heb "schoonheidsfoutje" ontdekt na 2 weken van aankoop maar wordt niet gerepareerd, wat zijn mijn rechten?

Hallo, Ik heb de iphone 4s pas 2 weken en heb "schoonheidsfoutje" ontdekt (wel minimale fOUTJE) heb hem laten repareren maar wordt niet gerepareerd door dynafix omdat zij het niet hebben geconstateerd. De medewerker zelf heeft gezegt dat het waarschijnlijk een foutje is. Ik heb hem weer laten opsturen naar dynafix maar als die dan weer niet wordt gerepareerd wat zijn mijn rechten dan? kan ik de koop dan nog ontbinden?recht op een nieuw toestel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Art 7:17 lid 2 BW omschrijft wat een product is dat niet aan de overeenkomst beantwoord: Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, mede gelet op de aard (wat is het doeleinde?) van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Oftewel, de geleverde zaak moet de eigenschappen bevatten die de koper ervan mag verwachten en daarbij in het achterhoofd houdende wat de verkoper daarbij heeft gezegd. De schoonheidsfout hindert jou in het gebruik van de zaak, het geeft jou het gevoel dat je niet een volwaardig toestel hebt. Het geleverde beantwoord niet aan de overeenkomst. Nu jou rechten: Art 7:21 BW. Lid 1 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen: sub a. aflevering van het ontbrekende; sub b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen; sub c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd. Je hebt dus geen recht op vervanging als de afwijking zo minimaal is dat het in principe ook gerepareerd zou kunnen worden, aldus sub c. Ontbinding: Art 7:22 BW Lid 1 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om: sub a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; sub b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene. Lid 2 De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 21 lid 3. Je mag dus pas ontbinden (sub a) of compensatie eisen (sub b) als vervanging of herstel niet mogelijk is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100