Pim Fortuyn werd niet geaccepteerd,Rita Verdonk niet,Geert Wilders niet.Moeten we zo verder gaan en nog steeds "asielzoekers " toelaten?

Moeten we Nederland niet beter beschermen voor ons nageslacht? Ik,en velen met mij zijn toch echt niet blij met deze (SAMEN)leving.

Toegevoegd na 3 uur:
Ik wil wel even duidelijk maken dat ik NIETS heb tegen al diegenen die zuich hier keurig gedragen en dat is de meerderheid.Maar al dat tuig dat hier de boel komt verzieken moeten ze echt terug sturen naar hun eigen land.

Toegevoegd na 3 uur:
zuich correctie zich.

Toegevoegd na 21 uur:
http://www.nrc.nl/DenHaag/Documenten/rapportpolitiegroningen.html

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het is heel makkelijk om de problemen die in de Nederlandse samenleving zijn toe te schrijven aan buitenlanders. Nu klopt het wel dat de criminaliteit onder 'allochtonen' hoger is dan de criminaliteit onder autochtonen, maar bij deze criminaliteit gaat het absoluut niet om asielzoekers. Uit statistieken van het CBS komt naar voren dat het hoogste percentage criminaliteit bij de Marokkanen en Surinamers , gevolgd door Turken en Antillianen. Deze mensen zijn geen asielzoeker. Een deel van deze mensen (Turken en Marokkanen) is als goedkope arbeider naar Nederland gehaald om laaggeschoold werk te doen. Ze woonden met veel te veel mensen in kleine woonruimten in achterstandwijken, betaalden voor deze woonruimte ook nog eens veel te veel geld aan Nederlandse huisjesmelkers. Ze werden voor zwaar en vies werk slecht betaald. Dat niet het topje van de Turkse en Marokkaanse bevolking op dit werk af is gekomen, spreekt wat mij betreft voor zich. De Antillianen en Surinamers waren onderdeel van ons koninkrijk. Ook hier gold dat juist de mensen uit de onderlaag van de bevolking naar Nederland kwam in de hoop op een beter bestaan. Criminaliteit en asielzoekers scheer je nu over één kam, terwijl dit niets met elkaar te maken heeft. Zolang asielzoekers asiel zoeken laten ze het ook wel uit hun hoofd om crimineel gedrag te vertonen, omdat ze anders weten dat ze zo ongeveer met de volgende vlucht naar huis gestuurd worden. Asielzoekers zoeken veilige woonomstandigheden en willen graag een nieuw bestaan opbouwen. Voor ze dit mogen worden hun aanvraag zeer zorgvuldig bekeken. Nu glipt er heus wel eens iemand tussen de mazen van het net door en blijkt later crimineel gedrag te vertonen, maar ook onder Nederlanders komt criminaliteit voor. De criminaliteit die onder voormalige asielzoekers voorkomt, valt erg mee. Dus reden om je ongerust te maken over de veiligheid van ons nageslacht is er niet. Verlenen we geen asiel aan mensen die in echte nood verkeren, is er wel reden om ons af te vragen wat voor voorbeeld we ons nageslacht geven!

Bronnen:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossie...

Ja. dat moeten we. Zolang de wereld nog steeds door een aantal op winst uit zijnde naties in oorlogen worden gedreven zijn er mensen die geen veililg thuis hebben. Als jij vervolgd zou worden voor jouw ideeen zou je het ook fijn vinden als er een land was dat zei: hier is een bed. Ga maar rustig slapen, je kop wordt er vannacht niet af gehakt. Pim, Rita en Geert hebben allemaal een ding gemeen: Ze zijn populistisch, geen eigen mening, en alleen problemen, verergeren problemen en zoeken niet naar een realistische oplossing die past bij een deocratische sociale samenleving.

"Echte" asielzoekers zullen we naar mijn mening altijd moeten blijven toelaten. De personen waar je blijkbaar moeite mee hebt zijn waarschijnlijk geen asielzoekers maar nieuwe medeburgers die om allerlei andere redenen hier zijn komen wonen. Maar daar gaat je vraag niet over.

