Op welke leeftijd mag je je kinderen, wettelijk gezien, een weekend alleen thuis laten? Of staat daar niks over in de wet?

Ouders gaan natuurlijk wel eens een weekendje weg en als je dan een jaar of 16 bent blijf je meestal dat weekend alleen thuis. Maar staat daar iets over in de wet, vanaf welke leeftijd dat mag eigenlijk?
Want ik was 13 en mijn zusje 11 toen we een weekend alleen met zijn tweeen thuis mochten blijven, vind ik persoonlijk te jong achteraf gezien, mag dat eigenlijk wel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wettelijk gezien kunnen ouders/gezaghebbenden verantwoordelijk gehouden worden voor kinderen tot 18 jaar. Dus in wezen zijn ze in overtreding als ze zich aan die verantwoordelijkheid onttrekken. Natuurlijk zijn daar uitzonderingen voor , denk bv aan de tijd die je op school zit of als je bij iemand logeert etc. waarmee in het eerste geval de verantwoordelijkheid officieel (dat merk je ook aan de verzekering) en in het tweede geval in alle redelijkheid is overgedragen (tenzij die iemand bv kinderen mishandelt en jij dat weet...) Dit wil niet zeggen dat de overheid bij iedere "overtreding" gaat ingrijpen, maar dit definieert een speelveld voor ze als blijkt dat er structureel misstanden zijn (bv je bent elk weekend alleen thuis) Hierdoor kunnen instanties als raad van kinderbescherming of justitie (laten) ingrijpen. Inmiddels is er veel jurisprudentie over wanneer ouders wel en niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het doen en laten van hun kinderen, en neigt de rechtspraak naar een jongere leeftijd (16) waarop kinderen als juridisch volwassen (handelingsbekwaam) beschouwd worden. De zaak "het zeilmeisje" zal deze tendens in de grote versnelling zetten, (helaas m.i.) waardoor die handelingsbekwaamheid binnenkort bij 14 jaar verwacht wordt. Persoonlijke mening: slechte tendens, aangezien ouders in deze maatschappij al veel minder daadwerkelijk gezag hebben verliezen ze deze nu ook op juridische gronden. Het is geen goede ontwikkeling om in een veilig kader volwassen te kunnen worden , gezien het feit dat je al op jonge leeftijd volledig verantwoordelijk beschouwd gaat worden.En dan heb ik het natuurlijk niet over n weekendje alleen thuis maar over het grotere geheel...

Nee, daar staat niets over in de wet. De wet spreekt alleen in algemeenheden over verantwoordelijkheden en ouderlijk gezag. Misschien is dat maar goed ook, want er zullen veel mensen zijn, die vinden dat de overheid zich niet met alles moet bemoeien. Zo zal er ook niet in de wet staan, hoe laat kinderen op welke leeftijd naar bed moeten, naar welke tv-programma's mag worden gekeken (er is wel een kijkwijzer, maar dat is alleen maar advies) en hoe oud een kind moet zijn, om een eigen mobieltje te hebben. Over zakgeld, en verkering op welke leeftijd is ook niets wettelijk geregeld. Wel is het zo, dat er achteraf beoordeeld kan worden, b.v. door de rechter. Of een 13- en 11-jarig kind een weekend alleen thuis mogen blijven, daar heb ik geen goed oordeel over, maar als leerkrachten of buren signaleren, dat heel jonge kinderen b.v. om 11 uur 's avonds nog over straat lopen, of op een of andere manier, niet de zorg krijgen die je mag verwachten, dat kan b.v. bureau jeugdzorg ingrijpen. In het algmeen kun je stellen dat niet alle kinderen gelijk zijn. Zo kan ik mij voorstellen dat b.v. het ene 14 jarige kind er absoluut nog niet oud en wijs genoeg voor is, om een weekend alleen door te brengen, en dat een ander kind dat al prima aan kan. In de wet staat ook niet of een 14 jarig meisje de wereld in haar eentje mag rondzeilen. Maar dat het zomaar wel of niet mag, staat helemaal niet vast. De rechter heeft hierin uitspraak gedaan, en heeft zijn oordeel gegeven uitgaande van het "zeilmeisje" zelf. De vraag was alleen maar of zij het aankon, en of dat dus verantwoord was.

Wettelijk zal dit 18 jaar zijn, dat is de leeftijd waarop iemand officieel zonder ouderlijk toezicht zelfstandig mag leven. Uiteraard een weekendje alleen is wel even iets anders dan zelfstandig wonen, aan de andere kant heb je wel ineens de volledige verantwoordelijkheid van het huis over je, en schrik niet de waarde van een huis plus de inboedel kan enorm hoog zijn. 13 mag zeer zeker niet, in redelijkheid kan men stellen dat je rond je 17de wel een weekend zonder ouders kunt.

In de wet staat inderdaad niet op welke leeftijd je kinderen een weekend alleen thuis gelaten mogen worden. Het artikel in de wet dat daar het meest mee te maken heeft is art. 6:169 Burgerlijk Wetboek: Artikel 169: 1. Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk. 2. Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet. Het gaat daarbij over de aansprakelijkheid wanneer er iets fout gaat. Ben je als ouder aansprakelijk? Of als kind zelf? Bij kinderen tot veertien is de ouder sowieso aansprakelijk. Bij kinderen van veertien en vijftien hangt het af van het feit of de ouder verweten kan worden dat de gedraging heeft plaatsgevonden. Wanneer u als ouder dus een weekendje weg gaat en je kinderen maken bijvoorbeeld iets van een ander kapot, dan ligt het dus aan de leeftijd en of het normaal is je kinderen een weekend alleen achter te laten. Persoonlijk vind ik 13 en 11 ook wel erg jong voor een heel weekend en zou ik dan een oppas regelen of ze uit logeren sturen. Verder is het een kwestie van je kinderen inschatten en kijken of ze daar klaar voor zijn of niet. Maar dat spreekt denk ik voor zich. Want je wil natuurlijk niet dat je eigen kinderen iets overkomt, en ook niet dat je aansprakelijk bent voor een fout die ze al dan niet per ongeluk maken. Als je meer wilt weten over het aansprakelijkheidsrecht zou je dit artikel kunnen lezen: http://www.advocatenvinder.nl/rechtsgebieden/aansprakelijkheidsrecht/aansprakelijkheidsrecht.html. Goede vraag in ieder geval!

Officieel verlies je de verantwoordelijkheid over je kind wanneer het de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Het kind is op dat moment meerderjarig en daarmee handelingsbekwaam, verantwoordelijk voor zijn of haar daden. De gangbare norm is echter zo rond 15 a 16 jaar vermoed ik.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100