Als je de stekker eruit trekt van iemand die je kunstmatig in leven houdt, is dat dan ook euthanasie?

Toegevoegd na 16 minuten:
Het gaat om het feit of er verschil is tussen kunstmatig in leven houden en mensen die gewoon veel pijn lijden. Ga er maar vanuit dat het allemaal legaal word gedaan door een arts. sorry voor de onduidelijkheid.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Euthanasie is: het opzettelijk beëindigen van het leven van een ander, op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen. Dat laatste is heel belangrijk, want euthanasie is dus eigenlijk zelfdoding, een zelfgekozen dood. Dit feit is niet strafbaar indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Als die stekker er uit gehaald wordt op "dienst uitdrukkelijk en ernstig verlangen", wat dan natuurlijk ook bekend moet zijn, dan kan de arts in overleg met nabestaanden daartoe besluiten en is het euthanasie. Er is een wet: de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, ook wel euthanasiewet genoemd. Doel van de euthanasiewet is duidelijkheid te geven over strafbaarheid bij euthanasie. Euthanasie is het op uitdrukkelijk verzoek beëindigen van het leven of helpen bij zelfdoding. Dus - en dat lijkt misschien in tegenspraak - het op verzoek stoppen van een behandeling of het afzien van verdere zinloze medische handelingen is geen vorm van euthanasie. Bijvoorbeeld: Prins Friso ligt nu acht maanden in het Wellington Hospital in Londen. Hij ligt nog altijd in coma en de kans is nihil dat hij ooit nog bij kennis komt. Als hij in Nederland in een ziekenhuis had gelegen dan was de behandeling na 6 maanden inmiddels stopgezet. Gewoon omdat er geen kans meer is op een herstel, hoe dan ook. Dan is dat geen euthanasie.

Los van het feit of dit legaal is (mag wellicht niet door iemand die geen arts is) en op verzoek van de patient gaat, lijkt me dit een vorm van Euthanasie ja.

euthanasie: is op verzoek van de zieke, in overleg met de familie en met minstens 2 artsen die op de hoogte zijn van deze gebeurtenis op een afgesproken tijd. als jij de stekker er uit trekt is het een geval voor de politie, want het zijn jouw zaken niet, dus waarschijnlijk een misdrijf! Toegevoegd na 32 minuten: naar aanleiding van de toevoeging van vraagsteller: iemand die in coma ligt wordt in leven gehouden totdat duidelijk is hoe en wat. ik heb een zo zwaar ongeluk gehad (schedelbasisfractuur, met vele hoofd- en andere wonden) dat ik 10 dagen in coma geleden heb. ik ben wakker geworden en heb een "normaal" leven gehad. als ik niet wakker was geworden, was ik dus een kasplantje geweest. was dan de stekker er uit getrokken, was dat geen euthanasie geweest, omdat ik er niet van op de hoogte () ik patiënt wist nergens van, () ik leed niet ondraaglijk () het was niet op mijn verzoek, daar ik niets wist ! nee, een comapatiënt "verlossen" door de stekker er uit te trekken, is geen euthanasie toepassing.

In dit geval heet het passieve euthanasie. (het staken of niet uitvoeren van een behandeling op verzoek van de patiënt, zodat het leven van de patiënt niet kunstmatig wordt verlengd: stoppen met het toedienen van medicijnen en/of voedsel via het infuus of het uitschakelen van bepaalde apparatuur die de patiënt in leven houdt.) Bij actieve euthanasie wordt een dodelijk middel toegediend.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Euthanasie