Ik zie absoluut problemen die te maken hebben met immigratie. Maar asielzoeker, en dan bedoel ik de mensen die echt (bijvoorbeeld politiek) asiel nodig hebben, zijn en blijven wat mij betreft welkom. Sowieso, de problemen die bijvoorbeeld Wilders signaleert, hebben niet zoveel te maken met asielzoekers. Die hebben veel meer te maken met bijvoorbeeld huwelijksmigratie vanuit Marokko, waardoor integratie in een groot deel van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland telkens weer een stap terug zet.

Mensen die om welke reden dan ook niet meer in hun eigen land kunnen leven moeten we in Nederland blijven toelaten! Wij leven in een land waar vrijheid van menigsuiting gewoon is. Maar in andere landen word je er voor vermoord. Zoals je al zegt samen- leving, we moeten samen verder en met de uitspraken die Wilders en de rest hebben komen we samen niet verder.

Als jij liever in een land leeft dat alle grenzen dicht heeft ter bescherming van het eigen volk; waarbij 1 persoon de waarheid in pacht heeft en wij allen als makke schapen accepteren wat hij/zij vindt dat goed voor ons is moet je maar verhuizen naar Noord-Korea. Hier leven we nou eenmaal in een land waar mensen uit andere (oorlogs)landen de kans krijgen om een leven op te bouwen. Waarbij mensen van verschillende achtergronden naast elkaar leven in welvaart. Natuurlijk hebben we problemen, en ja... vaak zijn de probleemjongeren van allochtone afkomst. Maar om maar even de grenzen dicht te gooien gaat wel erg ver. Samen de schouders er onder gooien en de problemen aanpakken is een veel beter idee dan met beschuldigende vingertjes wijzen naar een complete groep mensen omdat zij toevallig een ander geloof hebben.

Van de enige waar dergelijke uitspraken van werden getolereerd was Frits Bolkenstein... Pim Fortuyn heeft naar mijn idee een geheel andere opvatting gehad m.b.t. de allochtone medemens... Rita Verdonk kreeg zowat half Nederland over zich heen toen zij als minister in het kader van de Nederlandse wetgeving 26.000 uitgeprocedeerde assielzoekers wilde uitzetten. Het uitvoeren van de Nederlandse wet mag schijnbaar niet als het assielzoekers betreft... En wat Geert Wilders betreft: Landelijk zal ik VVD blijven stemmen. Maar deel een aantal van zijn opvattingen m.b.t. de zogenoemde 'k*t Marokaantjes'. Om de woorden van de (prominent) PvdA'er 'Rob Oudkerk' maar even te gebruiken... Maar op de uitspraak 'VOL = VOL' en uitspraken van gelijke strekking had schijnbaar Hans Janmaat als enige het alleen recht... En Wilders met zijn PVV is echt niet de 'Nieuwe Hitler' met zijn 'NSDAP', zoals in mijn familie wel eens word gesuggereerd...

Beschermen tegen wat? Ik merk uit je betoog een supriotiteitsgedachte. Waar ik persoonlijk erg allergisch voor ben. Alsof het Nederlandse "ras" boven andere rassen staat. Ik weet niet hoeveel je weet van asielzoekers. Maar asielzoekers komen naar ons land om dat ze in hun eigen land hun leven niet zeker zijn. Omdat ze om hun ideeën worden vervolgd of omdat er oorlog is. Er zijn strenge eisen aan de toelating mensen die hier komen om het beter te hebben worden teruggestuurd. En dan nog. Je verlaat niet zomaar je land, je kinderen, je vrouw, je familie, alles wat je hebt om het financieel een beetje beter te hebben. Je moet dan wel erg wanhopig zijn om dat alles achter te laten. Wie zijn wij het dan om mensen die uit ellende hun land uitvluchten de toegang te ontzeggen? Weet jij wel wat voor ellende de meeste van die mensen mee maken? Heb jij je daar in wel eens verdiept voor je zulke uitspraken doet? Asielzoekers worden vaak afgeschetst als mensen die hier komen om te plunderen en om in luxe te leven. Een asielzoekers centrum is geen pretje om in te wonen. Bovendien snap ik je redenatie niet wat heeft het (terecht) uiten van kritiek op wilder, fortuyn en verdonk te maken met het wel of niet toelaten van asielzoekers? Als wij een beetje van onze EXTREEM luxe leven moeten inleveren om die mensen te helpen. Waarom niet? We hebben het al ontzettend goed in Nederland en zijn extreem verwend. Alsof wij meer nodig hebben alsof het aantasten van ons luxe leventje in verhouding staat tot het leiden van door oorlog getroffen mensen. Schei toch uit!

