Als je een brief hebt gekregen om naar de rechtbank te gaan, en er staat 1letter van de geboorteplaats fout, is dat dan geldig?

Toegevoegd na 8 minuten:
*In belgië.
*Niet voor strafrecht.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja dat is gewoon geldig. Ter terechtzitting zullen je personalia nogmaals gecheckt worden. De fabel dat er anders vrijspraak volgt is in dit geval niet waar

Hangt er vanaf waarvoor het is als het een dagvaarding is moet voor zowel in strafrecht als civielrecht naam, adres en woonplaats er goed opstaan. Als je wordt opgeroepen als bijvoorbeeld getuige maakt het volgens mij weinig uit.

Als het een dagvaarding is dan is het niet geldig heb ik geleerd met maatschappijleer ;)

Wanneer je vindt dat het dossier onvolledig is, kan je dat schriftelijk melden aan de procureur des Konings of de arbeidsauditeur. Je kunt ook een beroep doen op een advocaat, maar dat is niet verplicht. Conform art. 43 Ger.Wb. en art. 702 Ger.Wb. dient de dagvaarding de volgende verplichte meldingen te bevatten, dit op straffe van nietigheid : 1° de dag, de maand en het jaar, en de plaats van de betekening; 2° de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats en, in voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch adres, de hoedanigheid en de inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen van de persoon op wiens verzoek het exploot wordt betekend. 3° de naam, de voornaam, de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats en, in voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch adres en de hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot bestemd is. 4° de naam, voornaam en, bij voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon aan wie afschrift ter hand gesteld is, of in het geval bedoeld in artikel 38, § 1, het achterlaten van het afschrift, of in de gevallen bedoeld in artikel 40, de afgifte van het exploot op de post. 5° de naam en de voornaam van de gerechtsdeurwaarder en het adres van zijn kantoor en, in voorkomend geval, zijn gerechtelijk elektronisch adres. 6° de omstandige opgave van de kosten der akte. 7° de in artikel 42bis bedoelde wijzen van betekening en, in voorkomend geval, de in artikel 42bis, vierde lid, bepaalde vermeldingen. 8. het exploot moet door de gerechtsdeurwaarder ondertekend zijn. 9. het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering. 10. de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt. 11. de plaats, de dag en het uur van de terechtzitting. Al deze vormvereisten zijn voorzien op straffe van nietigheid. Je geboorteplaats wordt dus niet genoemd als vormvereiste, en dus zal het niet nietig worden verklaard maar ben je verplicht om te komen.

Bronnen:
http://www.belgium.be/nl/justitie/Organisa...
http://www.infogerechtsdeurwaarder.be/file...

ja natuurlijk is de brief is gewoon geldig want het gaat om een typfout. er is namelijk met zekerheid te zeggen dat jij de persoon bent waar de brief aan gericht. als er aanleiding is om in twijfel te trekken dat jij misschien niet de persoon kan zijn waar de brief aan gericht is kan je een kans maken. tenslotte veranderd er ook niets aan je woonplaats (de borden, landkaarten tomtom's en andere techniek hoeven dus niet aangepast te worden :) ook zal de post gewoon bezorgd worden als er een letter fout staat in de woonplaats. (hier kom je dus ook niet mee weg helaas) gewoon gaan dus!

Als je weet dat het wel voor jou bedoeld is wel :)

je moet de fout wel melden, want er nadien op terug komen is niet geldig.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100