Waarom genieten uitgeprocedeerde asielzoekers bescherming in een kerk?

In Nederland is er een scheiding van kerk en staat. Dat betekend dat de wet boven het geloof staat. Waarom zijn uitgeprocedeerde asielzoekers dan veilig en beschermd als zij in een kerk zijn en er een dienst is? Waarom worden zij niet alsnog uit de kerk verwijderd en uitgezet? Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen asielzoekers, zeker niet! Maar ik begrijp gewoon niet waarom zij onschendbaar zijn in een kerk?
Want toen bij bv de Janova’s getuigen aangiftes binnen kwamen van seksueel misbruik mocht de politie/overheid wél de kerk in Emmen binnenvallen.
http://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/187-artikel-6
Hoe zit dat precies en waarom is een kerk wel veilig voor asielzoekers terwijl wij een scheiding van kerk en staat hebben?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ze genieten de vrijheid in de kerk omdat de overheid niet mag binnen treden om deze mensen mee te nemen zo lang er een dienst is. In de kerk waar jij op doelt is al heel lang een dienst aan de gang dag en nacht week na week.

Niemand is tegenwoordig nog, veilig en beschermd in een kerk, ook niet tijdens een dienst. Dat was vroeger misschien zo, maar dat is allang niet meer. Er is iets heel anders aan de hand. Of de overheid/politie ingrijpt, wordt tegenwoordig voornamelijk bepaald door de politiek en die denkt afhankelijk te zijn van de publieke opinie en de daarmee samenhangende media-aandacht. Dus als het gaat om mensen, die toch al niet erg veel steun en aandacht hebben in onze samenleving, zoals Jehova's getuigen, dan blijkt dus hoe het werkelijk zit en doen ze gewoon een inval, er kraait immers geen haan naar. Maar als het om, asielzoekers ( hot topic, veel media-aandacht ) gaat, die ook nog eens in een kerk zitten, waar veel gewone nederlanders ( kiezers ) toe behoren. Dan krijgt opeens, de politiek, die de overheid/politie aanstuurt, koud watervrees. Zo van, oh jee, als we hier ingrijpen, schoppen we misschien wel veel mensen tegen de schenen, die dan later misschien niet meer op ons stemmen, waardoor ik misschien wel mijn baan kwijt raak. ( 3x misschien ) Dus politie, wachten jullie maar even, tot de storm overgewaaid is en de media en dus de publieke opinie, met heel andere dingen bezig zijn, dan kunnen we die asielzoekers, alsnog uit die kerk trekken. Alleen nu zonder het risico dat ik mijn baan verlies. En omdat de politie/overheid ( niets ) doet, wat de "baas" zegt, lijkt het alleen maar zo, alsof asielzoekers bescherming genieten in een kerk. Wacht maar af, als straks, even niemand kijkt, worden ze gewoon uit de kerk gehaald en uitgezet.

Kerkasiel is in zijn huidige vorm is juist gebaseerd op de scheiding tussen Kerk en Staat. Kerkasiel bestaat al eeuwen. Vroeger was Iedereen veilig zodra hij/zij binnen de kerkmuren was. Dat gold ook voor degenen, die op de vlucht waren, voor de politie/het leger.. De politie en het leger zou de kerk, als gebouw, niet binnenvallen om de vluchteling alsnog op te pakken. Nu heeft het kerkasiel een iets andere vorm. Het kerkgebouw biedt geen veilige plek. Wel is het zo, dat de politie of welke andere opsporingsdienst, een kerkdienst niet mag verstoren. Dit wordt ingegeven door de scheiding tussen Kerk en Staat. De Kerk mag geen invloed uitoefenen op de Staat (de wetgevende macht), en de Staat mag geen invloed uitoefenen op de diensten van de Kerk. Dit betekent, dat zolang er een kerkdienst aan de gang is een de Staat, met hulp van bijvoorbeeld de politie, niet in actie mag komen in het kerkgebouw. Ze mogen wel binnenkomen, maar geen macht uitvoeren. Zodra de dienst is afgelopen, dan mogen ze wel tot arrestatie overgaan. Daarom wordt er in het kerkgebouw, waar nu asielzoekers asiel hebben gezocht, een continue gebedsdienst gehouden. Zolang deze aan de gang is, mag de politie niet in actie komen. Maar zodra deze wordt beëindigd, zijn de asielzoekers ook in het kerkgebouw niet veilig. De politie mocht wel binnenvallen bij de Jehova's Getuigen, omdat ze daar het gebouw binnenvielen toen er geen kerkdienst aan de gang was.

In onze grondwet staat (art.6) dat iedereen het recht heeft om zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te tonen en te belijden. De wet is daarbij bepalend als het om regels gaat ter bescherming van iedereen inzake gezondheid, in het verkeer of wanordelijkheden te bestrijden/voorkomen. De wet staat dus altijd boven de kerk. De neutraliteit van de staat stond in de wet voorop. Deze mocht nooit een voorkeur uitspreken voor één bepaalde geloofsinrichting. Dezelfde scheiding van kerk en staat heeft ervoor gezorgd dat geschillen over het geloof niet aan de rechter voorgelegd mogen worden. De rechter mag niet oordelen op basis van theologische leerstellingen. Rutte mag dus wel zeggen dat hij het niet eens is met kerkelijke regels, zoals het weigeren van ouders om hun kinderen in te enten bijv. maar moet zich afzijdig houden van bepaalde zaken.....de overheid moet toestaan dat een burger anders denkt en handelt dan de meeste andere burgers. Bij de inval bij de Jehova's getuigen was er sprake van een misdrijf. Oud-leden hadden aangifte gedaan van seksueel misbruik. Als er vermoedens zijn van een overtreding of een misdrijf, heeft de officier van justitie het recht de politie een kerk te laten binnenvallen. De uitzondering daarop is de kerkdienst zelf. Tijdens een godsdienstoefening moet de politie buiten blijven. Hiervan maken dan ook de uitgewezen asielzoekers gebruik en zolang er een godsdienstoefening of mis wordt gehouden, zijn ze veilig voor invallen of verstoring door de overheid/politie. Het was voor zover bekend de eerste keer in Nederland dat de politie kerkgebouwen is binnengevallen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Kerken genieten een uitzonderingspositie binnen de wet, op grond waarvan de politie niet zomaar een kerk mag binnentreden. Een geestelijke heeft het recht om gelovigen in geestelijke nood bij te staan. Daarvan was in het geval bij de Jehova's getuigen geen sprake.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100