Mag een arts palliatieve sedatie inzetten zonder de persoon zelf en/of familie in te lichten?

Ook als er geen sprake is van terminale toestand of een uiterst noodgeval...

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee dat mag niet De arts beslist om te starten met palliatieve sedatie. Hij zal dit eerst met u bespreken als dat kan. Als dat niet mogelijk is, dan overlegt hij met uw partner of een van uw naasten.

Voordat palliatieve sedatie uitgevoerd mag worden moet er aan twee belangrijke voorwaarden zijn voldaan: 1. Er is sprake van klachten die (gezamenlijk) ondragelijk lijden veroorzaken en niet op een andere manier verlicht kunnen worden. 2. De patiënt bevindt zich in de stervensfase; de levensverwachting is enkele dagen tot maximaal twee weken. Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan, dan dient er nog niet te worden gestart met palliatieve sedatie. Onder palliatieve sedatie (lege artis) wordt verstaan het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Er kunnen twee verschillende situaties worden onderscheiden: 1 Continu sederen tot het moment van overlijden; 2 Kortdurend of met onderbrekingen ( intermitterend) sederen. Continue sedatie vindt altijd plaats in een situatie als er sprake is van de laatste levensfase. Het gaat om patiënten die stervende zijn en ondraaglijk lijden. Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van het lijden van de patiënt, niet om het leven te bekorten. De dood wordt dus niet bevorderd, maar het zorgt ervoor dat het ondragelijke lijden zoveel als mogelijk dragelijk wordt. Palliatieve sedatie is een onderdeel van de medische behandeling. De patiënt overlijdt niet door het ingrijpen van de arts maar sterft een natuurlijke dood. Als aan alle voorwaarden volgens de Richtlijnen is voldaan, mag de arts zelf besluiten om palliatieve sedatie toe te passen. Als het mogelijk is op verzoek van de patiënt en eventueel in overleg met of op verzoek van de naasten. Bij euthanasie is dat allebei niet mogelijk. Euthanasie vindt alleen plaats op verzoek van de patiënt zelf. Soms kunnen klachten zo snel verergeren dat er een noodsituatie ontstaat, waarbij de arts in het belang van de patiënt snel moet handelen. Of er een noodsituatie is ontstaan en of op een dergelijk moment eerst nog overleg plegen met de familie wenselijk is, is ter beoordeling van de artsen, het blijft een medische beslissing.

Toegevoegd op 04 april 2019 10:41: bron
Bronnen:
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dos...
https://www.knmp.nl/downloads/samenvatting...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100