Hoe ontvangen gedetineerden en TBSers een stempas?

Ik weet dat gevangenen en TBSers als ze niet zijn uitgesloten gewoon stemrecht hebben en dat ze alleen via machtiging kunnen stemmen (mits ze toevallig verlof hebben). Bij ons valt de stempas gewoon op de mat, maar hoe zit het als je in detentie of een kliniek zit? Wordt die dan naar het adres van de gevangenis of kliniek gestuurd en dan gegeven? En als je een machtiging voor hun wil regelen bij de gemeente, wat moet je dan als adres opgeven van die persoon? Hoe staan hun eigenlijk geregistreerd in de BRP?

Weet jij het antwoord?

/2500

De Commissie van Toezicht heeft hierover een uitgebreide toelichting op internet geplaatst. Gedetineerden mogen op grond van artikel 36 lid 1 van de Penitentiaire beginselenwet (hierna: Pbw) in beginsel onbeperkt brieven en stukken per post verzenden en ontvangen. De briefwisseling staat onder controle van de directeur. Gedetineerden dienen hun oproepingskaart of stempas op hetzelfde moment als alle andere kiesgerechtigden te ontvangen. De oproepingskaart of stempas wordt verzonden naar het adres waar zij de dag van de kandidaatstelling als kiezer staan geregistreerd.[2] De oproepingskaart of stempas wordt minstens veertien dagen voor de stemming verstuurd (artikel J 7 Kieswet, hierna KW). Uit een uitspraak van een beklagcommissie blijkt dat er ook een actieve rol van de directie wordt verwacht. Zij dienen de gedetineerden goed voor te lichten over termijnen en de mogelijkheden tot stemmen.[3] Gebruik maken van het actieve kiesrecht kan op verschillende manieren. De gedetineerde kan zijn stem uitbrengen door middel van een volmacht (artikel L 2 lid 1 KW). Deze volmacht kan worden verleend op grond van een schriftelijke aanvraag of door overdracht van de oproepingskaart. Dit kan al worden gedaan voordat de gedetineerde de oproepingskaart of stempas heeft ontvangen. Het schriftelijke verzoekschrift dient te worden ingediend voor de stemming bij de gemeente waar de volmachtgever op de dag van de kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd (artikel L 8 lid 1 KW). In het verzoekschrift wijst de gedetineerde een gemachtigde aan. Als gemachtigde kan slechts optreden degene die op de dag van de kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt (artikel L 8 lid 2 KW). Indien de gedetineerde niemand kent binnen dezelfde gemeente kan de gedetineerde een schriftelijk verzoek indienen om een kiezer in een andere gemeente te machtigen. Dit geldt niet voor de Gemeenteraadsverkiezingen omdat er dan niet voldaan wordt aan de afbakening van verkiezingsgebied. Naast de verklaring van de volmachtgever dient de gevolmachtigde ook een verklaring te overleggen dat deze bereid is om als gevolmachtigde op te treden (artikel L 8 lid 3 KW). De burgemeester, respectievelijk Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, doet vervolgens het volmachtbewijs aan de gemachtigde toekomen (artikel L 13 lid 1 KW). Zie ook bron Rijksoverheid. De toenmalige GBA is de huidige Basisregistratie Personen (BRP)

Toegevoegd op 14 maart 2018 23:40: bron, tekst
Bronnen:
https://www.commissievantoezicht.nl/dossie...
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ka...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100