Kan de arbo-arts na de eerste keer ziek melden al langskomen?

Ik ben al paar dagen oververmoeid, hoofdpijn, misselijk.
Nu wil ik me morgen ziek melden maar ik ben bang voor die arbo-arts ding..

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, de Arbo-arts komt niet na de eerste ziekmelding langs. Deze komt so-wie-so niet langs. Uw werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen. Deze beoordeelt uw klachten en geeft advies over de te ondernemen stappen. U bent verplicht aan een oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven. Doet u dit niet of werkt u niet mee aan uw re-integratie? Dan loopt u het risico de aanspraak op uw loon te verliezen. . Aanvulling ... Als je al vaker je ziek gemeld hebt zou dat kunnen opvallen bij de werkgever. En dan is er wel kans dat er iemand langskomt. De werkgever kan bij vermoeden van onterechte ziekmelding een spoedprocedure (laten) uitvoeren. Dit kan al vanaf het moment van ziek melden. Veel werkgevers voeren een ziekteverzuimbeleid waarin een procedure is opgenomen die de werknemer en werkgever moeten volgen bij ziekte. Onderdeel van het beleid kan de eis zijn om het verpleegadres door te geven aan de werkgever en om op bepaalde tijden op dit adres aanwezig te zijn, om zo eventueel contact te kunnen maken met de zieke werknemer. Mocht er naar aanleiding van de controle een verschil van mening ontstaan over het oordeel of de werknemer al dan niet ziek is, en als daarna een bedrijfsarts geen bevredigend oordeel velt, dan heeft de benadeelde partij het recht een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Aan deze second opinion zijn wel kosten verbonden. Een werkgever kan ook verder initiatief nemen door: Op de eerste werkdag telefonisch te informeren naar de verwachte duur van het verzuim, welke taken kunnen worden overgenomen om de continuïteit van het werk te garanderen, welke voorzieningen hij kan treffen om de werknemer aan het werk te krijgen en of de werknemer zich al onder behandeling van een arts heeft gesteld. De werknemer bij terugkeer aan te spreken over zijn verzuim, bijvoorbeeld als dit frequent en kortdurend is. . Diepere oorzaak Als een bedrijf vaak een spoedcontrole inzet, kan dat als een indicatie worden beschouwd dat er meer aan de hand is in het bedrijf of bij de werknemer. In plaats van doorgaan met het aanvragen van spoedcontroles, kan de werkgever beter op zoek gaan naar de oorzaak van dergelijk verzuim. Een goed verzuimbeleid helpt daarbij. Lees ook: verzuimbeleid en kort verzuim. ** De werkgever mag niet informeren naar de aard en oorzaak van je ziekte. . Zo mag hij onder meer vragen naar de verwachte duur van het verzuim en of er mogelijkheden zijn voor het doen van (andere) werkzaamheden. @Bordensteker merci!

Toegevoegd op 15 september 2018 19:54: bron, tekst
Bronnen:
https://www.das.nl/werk-en-inkomen/rechten...
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/spo...
https://www.hrpraktijk.nl/topics/ziektever...

De bedrijfsarts komt niet langs, ook later niet. Je kunt op zeker moment wel opdracht krijgen om een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts en zo'n verzoek moet worden opgevolgd. Een bedrijf moet een verzuimprotocol hebben waarin staat wat gebeurt bij een ziekmelding. Daar moet je aan meewerken. Er zijn onderlinge contacten tussen werkgever, arbo-dienst en jou. Wie wel langs kan komen, is een rapporteur die controleert of je daadwerkelijk aanwezig bent op het "ziekte-adres", vaak thuis. Ik schrijf "kan", want er zijn ook bedrijven die die maatregel alleen inzetten bij "verdachte" meldingen. Want fraude komt helaas ook op dit gebied voor. Bij langdurige ziekte moet op zeker moment een "plan van aanpak" worden gemaakt met reintegratiemaatregelen. Het bedrijf moet wettelijk aantoonbaar alles doen om jou weer aan het werk te krijgen (waaraan je moet meewerken). Anders houdt de verplichting om loon door te betalen tijdens ziekte niet op na maximaal twee jaar. De meeste ziektegevallen duren gelukkig korter. Als je je ziekmeldt, kun je in eerste instantie wel vragen vanuit de werkgever verwachten, vaak via de direct leidinggevende. (Zie onder). De "toegestane vragen" moet je beantwoorden. " U mag de volgende informatie vragen aan de zieke werknemer:     waar de werknemer op dat moment is; telefoonnummer en (verpleeg)adres;     hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren;     welke lopende afspraken en werkzaamheden moeten worden opgepakt/overgenomen;     of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (in dat geval moet u de Arbeidsinspectie inschakelen);      of de ziekte te maken heeft met zwangerschap of een orgaandonatie (in dat geval is namelijk de Ziektewet van toepassing en kunt u de loondoorbetaling claimen bij het UWV);     of er een derde schuld heeft aan het verzuim, bijvoorbeeld door het veroorzaken van een verkeersongeval of sportblessure. Wellicht kunt u dan de schade verhalen (regresrecht)»     of er werkzaamheden zijn die de werknemer eventueel wél kan uitvoeren. U mag níet vragen: naar de ziekte zelf en de oorzaak."

Toegevoegd op 15 september 2018 05:32: bron
Bronnen:
https://www.dezaak.nl/1376/verzuimprotocol...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100