wanneer is de vergrijzing voorbij?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De vergrijzing is een proces en is dus ook niet van de een op de andere dag voorbij. Dit is een hele interessante link voor je: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm De link geeft de bevolkingspiramide weer van 1950 t/m 2060, dat laatst zijn natuurlijk maar prognoses. Je ziet dat anno 2011 de meeste mensen tussen de 40 en 65 zijn. Die mensen worden natuurlijk allemaal ouder en zijn straks bejaard. De meeste mensen zullen anno 2030 tussen de 60 en 72 zijn. (Niet tussen de 60 en 90, wat je logisch gezien krijgt als je er 20 jaar bij optelt, want er gaan natuurlijk mensen dood van ouderdom) Ik weet niet precies waarop ze hun prognoses baseren, maar volgens deze voorspellingen zou de vergrijzing pas echt afgelopen zijn rond 2060, je ziet alle leeftijdscategorieen dan veel gelijkmatiger verdeeld zijn.

Ik denk dat de vergrijzing niet over zal gaan. Door de medicatie en de verbeterde zorg leven mensen vaak langer. Maar de jongeren van nu zullen vaak niet meer dan 2 kinderen krijgen. Vroeger was het natuurlijk normaal als iemand 6 broers en zussen hadden maar dat komt nu vrij weinig voor. Dus ik denk zelf dat de vergrijzing komende niet over zal gaan.

Denk ik ook. Als de volgende generatie geen kinderen neemt, of de helft ervan, komen er minder mensen.

Er word volgens sommigen verwacht dat de grootste grijze golf voorbij is als de meeste babyboomers overleden zijn, dat is omstreeks het jaar 2030. Babyboomers zijn grofweg de mensen die tussen 1945 en 1955 zijn geboren. Toegevoegd na 2 minuten: Ik verwacht zelf trouwens dat het langer aanhoudt. In 2030 zijn de mensen die omstreeks 1950 geboren zijn 80 jaar oud. De gemiddelde levensverwachting kan in de tussentijd nog verder stijgen. Daarnaast hebben de babyboomers zelf ook vrij veel kinderen gekregen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Babyboom_%28term%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing

Nooit! Een bepaalde bevolkingsgroep zal altijd hieraan 'lijden'. De samenstelling van niet- en wel grijzaarts kan natuurlijk wisselen...

'DE' vergrijzing gaat niet meer voorbij ; het is een blijvend bijverschijnsel van de welvaartsmaatschappij, waarin mensen relatief heel erg lang leven c.q. in leven gehouden kunnen worden, waardoor er altijd een relatief grote groep niet-werkenden zal zijn die door de werkende bevolking 'onderhouden' zal moeten worden. Vroeger waren dat standaard de kinderen (waarvan er overigens velen de volwassenheid, laat staan de ouderdom niet haalden), tegenwoordig zijn het voornamelijk de ouderen. Nu zijn er wel een aantal maatregelen denkbaar die een groot deel van de problemen rondom de vergrijzing kunnen verminderen / oplossen, maar die zijn niet allemaal even populair. (Veel) langer doorwerken is de meest voor de hand liggende ; pensioen is tenslotte ooit bedacht om voor je dood nog een jaartje of 5 rustig aan te kunnen doen toen we gemiddeld rond de 70 werden. We worden echter al ruim 80, en stoppen al met werken rond ons zestigste. Je hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om te snappen dat dat sommetje niet uitkomt. Echter, wanneer we daadwerkelijk blijven werken tot de pensioenleeftijd valt de schade al een heel stuk mee. Daarbij zullen we echter ook naar het type beroep en het aantal werkzame jaren moeten kijken, omdat er nogal wat ' slijtageverschil' zit tussen pakweg een bouwvakker en een boekhouder. Een flinke uitdaging voor de komende generaties politici. Je lost de vergrijzing uiteindelijk pas écht op als je terug zou gaan naar de 'natuurlijke' situatie, en eigenlijk zo ongeveer de hele medische zorg zou afschaffen, inclusief voorbehoedsmiddelen. Dan krijgen we weer veel meer kinderen (al gaan er ook weer meer kinderen dood), en worden er nog maar weinig mensen ouder dan 60. Ik denk echter niet dat we daar op zitten te wachten ; we zullen voor dit 'welvaartsverschijnsel' dus andere maatregelen moeten treffen. Zeker inclusief mentaliteitsveranderingen. De huidige grijze golf, die voornamelijk bestaat uit 'babyboomers' (de eerste generatie van na de oorlog die zijn hele leven goede medische zorg en voeding en welvaart heft gehad) zal over een jaar of 20, 25 goeddeels verdwenen zijn. Maar daarmee is de vergrijzing niet voorbij, want voor de generaties die daarna komen, zijn er steeds pakweg 20 jaar later niet genoeg kinderen geboren om ze te kunnen onderhouden zoals we dat de laatste decennia gewend waren.