Euthanasie betekent eigenlijk" zachte dood". Deze betekenis is verlaten. Het is eigelijk een term voor "legale "levensbeeindigen. Voor wat betreft Prins Friso, ik heb begrepen dat hij tijdens het bezoek van Bisschop TuTu een lach op het gezicht vertoonde. Ik weet niet welke betrouwbaarheid dit bericht heeft. Stel dat het zo was, dan hebben de hersenen van onze Prins zich hersteld, het dode weefsel is vervangen voor levend. Het kan dan zijn dat hij een bewustzijn heeft maar te tools mist om te communiceren met de buitenwereld. Als dat het geval is en hij zou nog steeds beademd worden , wat me onmogelijk lijkt als bovenstaande waar is, dan leeft de Prins zelfstandig, in die zin dat zijn primaire lichaamsfuncties niet meer hoeven te worden ondersteund. Zou je iemand ie die conditie geen voeding meer toedienen , dan zal zijn sterven mogelijk bewust ervaren kunnen worden en hij zou dan honger en pijn leiden. Wat mij op viel was dat besloten was de Prins naar Nederland te halen om te sterven maar dat daar schijnbaar van afgezien is. Misschien heeft hij een lock in syndroom, een werkend (waak)bewustzijn maar onvermogen naar buiten te communiceren. Lock in patienten vinden niet zelden naar lange tijd toch weer de weg om zich het communiceren eigen te maken. De Prins was er relatief jonge en sterke intellectueel, waarmee ik wil aangeven dat zijn getrainde brein wel meer zeer ingewikkelde problemen wist op te lossen. Ik noem het voorbeeld van de Prins om een aantal zaken uit te leggen, ik weet niet in hoeverre mijn informatie over de Prins zelf klopt. Zelf heb ik in coma gelegen , ongeveer 10 dagen. Althans, zo leek het voor de buitenwereld, ik kreeg alles mee wat er gezegd en gedaan (!) werd, sommige onverdoofde onderzoeken waren niet fijn ik heb het overeind 70er jaren, veel kennis is sterk verbeterd. Maar de keuze , lebven od sterven zou men toch rechtstreeks pij de patient moeten leggen. Is er sprake van hersendood dan mag men dat geen coma noemen. Maar ook een brein die (vrijwel) niets meer doet zal na een jaar kunstmatige verzorging en voeding kunnen regenereren. Het is dan moeilijk aan te geven wat aan kennis behouden gebleven is. Mijn vrouw kreeg te horen dat ze beter een ander leven kon opstarten, mentaal zou ik na de coma weinig of niets meer kunnen. Ik denk dat veel lezers van GV het met me eens zijn dat Prof Minderhoud destijds een grove inschattingsfout aan mijn vrouw meegegeven heeft. Zij geloofde in mij.

nee, euthanasie is actief het leven beeindigen van iemand die op eigen kracht in leven kan blijven. in dit geval is het natuurlijk sterven. bij euthanasie doe je iets (actief het leven beeindigen met dodelijke medicatie die niet perse in verhouding is met de pijn dan gaat het nl om palliatieve sedatie) in het geval wat jij beschrijft laat je iets.

Aan jodokus52: raffy (507) Euthanasie hoeft niet altijd op verzoek van de patiënt te gebeuren,want iemand die na een vreselijk ongeval in coma ligt kan uiteraard geen toestemming geven,maar als de arts of de familie in overleg met de arts het samen erover eens zijn dat de overlevingskansen voor de patiënt zo danig slecht zijn dat het in het belang van de patiënt beter is de stekker eruit te trekken dan is ook dit euthanasie,ook zonder toestemming van de patiënt. Al noemt men dit ook wel: "Het nalaten van levensverlengende zorgen en dit ten gunste van de patiënt.", al is dit dan zonder de patiënt zijn toestemming omdat hij niet bij machte was die toestemming te geven. Zou jij dat echter doen omdat je de patiënt niet mag en dit terwijl je er eerst over nagedacht hebt dan is het moord. Doe jij dat vanuit een impuls maar wel omdat je de patiënt haat dan is het doodslag,en dan scheelt dat 4 jaar. Doe je dat zonder overleg met de arts omdat de patiënt een familielid of een goede vriend is en je wil hem als het ware bevrijden omdat jij als enige weet dat de patiënt daar nooit zo zou willen liggen dan is dit een vorm van euthanasie zonder overleg en zonder toestemming van de arts,en al is dat dan geen doodslag maar euthanasie,dan is dit volgens de wet ondanks je zeer goede bedoelingen toch strafbaar,zelfs al weet je dat bvb de patiënt dat mogelijk wel zou willen al kon hij dat niet aan een arts kenbaar maken,is het volgens de wet strafbaar omdat je dat deed zonder overleg met een arts,en enkel twee artsen samen mogen daarin toestemmen en dat uitvoeren,jij niet. Citaat uit bron twee:"Wat de toestand van de patiënt betreft: Het moet gaan om een medisch uitzichtloze toestand van ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, tengevolge van een ernstige en ongeneeslijke aandoening door een ziekte of een ongeval. Er wordt niet vereist dat de patiënt aan die aandoening zal sterven of dat de aandoening een terminaal karakter heeft. De wet is dus ook onder specifieke voorwaarden van toepassing op de zogenaamde niet-terminale patiënt." Bronnen: gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=3326..

Bronnen:
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseact...
http://www.nujij.nl/algemeen/stelling-euth...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100