Wat is het verschil tussen een economische vluchteling en een Nederlander die naar het buitenland vertrekt om meer te verdienen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Daar is geen verschil tussen. Dat is ook de reden waarom je je als Nederlander niet zonder meer buiten de EU mag vestigen om er werk te zoeken. In de meeste landen wordt je dan een verblijfsvergunning geweigerd.

De eerste is een immigrant, de tweede een emigrant. Vanuit ons gezien uiteraard, want in het land waar de Nederlander zich wil vestigen, is die uiteraard weer immigrant. Maar er is wel een meer gradueel verschil: wat wij 'economische vluchtelingen' noemen, zijn vaak ook precies dat: vluchtelingen. Niet in politieke zin, maar vaak was het wel armoede die hen deed vluchten in de hoop op een betere toekomst. Wat mij betreft heel invoelbaar. Niet dat we iedereen maar toe kunnen laten ongeacht hun motivatie om te vluchten, maar dat mensen een betere toekomst willen voor zichzelf en hun kinderen, kun je hen toch moeilijk kwalijk nemen. Vanuit Nederland zijn het over het algemeen niet de armsten die vertrekken in de hoop elders wél voldoende eten te kunnen vergaren. Hoewel er naar mijn idee geen duidelijke verschillen zijn met bijvoorbeeld de boeren die net na de oorlog vanuit Nederland vertrokken naar Amerika, Canada of Nieuw-Zeeland. Sommige van de 'economische vluchtelingen' die hier aankomen ook behoorlijk wat geld hebben gehád (wat ze nu dus niet meer hebben) om bijvoorbeeld mensensmokkelaars te betalen of valse papieren te kopen. Dat geldt niet voor iedereen uit die doelgroep, maar een deel van hen wel. Net zoals de Nederlandse boeren vaak nog wel geld hadden voor de overtocht en misschien wat spaargeld of opbrengst van de verkoop van land of huis, maar een echt toekomstperspectief misten. Wat ik al zei: een gradueel verschil voor wat betreft de motieven en kenmerken van de doelgroep. Ik denk wél dat de procedure fundamenteel anders is. Nederlanders die vertrekken naar het buitenland, gaan daar geen asielprocedure in. Ze melden zich dus niet als vluchteling maar vragen - over het algemeen - een (werk)visum en andere officiële papieren aan wanneer dit nodig is. Overigens is dat óók lang niet altijd even makkelijk, maar een Nederlander die vertrekt maar een niet-EU land zal bijvoorbeeld niet opgevangen worden in een asielzoekerscentrum en komt dus op een hele andere manier een land binnen. Of komt er niet binnen, of alleen met een tijdelijk visum. Want dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk.

Een economische vluchteling komt niet om iets bij te dragen, anders zouden ze wel een verblijfsvergunning op grond van arbeid aanvragen. Zij weten dat het ontvangende land geen behoefte aan hen heeft omdat de kans op werk in dat land bijna nihil is. Economische vluchtelingen komen om iets te ontvangen. Als iemand iets wil komen bijdragen en op grond daarvan een verblijfsvergunning aanvraagt spreken we van arbeidsmigranten. Een economische vluchteling maakt gebruik van de asielprocedure terwijl deze daar niet voor bedoeld is. De asielprocedure is bedoeld voor mensen die vervolgd worden of voor subsidiaire bescherming, bescherming omdat er oorlog en gevaar heerst in land van herkomst. Een Nederlander die besluit in het buitenland te gaan werken is een arbeidsmigrant, die vertrekt met het doel iets te gaan bijdragen en maakt geen misbruik van de asielprocedure, die is immers niet bedoeld voor economische migranten.

Economische vluchteling is iemand die van zijn 'roots', elders vlucht, waar hij - economisch gezien - op vooruit gaat. Het is (ongeveer) hetzelfde als 'gelukszoeker'. Eigenlijk zijn wij allemaal gelukszoekers (retorische vraag: wie wilt er nou geen geluk?!?). Enige verschil met hen (als vluchtelingen) is dat ze het niet erg vinden om elders te vestigen om dit geluk te zoeken. De meeste vluchtelingen die van conflict-gebieden komen, komen meer uit vrees (voor bombardementen, oorlog, dood, verderf, dat ze gehandicapt raken, kinderen/vrouw/ouders verliezen, dakloos komen te zitten, etc.) dan dat ze als 'economische vluchtelingen' hier komen. Hun primaire doel is ergens veilig zijn en een gezin kunnen stichten (of in stand houden, voor zover dat in stand is gehouden). Hun secundaire doel is om 'een beter leven' te leiden (oftewel, als 'economisch vluchteling'). Als een economische vluchteling van NL "vlucht", is het meer uit luxe; zaken waar een "echte" vluchteling voor vlucht zijn primaire behoeftes, terwijl een economische vluchteling die van NL "vlucht", dat meer voor secundaire behoeftes doet (bijv. je ziet niemand van NL vluchten omdat ze dakloos zijn).

Er is niets op tegen als je naar een ander land vertrekt omdat je denkt daar een beter leven te hebben. Maar een afrikaan die zich hier op de arbeidsmarkt meldt krijgt geen werkvergunning. Door zich valselijk voor te doen als vluchteling, waarbij hij dus verzint dat hij in zijn eigen land vervolgd wordt, maakt hij gebruik van een regeling die daar niet voor bedoelt is. Hij belazert de kluit, simpel gezegd.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100