Dat kun je alleen maar te doen door te stemmen. Met het rode potlood, of met de voeten. Ik vind overigens de problematiek rondom asielzoekers en allochtonen en integratie trouwens maar een klein onderdeel van alle problemen die niet of slecht opgelost worden, en een zeer grondige en gedegen herziening van ons sociaal stelsel en wie daar wanneer gebruik van mag maken zou ook los van deze groepen (maar zeker ook in verband daarmee) vermoedelijk een hoop oplossen. De grootste fout van met name Rita Verdonk en Geert Wilders is dat ze focussen op deze groepen en daarbij de indruk wekken dat de problemen EN de oplossingen daarvan bij deze groepen en deze groepen alléén liggen. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke kolder. Mensen gebruiken de mazen in de wet zoals ze ze voorgeschoteld krijgen, en enig opportunisme hierin kun je 'buitenlanders' net zo min verwijten als Nederlanders. Veertig jaar salonsocialisme en politiek correct denken heeft alle mogelijkheden geschapen om het zo uit de hand te laten lopen, de ogen voor problemen te sluiten tot het te laat is voor een grondige aanpak, rotzooi onder het linkse tapijt te vegen en deuren open gezet die bijna niet meer te sluiten zijn zonder een paar bevolkingsgroepen (juist ook autochtone) flink tegen de schenen te schoppen. Nederland is een rand van rechten zonder plichten geworden, van regels zonder handhaving, van te weinig tegengas voor aso's die nu de hele samenleving in hun zak hebben. Het streven naar 'verheffing van het volk', een loffelijk streven, is uitgedraaid op het tot norm verheffen van wat vroeger het proletariaat heette, en je hoeft de teevee maar aan te zetten (of goed om je heen te kijken) om te zien welke vormen en omvang dat heeft aangenomen. Dat om willen buigen gaat zo veel tegenstand opleveren (waar de politiek allang niet meer tegen opgewassen is) dat ik vrees dat dat niet meer gaat lukken. (sorry, geen inkorten aan; zie opmerkingen voor vervolg) Toegevoegd na 4 minuten: Pim Fortuin hoort trouwens mijns inziens in dat rijtje zeker niet thuis ; die had een heel andere boodschap (waar ik me ook beter in kon vinden) en die heeft de media niet echt opgepikt ; wat dat betreft leven we vooral in een mediacratie.

Lieve, lieve, lieve Taurus. Ik proef heel veel agressie en frustratie in je recentelijke vragen en reacties. Ik kan uiteraard niet beoordelen waar die woede vandaan komt en zal dan ook niet oordelen, maar ik wil je vragen om alsje-alsje-alsjeblieft verder te kijken dan je neus lang is en geen overhaaste conclusies te trekken. Nederland is helemaal niet aan het verloederen, in ieder geval niet in die grote mate waarin jij die voorstelt. 'Asielzoekers' zijn hier niet naartoe gekomen om 'geweld te plegen'. En andere politici dan deheer Wilders of mevrouw Verdonk steken heus niet hun kop in het zand voor de problemen die jij hier aankaart. Zij hebben integratie alleen niet tot het hoofdpunt van hun programma gebombaardeerd en schreeuwen ook niet zo als deheer Wilders, maar komen met een genuanceerder beeld van de huidige situatie in Nederland en zijn opzoek naar reële oplossingen (zie Mohandis, zie Marcouch), in tegenstelling tot de door jou genoemde politici (met uitzondering van Pim Fortuyn), die slechts in problemen denken. En in kamerzetels. En dan nog iets, Geert Wilders en Rita Verdonk worden helemaal niet NIET geaccepteerd. Ze worden gewoon gezien als deel van het Nederlandse politieke leven, als politici waarmee je in debat moet gaan, waarnaar je moet luisteren. Het is met name Wilders zelf die de deur dicht gooit, geen serieuze, opbouwende discussie wil aangaan, meteen in de verdediging schiet en vervolgens keihard roept dat er niemand in Den Haag is die naar hem wil luisteren! Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar... Bovendien mogen we God op onze blote knieën danken dat wij in dit deel van de wereld wonen. En, weet je, we zijn ook allemaal diep gelukkig, echt waar, we zijn allemaal zo verschrikkelijk gelukkig dat we diep ongelukkig zijn geworden. Want we willen ons geluk niet kwijtraken en dan zijn al die 'buitenlanders' natuurlijk een enorme bedreiging, want die willen allemaal 'meeprofiteren'. Nou moe! Wanneer stoppen we nou eens met zo verdomde egoïstisch zijn? Wanneer verruilen we IK door WIJ en bedoelen we met WIJ niet meer ons eigen volk, maar de gehele mensheid? Misschien dat we dan eindelijk is echt gelukkig zouden kunnen zijn. (Sprak hij moralistisch... ik weet het).

