Kan iemand mij uitleggen wat een CAO is en wat het nut ervan is?

Ik kan het niet echt wijs worden van internet.
Kan iemand het mij uitleggen?

Heel erg bedankt!

Toegevoegd na 4 minuten:
Wat is het nut ervan?
Van de CAO?

Weet jij het antwoord?

/2500

CAO (Collectieve arbeidsovereenkomst) Is een verzameling afspraken tussen werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. De CAO is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Collectieve_a...

Dan weten de werknemers en werkgevers welke rechten en plichten ze hebben tov elkaar. De CAO is de collectieve arbeidsovereenkomst, dus een arbeidsovereenkomst die voor alle mensen geldt.

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden en opzegtermijn zijn vastgelegd. Een cao wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Ja een ao maakt het voor een branche of beroeps groep makkelijker (mits door minister van sociale zaken bindend is verklaard )dat alles wat er staat voor die groep werknemers en werkgevers bindend is .ten eerste geen concurentie vervalsing . (dat alle werkgevers de zelfde salarissen en voorwaarden hanteren )Dat je als werk nemer niet afzonderlijk met je werkgever hoeft te onderhandelen over allerlei arbeidsvoorwaarden ,salaris schalen ,enz .het geeft direct duidelijkheid . Zekerheid ,veiligheid . Als werkgever kan je dan ook naar de cao verwijzen in je AO (arbeidsovereenkomst ) dus daar worden de voorwaarden die binnen de wet mogelijk zijn vast gelegd ,ook over vrije dagen manier v opnemen enz .

Dat een cao een collectieve arbeidsovereenkomst is, weet je ondertussen al. Wat je nu nog niet weet is dat cao's op drie niveau's kunnen worden afgesloten: - binnen de onderneming (in de ondernemingsraad, dat is de raad waar de werkgever en vertegenwoordigers van de werknemers de arbeidsvoorwaarden ed bespreken en laten opnemen in het Arbeidsreglement) - binnen de sector (in het Paritair Comité, dat is gelijkaardig aan de ondernemingsraad, maar richt zich op een sector - bijvoorbeeld: metaal, bouw, voedingsindustrie..) - en voor het hele land (in de NAR - Nationale Arbeidsraad), waar vertegenwoordigers van werkgevers -en werknemersorganisaties worden vertegenwoordigd - bijvoorbeeld: het VBO, UNIZO, ABVV, ACV of ACLVB) De wetgeving omtrent cao's werd opgenomen in het Sociaal recht (het sociaalzekerheidsrecht en het arbeidsrecht). Dat sociaal recht kwam tot stand na de Tweede Wereldoorlog, toen "rechten" voor iedereen werden vastgelegd. Toegevoegd na 5 minuten: Oh ja, het nut van de cao: zo zijn werknemers er zeker van dat ze bijvoorbeeld uitbetaalt zullen worden. De werkgever heeft dan weer de zekerheid dat zijn werknemers niet zullen staken én de goederen of diensten navenant zullen zijn. Waarom wordt er dan soms nog gestaakt? Omdat de machtsverhoudingen tussen werkgever én de werknemersorganisaties soms hoog oplaaien en zo'n staking dan soms de enige vorm van verweer is om zo'n cao tegen te houden.

In een cao staan afspraken tussen werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld over arbeidsduur, loon kinderopvang, scholing, vakantie, pensioen en ontslag. De Cao geeft vooral de WERKNEMER rechtszekerheid. Het is belangrijker dan het arbeidscontract, want de CAO heeft wettelijke kracht. Men MOET zich er aan houden. Wat ik nog mis in bovenstaande antwoorden is de rol van de vakbonden hierbij. Want wie onderhandelen met de werkgever(s) over de CAO? Juist, de vakbond! De vakbondsonderhandelaar behartigt in de CAO-ondehandelingen zo goed mogelijk de belangen van de werknemers en zorgt ervoor dat die zo gunstig mogelijk uitvallen voor hen. Ook al ben je zelf niet lid van een vakbond, de CAO geldt ook voor jou. Alleen vakbonden en werkgeversorganisaties mogen een CAO afsluiten. Een CAO voor een hele bedrijfstak (bijv. ‘schoonmaak' of ‘metalektro') kan ook ‘Algemeen Verbindend Verklaard' worden door het Ministerie van Sociale Zaken. Dat betekent dat alle bedrijven in die bedrijfstak verplicht zijn om de CAO toe te passen. Ook als het bedrijf geen lid is van de betrokken werkgeversorganisatie. http://www.fnvbondgenoten.nl/werk_en_inkomen/dossiers/cao/ Kijk aan de linkerkant: "Alles over de CAO"!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100