Kan je noodweer (recht op zelfverdediging) uitlokken?

Naar ik begrepen heb is de juridische definitie van noodweer:

art 41 Wetboek van Strafrecht

lid 1. Niet strafbaar is hij die die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wedererchtelijke aanranding
lid 2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddelijke gevolg is geweest van een hevige gemoedsoverweging, door de aanranding veroorzaakt.

Maar nergens kan ik iets vinden over mogelijke uitlokking. Dwz mag je zelf in ruzie gaan met een ander, uitschelden, of treiteren etc etc om zodoende diegene uit te lokken tot een strafbare actie waartegen je je vervolgens verdedigt en beroept op noodweer?

Welke is de clausule die dat dan bepaalt?
Ik zoek specifieke referenties naar het wetboek of aanneembare bronnen hieromtrent.

Bedankt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is geen clausule die dat bepaalt. Het recht gaat er vanuit dat men zich in weet te houden. Overigens neemt dat niet weg dat je dan niet strafbaar gesteld kan worden op gronden van andere artikelen. Denk bijvoorbeeld aan openlijke geweldpleging, bedreiging en dergelijken. Toegevoegd na 15 uur: Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je gedrag als uitlokken kan worden uitgelegd en noodweer alsnog wordt toegewezen door de rechter. Maar het antwoord op je vraag is niet zozeer afhankelijk van de geschreven wet, eerder of je een creatieve en goede advocaat kunt vinden die het verhaal op een goeie manier kan draaien. In de bron vindt je jurisprudentie die (lichtelijk) overeenkomt met jouw vraag. Verder nog andere interessante noodweer uitspraken

Bronnen:
http://jure.nl/ae1316
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arrest_Blijf_...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodweer_in_de_kas

Om met succes een beroep te kunnen doen op noodweer, moet er geen andere manier meer zijn geweest, om je te onttrekken aan het geweld dat tegen jou of een ander gericht is. Vluchten bijvoorbeeld, moet geen optie meer zijn. Op het moment dat er tijd is, om te treiteren en uit te lokken is er nog zat mogelijkheid, om weg te gaan. Als je dit niet doet, maar er echter voor kiest, om juist olie op het vuur te gooien, wring je jezelf in een positie, die er juridisch niet sterker op wordt. Beroep doen op lid 2 van het artikel, ook wel noodweer exces genoemd, wordt al helemaal lastig. Immers op het moment dat je aangeeft dat je doelbewust bent gaan treiteren om een reactie uit te lokken, geeft dit feitelijk al aan dat je nog bij je verstand was ( immers doelbewust). Dit staat lijnrecht tegenover de gemoedstoestand, waar het artikel het over heeft, namelijk niet meer weten wat je doet, veroorzaakt door de aanval van de ander. Als je iets uitlokt, kun je verwachten, dat er iets aan zit te komen, en wordt het moeilijk om aannemelijk te maken, dat je werd overvallen door de actie en de emoties, die hierdoor bij jou werden opgeroepen. De rechter zal kijken of er jurisprudentie is over soortgelijke zaken en mocht die er niet zijn, dan zal hij naar eigen inzicht rechtspreken over de zaak. Er ontstaat op dat moment nieuwe jurisprudentie.

Artikel 47 Wetboek van strafrecht: Als daders van een strafbaar feit worden gestraft: 1 Zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; 2 Zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken. Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen. Art 47 lid 2 geeft o.a. aan dat de uitlokker van geweld strafbaar is als zijnde de dader. Echter doorgaans zal de rechter al niet willen/kunnen spreken van noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding lid 2. als hij/zij in een eerder stadium al heeft geconstateerd dat er sprake is van uitlokking. Het antwoord op je vraag is dus: Nee, je kunt noodweer niet uitlokken. Het is ofwel noodweer..ofwel uitlokking. Groet, Ton

Uitgelokte noodweer is geen feitelijke noodweer omdat je dan zelf de dader bent. Daar is dus geen extra wet voor nodig. Als agressor kun je je niet beroepen op noodweer. Noodweer bevat altijd de factor nood, dus een ongewenste niet zelf veroorzaakte situatie ( specifiek in verband met noodweer). natuurlijk kun je wel in nood raken door zelf risico's te nemen maar dat is een heel ander verhaal.

Je redenering klopt niet helemaal. Noodweer kan ingeroepen worden door de verdachte, dus niet door het slachtoffer (die staat immers niet terecht). Als je ruzie zoekt, en de ander een strafbaar feit pleegt, kan die ander zich dus evt. op noodweer beroepen, maar jij niet. In het geval dat jij een ander uitlokt, de ander jou bijv. in elkaar dreigt te slaan, en jij vervolgens die ander in elkaar slaat, zou je evt. wel een beroep kunnen doen op noodweer. Dus alleen in het geval dat je zelf een strafbaar feit hebt gepleegd en daarvoor terecht staat, kun je je beroepen op noodweer. Dus als je iemand uitlokt om jou te slaan, en hij slaat jou, heeft het geen zin om beroep te doen op noodweer, omdat niet jíj, maar híj terechtstaat. Wat betreft het uitlokken geld het zogenaamde 'culpa in causa'. Als je zelf de situatie (mede) hebt gecreëerd, waarin je een strafbaar feit begaat, kun je geen beroep doen op strafuitsluitingsgronden. Dus als je iemand uitlokt om jou te slaan, en je slaat hem vervolgens, kun je geen beroep doen op noodweer.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100