Waarom mag je niet stemmen als je onder curatele staat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je onder curatele staat betekent dat dat er mensen zijn die besloten hebben dat je zelf geen rationele besluiten neemt, en een rechter dat bevestigd heeft. Omdat je niet rationeel denkt, mag je niet stemmen.

Zie ook de melding van bamibal. Hieronder de volledige tekst. Ook personen die onder curatele zijn gesteld wegens 'wilsonbekwaamheid' mogen stemmen. Een wijziging van de Kieswet voorziet hierin. De Grondwet was al eerder op dit punt gewijzigd. Eerder waren 'wilsonbekwamen' uitgesloten van kiesrecht. Aanleiding van de wijziging was een uitspraak van de Raad van State. Deze stelde dat het categoraal uitsluiten van het kiesrecht van mensen die onder curatele staan in strijd kan zijn met het Internationaal Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten. Deze uitspraak werd indertijd uitgelokt door Martijn Greuter, een jongen die zelf onder curatele stond. De wetswijziging werd daarom in de politieke wandelgangen ook wel de 'wet Martijn' genoemd. Martijn Toenmalig minister Remkes van BZK onderstreepte dat het voorstel niet alleen was ingegeven door de uitspraak van de Raad van State: 'De regering is ervan overtuigd dat het goed is dat mensen zoals Martijn kunnen deelnemen aan verkiezingen. Het streven is erop gericht, dat personen met een geestelijke beperking zoveel mogelijk doen wat ze in redelijkheid kunnen. Kern van ondercuratelestelling is het in bescherming nemen van mensen, niet het ontnemen van rechten'. Advies Kiesraad De Kiesraad verzorgde in 2004, op verzoek van toenmalig minister van BZK De Graaf, een advies over de grondwettelijke uitsluiting kiesrecht curandi. Hierin stelde de Kiesraad dat 'de algemene kiesrechtuitsluiting van curandi niet langer te handhaven is. De algemene tendens is dat juist gestimuleerd wordt dat een curandus, als deze tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat kan worden geacht, zoveel mogelijk zelf rechtshandelingen en andere handelingen verricht. 'Bovendien', zo werd gesteld, 'is het ongerijmd personen die onder curatele zijn gesteld wegens een geestelijke stoornis het kiesrecht te ontzeggen, en overige personen die een vergelijkbare geestelijke gesteldheid bezitten, niet'.

Als je onder curatele staat betekent dat men geacht wordt geen juridische, financiële, wettelijke en gezondheids technische handelingen te kunnen verrichten, men is geestelijk dusdanig in de war dat men op die vlakken geen rationele beslissingen kunt nemen. Stemmen is een wettelijk recht, dus mag men niet stemmen als men onde5r curatele staat.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100