Is aanwas hetzelfde als erfopvolging?

Ik studeer HBO-Rechten aan de HVA. Ik had voor mijn goederenrecht herkansing een 5,0 gehaald. Bij een van de kennisvragen werd gevraagd: Noem een manier van eigendomsverkrijging waarbij geen eigendomsverlies plaatsvindt. Ik antwoordde erfopvolging en in het antwoordmodel stond 'aanwas'.
Hoorde deze vraag goed gerekend te worden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Zie begrippenlijs Nalatenschapsafwikkeling gepubliceerd door Luminis De definitie van aanwas is: erfopvolging: vergroting van het aandeel van een gerechtigde in een boedelgemeenschap of een andere gemeenschap door het uitvallen van één of meer andere gerechtigden Of uw antwoord op de vraag goedgekeurd moest worden, is van hieruit niet te bepalen. Daarvoor zijn te weinig exacte gegevens bekend. https://www.luminisexecuteurs.nl/erfrecht/begrippenlijst.html

Toegevoegd op 26 juni 2018 17:02: bron
Bronnen:
http://www.simpelwet.nl/art-380-bw-eigendo...
https://www.knegtmansadvocaten.nl/speciali...
https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/go...

Erfopvolging is één van gevallen waarbij men goederen en schulden verkrijgt onder algemene titel. Dat houdt dus in dat er iemand een goed (of beter juridisch het eigendom daarvan) verliest. Dat is meestal de erflater zelf. Bij aanwas is er geen sprake van eigendomsverlies omdat hetgeen is aangegroeid daarvoor nooit heeft bestaan. En wat nooit heeft bestaan kan ook nooit verloren zijn. Denk bijv. aan vermogensaangroei door stijging van de aandelenkoers of door rente. Je antwoord is dus niet goed. Ter verduidelijking. Als iemand overlijdt die een testament had, maar een daarin genoemde erfgenaam was al eerder overleden, dan wast zijn erfdeel aan bij dat van de andere erfgenamen, dus zijn erfdeel wordt dan verdeeld onder de andere erfgenamen. Dat is een vorm van aanwas bij erfopvolging. Maar deze vorm van aanwas gaat niet zonder eigendomsverlies, dit tov de algemene juridische vorm van aanwas.

Toegevoegd op 26 juni 2018 18:20: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100