Voor wat soort zaken kan je eigenlijk naar de rechter?

wat voor zaken worden behandeld bij de rechter?
en kan je er zo naar toe, of...

Toegevoegd na 2 minuten:
voor wat voor soort zaken ...

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

eigenlijk kun je voor alles naar de rechter natuurlijk zijn er dingen die te flauw voor woorden zijn {zoals de mods van GV voor de rechter dagen} en die zal de rechter dan niet serieus gaan behandelen Toegevoegd na 1 minuut: normaal zijn het moordzaken,zedenzaken,misdrijven verkeersovertredingen enz

Voor alles waar wetten over zijn gemaakt in ons landje. (en soms er buiten ons land, bij internationale zaken). Je kun hier beginnen met lezen als je belangstelling hebt waar dat meestal over gaat: Wetboek van Strafrecht Grondwet Wetboek van Strafvordering Burgerlijk Wetboek Rijkswet op het Nederlanderschap Wegenverkeerswet 1994 Overleveringswet Algemene wet bestuursrecht

Je kunt naar de rechter om je recht te halen (als je dat niet op andere wijze kunt krijgen). Daar kan je niet zo naar toe gaan, dat doe je via een advocaat of rechtshulp.

Voor alles waar je je recht niet kunt krijgen. Nu is het gevoelsmatig ""rechthebben"" niet altijd wat in de wetboeken als recht wordt aangegeven. Voor kleine zaken kun je zelf naar de kantonrechter. Dat kantoor kan je gewoon bellen en vragen hoe je je zaak kunt voorleggen. Voor grotere zaken waarvoor je naar de rechtbank moet, heb je altijd een advocaat nodig.

Bronnen:
http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspra...

Als mensen en bedrijven onderling of met elkaar in conflict raken, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de kantonrechter of de civiele rechter. De kantonrechter behandelt de volgende civiele zaken: * Huur, bijvoorbeeld huurschuld of achterstallig onderhoud; * Arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld ontbinden arbeidsovereenkomst, toekennen ontslagvergoeding; * Geldvorderingen tot en met 5000 euro; Overige civiele zaken worden behandeld door de civiele rechter. De civiele rechter wordt ook wel burgerlijk rechter genoemd. Hij behandelt zaken tussen twee partijen. Dat kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook rechtspersonen zoals stichtingen en bedrijven. De civiele rechter behandelt zaken waarin mensen of organisaties het oneens zijn over hun onderlinge rechten en plichten. Soms zijn partijen verplicht een rechter in te schakelen, zoals bij echtscheidingen. Het civiele recht gaat ervan uit dat burgers uit vrije wil handelingen verrichten en overeenkomsten sluiten waarmee de overheid niets heeft te maken, zoals het kopen van een auto. Dat is het belangrijkste verschil met het bestuursrecht en het strafrecht: in die rechtsgebieden speelt de overheid wél een rol, in het civiele recht niet. De bestuursrechter behandelt zaken tussen de overheid en burgers of bedrijven. Hij behandelt ook conflicten tussen overheidsorganen onderling. Veel zaken waarmee de bestuursrechter te maken krijgt gaan over het milieu, ruimtelijke ordening en sociale zekerheid. Ook het vreemdelingenrecht en het ambtenarenrecht horen bij de bestuursrechter. Nadat een buitengerechtelijk traject niet tot (een bevredigend) resultaat heeft geleid, kan door de eisende partij een gerechtelijke procedure worden gestart. Je kunt een dagvaarding uitbrengen voor behandeling bij de kantonrechter als je een geschil hebt: * met je werkgever, of * met je verhuurder, of * over een zaak die gaat om een bedrag van 5000 euro of minder.

Bronnen:
http://www.rechtspraak.nl

Het bureau van de kantonrechter kan niet gebeld worden Dit gaat via een deurwaarder Dagvaarding uitbrengen Wie de rechter wil inschakelen, moet eerst zijn tegenpartij oproepen. Dat moet op een formele manier: het ‘dagvaarden’. De eiser moet daarvoor een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De gerechtsdeurwaarder overhandigt de dagvaarding aan de gedaagde (de tegenpartij). Zo kan er geen twijfel over bestaan dat de gedaagde de dagvaarding heeft ontvangen.

Bronnen:
http://www.naardekantonrechter.nl/Kantonre...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100