Zijn sektes altijd gebaseerd op religie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik denk juist vaak niet. Op wiki staat wel dat het een van oorsprong religieuze beweging is, maar als je dan naar de kenmerken kijkt denk ik niet dat dit een vereiste is. Die kenmerken worden beschreven als: De neiging tot perfectionisme De neiging tot isolatie De neiging tot anticipatie op de toekomst De neiging tot verabsolutering van een deelwaarheid De neiging tot ressentiment Of een ander rijtje: - Inpalming - Groepsvorming - Hiërarchie - Charismatische leider - Afzondering van de wereld - Uitverkiezing - Geslotenheid voor informatie - Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame 'geneesmethodes', enzovoort). - Proselytisme (zie verder bron) Ik denk dat je met name moet kijken naar de kenmerken "de neiging tot verabsolutering van een deelwaarheid" en "irrationalisme van geloofsovertuigingen". Die waarheden kunnen van verschillende aard zijn, niet per definitie religieus maar veel breder. Als men in een sekte gelooft in aliens die de wereld overnemen of dat bush achter 9/11 zat dan is dit niet per sé van religieuze aard, het gaat meer om het totaal van kenmerken dan om wat men precies gelooft.

Misschien in het allereerste begin wel. Maar het draait altijd uit op zucht naar macht en geld van de sekteleider.

Ja, een sekte is een religieuze beweging.

Dat hoeft niet perse. Het heeft wel altijd te maken met een geloof/geloven. Een christelijk klooster is ook een sekte.

Al Gore lijkt met zijn inconvenient truth ook een sekte te zijn begonnen....de handelingen van de aanhangers lijken tenminste aardig op het handelen van leden van andere sektes. Zoals andersdenkenden zwartmaken ipv de argumenten van de andersdenkenden te ontkrachten. Alleen datgene zien wat in in hun gedachte wereld past, alle andere gegevens negeren ed.

Nee, meestal op geld- en of seksbelustheid van één bepaalde persoon. Omdat doel te bereiken, stelt ie zich op als religieus leider (van een zelfbedachte religie - dus in die zin klopt je vraag eigenlijk wel, maar ik denk dat je dat niet bedoeld), noemt een datum waarop de aarde zal vergaan - en voordat die datum is bereikt, moet je uiteraard je vermogen aan de leider gegeven hebben, en moet jezelf (als je een aantrekkelijke vrouw bent, tenminste) of je dochter seks met de leider gehad hebben… Zo ongeveer zit de gemiddelde sekte in elkaar. De wat slimmere sekteleiders zwakken die eisen dan wat af, om niet al te veel argwaan de wekken. Maar ‘t resultaat is ‘t zelfde: ellende…

Het woord sekte kwam in de bijbel al voor. In principe was dat niet negatief. Het woord sekte in deze tijd heeft een negatieve lading, terecht. Sekten zijn meestal gebaseerd op een religie, ontstaan door een persoon die de macht heeft. Soms begint het wel zuiver, maar wie kan de weelde dragen van eer en macht? Zie Jim Jones. In het begin was het zo gek nog niet, hij deed best goed werk, maar dat was al gauw over. Een religie heb je ook niets aan. Dat is een regel die mensen er van maken. Het gaat om het persoonlijke geloof en je eigen levenswandel. Heel simpel, heel in het klein. Hoe ben je binnenshuis? Hoe leven je in je eigen relatie, naar je kinderen, familie, collega's, buren, etc...

Nee want in geen een regilie kan een sekte een verband hebben met sex. Dus niet alle sekten zijn gebaseerd op religie.! Seks in sekten Hierover kan men geen eensluidend besluit trekken. In sommige sekten wordt seks beschouwd als een kunst, een meditatievorm of een bekeringsmiddel. In deze sekten worden seksorgieėn als deel van een ritueel beschouwd. Andere sekten pleiten daarentegen voor seksuele onthouding. Bij hen wordt seks tot de voortplantingsdimensie gereduceerd. Profielschets van de sekteaanhanger Er wordt wel een beweerd dat sekteleden zeer fanatieke mensen zijn. Ze stellen zich negatief op tegenover al wat buiten de eigen knusse groep gebeurt, en maken door hun vaak verbluffende betweterigheid het voeren van een open gesprek haast onmogelijk, luidt de weinig lovende commentaar. Ook deze stelling moet worden genuanceerd. Men kan wel met sekteleden praten, maar van zodra wordt ingegaan op geloof of raak- en/of verschilpunten in geloof, verlopen de dialogen moeilijk. Er dus zit wel een kern van waarheid in de bewering dat praten met sektariėrs zinloos is. Zij weten het allemaal al, bezitten de waarheid en discussies zijn vanuit hun standpunt slechts middelen om anderen van hun ongelijk te overtuigen. Uit intelligentie- en persoonlijkheidstests is gebleken dat sekteleden een voornamelijk gemiddelde tot superieure intelligentie bezitten, wel vertonen ze een duidelijke rigiditeit ten opzichte van zichzelf, een defensieve houding tegenover eigen zwakheden en een hoge intolerantie voor ambiguļteit. Verder bleek uit studies over sekten dat sekteleden vaak oligofreen, neurotisch, psychopatisch of psychotisch zijn. Maar men mag dit niet veralgemenen, dit hangt af van de aard van de sekte. Men hoeft dus niet onevenwichtig te zijn om in een sekte te belanden. Het merendeel van de volgelingen blijkt dit toch niet te zijn. Een louter psychologische verklaring kunnen we dus van de hand wijzen. Naast individuele eigenschappen spelen immers ook momentane gevoeligheden, relationele variabelen en toevallige elementen een rol. Wat betreft de persoonlijkheidsvariabelen is, zoals reeds gezegd, de sektebevolking even veelzijdig als het menselijk ras in het algemeen. Maar het valt wel op dat veel mensen veelal in sekten belanden in periodes dat zij het moeilijk hebben, depressief zijn, tegenslag kennen… En hoeveel jonge sektedevoten worden niet 'gepakt' juist in periodes van examenstress, als ze van huis zijn weggelopen, aan drugs of drank verslaafd raakten…

Bronnen:
http://www.scholieren.com/werkstukken/3114

Er zijn neonazigroeperingen die als sektarisch worden gezien maar niet religieus zijn.

Sektes zijn altijd vloek voor de samenleving geweest, opgezet door religieuze gekken als religieuze organisatie, niet altijd christelijk overigens. Denk maar aan de geselbroeders uit de 14-de eeuw, die moordend en verkrachtend door Europa trokken. Wat denk je van Jonestown, waar de leider 1000 mensen vergiftigde. Een jaar of wat terug de Zonnegroep waarvan ook alle leden werden gedood door de leiding. We kunnen nog wel even doorgaan. Allemaal religieuze clubjes die ontaarde in macht en seks en uiteindelijk in moord en doodslag

Volgens mij is een essentieel kenmerk van een sekte dat er een in leven zijnde leider geadoreerd wordt zoals dat bij de scientology het geval is. Bij de Bagwan is de leider overleden en van zijn beweging is niets meer over.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100