De vergrijzing is voorbij op het moment dat de aarde vergaat.

De vergrijzing is een proces welke evenredig verloopt met de bevolkingstoename. Feitelijk kun je dus zeggen dat de vergijzing nooit aan zijn einde zal komen. Zaken als geboortebeperking of epidemieën kunnen wel een belangrijke invloed (gaan) hebben op het terugdringen van de vergrijzing.

De vergrijzing is ontstaan door een maatschappelijk fenomeen. Het is begonnen bij de start van de welvaartstaat. Door de welvaartstaat krijgen (zwakkere) actoren in de maatschappij meer autonomie. Jongeren, armen en vrouwen, de oorspronkelijke zwakken in de maatschappij, konden voor het eerst zelfstandig zijn, onafhankelijk van het gezinshoofd (de man dus.) Daardoor ontstond ook massaal een teloorgang van de invloed van buitenaf (Katholieke kerk en de lokale gemeenschap). Met andere woorden: de klassieke instituten (gezin, huwelijk ..) verdwenen gestaag. Wat heeft dat nu met de vergrijzing te maken? De vergrijzing is ontstaat doordat mensen almaar langer leven (door de hoge welvaart die de westerse landen hebben gekregen na het hanteren van de welvaartstaatprincipes.) De welvaartstaat is ontstaan in de periode na de tweede wereldoorlog (en is dus al generaties lang aan de gang.) Dat betekent dat oudere mensen generaties lang langer zullen leven. Daarenboven kennen we tegenwoordig ook de trend van "niet-trouwen" maar samenwonen en de géén of éénkindsgezinnen, terwijl véél kinderen vroeger de trend was. Daardoor zijn er minder geboortes, dus minder nieuwe werkkrachten. En om dat uiteindelijk tot de kern van de zaak te komen: de vergrijzing zal pas verdwijnen na enkele generaties. Wanneer dat juist ik kan niemand voorspellen. Wel kunnen we vermoeden dat de welvaartstaat almaar meer aan het afglijden is naar Amerikaans (survival of the fittest model). Dus dat de welvaartstaat naar meer "eigen autonomie" gaat en het vanaf dan wel een kwestie van één of twee generaties is tot er opnieuw een nieuwe trend opstaat. Hoewel: ziektes, epidemieën, natuurrampen en dergelijke kunnen evenzeer een rol spelen.

Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal de vergrijzing zich in de toekomst nog verder voortzetten. Hoewel het aandeel van de jongeren in Nederland waarschijnlijk niet heel veel meer zal afnemen, neemt het aandeel ouderen in de toekomst nog verder toe tot 26 procent 65-plussers en 11 procent 80-plussers in 2060. Van de naar verwachting bijna 18,5 miljoen inwoners in 2060 zullen er 4,8 miljoen 65 jaar of ouder zijn (1,5 miljoen meer dan nu), waarvan 2 miljoen zelfs 80 jaar of ouder (1,2 miljoen meer dan nu). Het aandeel 80-plussers binnen de 65-plussers, een indicator voor de dubbel vergrijzing, neemt daardoor toe van 24 procent nu tot 41 procent in 2060. Het aantal jongeren tussen nu en 2060 blijft vrijwel stabiel (3,8 à 3,9 miljoen mensen jonger dan 20).

Bronnen:
https://nidi.nl/demos/demografie-in-het-ko...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100