand ontslag aanzeggen. Dat is dan gewoon rechtsgeldig. Sterker nog, het is altijd aan te raden, om een ontslag schriftelijk aan te zeggen. Als er schrijffouten in de ontslagbrief staan, dan doet dit niks aan de boodschap af, tenzij de boodschap door al de schrijffouten niet meer goed te snappen is.

Als die brief het over je ontslag heeft en dat duidelijk is voor een ieder blijft die ondanks tig fouten een ontslagbrief. Zoals alle ontslagen kan ook deze aangevochten worden.

Als je een dienstverband hebt voor onbepaalde tijd, kan de werkgever je niet zomaar ontslaan (mondeling of schriftelijk), maar moet hij voldoen aan de wettelijke procedures. Zie hieronder. Als je het niet eens bent met een ontslag dien je dit meteen schriftelijk aan de werkgever te bevestigen. Als de ontslagbrief spelfouten bevat, dan hangt het van de fouten af of de brief rechtsgeldig is of niet. Bijvoorbeeld, als je naam verkeerd gespeld is of je geboortedatum is foutief, dan kan het dus om een persoon gaan en kun je om die reden de brief aanvechten. Je moet in zo'n geval altijd een advocaat in de arm nemen. Bevat de brief simpele spelfouten als spelling met d of dt dan behoudt de brief zijn rechtsgeldigheid. Het ontslagrecht is het geheel aan regels en regeltjes dat de rechten en plichten bepaalt voor werkgever en werknemer als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Bijzonder is dat de Nederlandse wetgever zich er bewust van is geweest dat de verhouding tussen werkgever en werknemer eigenlijk per definitie niet gelijkwaardig is. Bij ontslag staan werknemers vaak sterker dan ze denken Waar de werknemer over het algemeen eenvoudig, ook tegen de wil van zijn of haar werkgever, de arbeidsovereenkomst kan beëindigen, loopt de werkgever aan tegen de overheid, die de werknemer in bescherming neemt. Dat geldt in het bijzonder voor werknemers die in een bijzondere situatie verkeren. Bent je ziek of arbeidsongeschikt, zwanger of bijvoorbeeld lid van de ondernemingsraad, dan geniet je ontslagbescherming. Ben je voor onbepaalde tijd in dienst, dan zal je werkgever een ontslagprocedure bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of de rechtbank, sector kanton moeten aanvangen, alvorens hij je arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Deze instanties beoordelen tevoren of je werkgever wel voldoende, geldige grond heeft om tot een ontslag te komen. Kloppen de feiten die de werkgever stelt wel? Kan hij die feiten ook bewijzen?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100