Ik zie geen verband tussen asielzoekers en criminaliteit. Dat verband is er wel tussen bevolkingsgroepen en criminaliteit, maar dat is je vraag niet. Wel relevant vind ik de vraag of de Nederlandse samenleving voor de kosten op wil blijven draaien en vanauit dat standpunt kun je jouw vraag wel beantwoorden. Mijn mening is dat transparanter moet zijn wat de kosten voor asielopvang zijn, ook op langere termijn (ziektekosten, uitkeringen, allerlei kansloze projecten). Er gaan miljarden om en velen verdienen er hun brood mee. Wat de Afghanistan missie kost, lees ik bijna dagelijks in de krant. Wat asielzoekers kosten, blijft erg geheimzinnig. Het is wel de belastingbetaler die ervoor opdraait en zolang het echt asiel betreft, zijn de kosten geen issue wat mij betreft maar het mag af en toe wel iets doorzichtiger en scherper. Ook ik schrik als ik lees dat de helft van de tijdelijke poolse werknemers hier wil blijven wonen. Je kunt je met nu al 17 miljoen mensen in Nederland geen ongelimiteerde gastvrijheid veroorloven. Dus; echte asielzoekers welkom, maar wel graag een transparant beleid en kostenverantwoording. O ja, en een beetje spreiden over Nederland graag.

Wat bedoel je nou met 'niet geaccepteerd'? Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou Wilders zowat de grootste partij van Nederland hebben. Noem je dat 'niet geaccepteerd' ?

Ik schrijf dit zonder bovenstaande reactie ste hebben gelezen, omdat ik niet wil worden beinvloed. Het probleem is niet de buitenlanders die binnenkomen, maar het gebrek aan talent en de factor arbeid in de toekomst. 1. Het gebrek aan talent Onze maatschappij levert om de een of andere reden niet voldoende genioen op. Of dat een kwestie is van de genen of van de geestelijke vadsigheid van onze huidige samenleving weet ik niet, maar het komt ons in de toekomst wel duur te staan. De Regering, de eikels, roept maar steeds, dat er een kennissamelving moet komen, maar handelt omgekeerd. 2. Het gebrek aan de factor arbeid We hebben twee opties: of we nemen buitenlanders op of we stoten arbeidsintensieve bedrijfstakken af. We zijn de scheepsbouw kwijt, maar je zou geen werk kunnen bamannen als je hem nog wel had. Afstoten kan alleen als je voldoende rendabele alternatieven hebt, maar daar komt dan het talent probleem weer om de hoek kijken 3. De problemen van de buitenlanders Je draat oorzaak en gevolg om. Nederlanders zijn een stel ongediciplineerde eikels, die maar doen wat ze willen. Ouders bij mij in de staart fietsen over het voetpad en geven een grote bek als je er wat van zegt. Mijn straat is eenrichtingsverkeer, maar menigeen komt van de verkeerde kant binnen en trekt zich niets aan van kritiek. Vindt je het dan gek, dat jeugd, nederlandse of buitenlandse, gewoon meedoet en met 70 km/uur door een wwonwiojk scheurt? Mijn buurman van 70 liep door ons buurtparkje hard, en werd gebeten door een loslopende mechelse herder. Reactie van de baas: moet je maar niet hardlopen, het is een lieve hond. De arabische tieners in marokko, zijn over het algemeen gewoon aardig, maar zodra ze hier komen worden ze verpest door slecte voorbeelden. Nederlanders steek je hand in eigen boezem!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100