Ben je als echtgenoot verplicht om je man aan te geven als crimineel?

Dit n.a.v. een krantenartikel waarin stond, dat de vrouw wiens man met een nepoverval een flinke som geld had buitgemaakt, geweten had van het geld en er van had willen profiteren. De vrouw kreeg daarom een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf.
Was de vrouw dan verplicht geweest om haar man aan te geven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Slechts ten aanzien van zeer ernstige misdrijven tegen de staat, de koninklijke waardigheid, land- en hoogverraad, de algemene veiligheid waardoor levensgevaar is veroorzaakt (bijvoorbeeld brandstichting), alsook ten aanzien van misdrijven van mensenroof, aanslag op individuen en verkrachting legt het Wetboek van Strafvordering op de burgers een verplichting tot aangifte (art. 160 Sv.). Artikel 135 van het Wetboek van Strafrecht stelt: “Hij die, kennis dragende van een strafbare samenspanning, op een tijdstip waarop het plegen van deze misdrijven nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig voldoende kennis te geven, hetzij aan de ambtenaren van de justitie of politie, hetzij aan de bedreigde, wordt, indien het misdrijf is gevolgd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.” De bepalingen zijn echter niet van toepassing op hem die door kennisgeving gevaar voor een strafvervolging zou doen ontstaan voor zichzelf, voor een van zijn bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie of in de tweede of derde graad van de zijlinie, voor zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot, of voor een ander bij wiens vervolging hij zich, uit hoofde van zijn ambt of beroep, van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen (art. 136 Sr). Ook voor het getuigen ten aanzien van een strafbaar feit geldt een dergelijke regeling, dit noemen we het verschoningsrecht. In de wet staat dat getuigen onder bepaalde omstandigheden verschoningsrecht hebben. Het betreft dan echtgenoten, kinderen van die echtgenoten, ooms en tante’s etcetera. Ook hebben mensen verschoningsrecht die een samenlevingsovereenkomst hebben getekend. Het verschoningsrecht is bedoeld om mensen die directe familie van elkaar zijn of nauwe banden hebben, bijvoorbeeld door het samen hebben van kinderen, niet in problemen te brengen als zij over elkaar moeten verklaren. Dit verschoningsrecht is in de wet vastgelegd in artikel 217 van het Wetboek van Strafvordering: “Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen zich verschoonen: 1°. des verdachten of mede-verdachten bloed- of aanverwanten in de rechte lijn; 2°. des verdachten of mede-verdachten bloed- of aanverwanten in de zijlijn tot den derden graad ingesloten; 3° des verdachten of mede-verdachten echtgenoot of eerdere echtgenoot dan wel geregistreerde partner of eerdere geregistreerde partner” Kort versie: Nee, dat ben je niet verplicht.

Ja dat ben je... Want als je dat niet doet, dan hang je als het toch aan het licht komt... MAAR er is verschoningsrecht, dat dan weer wel en dan wordt het verhaal anders... http://nl.wikipedia.org/wiki/Verschoningsrecht Ook niets doen als er iemand zinloos in elkaar geslagen wordt, dan ben je strafbaar... Omdat je iemand in nood moet helpen... Ja het recht is soms wel een beetje krom...

Ja, het is je burgerplicht. Je kan je wel beroepen op het verschoningsrecht, maar dat is pas bij de rechtszaak van toepassing. In dit geval was de vrouw medeplichtig.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verschoningsr...

Nee. Voor dit soort zaken hoef je een ander niet aan te geven, echtgenoot of niet. Bij ernstige zaken wel, dan gaat het bijvoorbeeld om moord, doodslag, verkrachting en ontvoering. In dit geval is de vrouw ook bestraft omdat ze wilde meeprofiteren.

Ha, die Wilma; Nee, in geval van het dragen van de kennis van een strafbaar feit geldt het verschoningsrecht voor mensen die bijvoorbeeld getrouwd of in de eerste graad familie van elkaar zijn. Dat is natuurlijk iets anders dan de morele verplichting; die moet ieder voor zichzelf afwegen.

Indien de dader van of medeplichtige aan een van de in deze titel omschreven misdrijven de niet van tafel en bed of van goederen gescheiden echtgenoot is van hem tegen wie het misdrijf is gepleegd, is de strafvervolging tegen die dader of die medeplichtige uitgesloten. Indien hij zijn van tafel en bed of van goederen gescheiden echtgenoot is of zijn bloed- of aanverwant, hetzij in de rechte linie, hetzij in de tweede graad van de zijlinie, heeft de vervolging, voor zover hem betreft, alleen plaats op een tegen hem gerichte klacht van degene tegen wie het misdrijf is gepleegd. Toegevoegd na 5 uur: het gaat dus om misdrijven uit het boek van strafrecht,waar dus deze misdaad inbeschreven staat

Bronnen:
http://wetboek.net/lexicon/medeplichtig.html

Deze vrouw heeft bewust meegeprofiteerd ze wist waar het geld vandaan kwam en wat haar man had gedaan en ze heeft gezwegen, dat maakt haar medeplichtig. Als je iets weet van een ander, er niet van mee profiteert (dus niet medeplichtig bent) maar het gewoon verzwijgt, ben je niet verplicht het te melden. Dan komt het meer aan op je eigen plichtgevoel en geweten. Er bestaat inderdaad zoeits als verschoningsrecht. Want zelfs als je ondervraagd word als eventueel getuige van een misdaad wordt er bij verteld dat je niet verplicht bent tot antwoorden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100