Wat gebeurt er als een land zich niet aan de Rechten van de Mens houdt?

Is de internationale gemeenschap dan gedwongen in te grijpen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik ga ervan uit dat je de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bedoelt die op 10 december 1948 in New York is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op https://wetten.overheid.nl/BWBV0001008/1948-12-10/0/informatie vind je over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens deze tekst: 'Dit besluit is geen verdrag en zal nooit in werking treden. Het besluit stelt een plechtige verklaring van een algemeen karakter vast en is geen besluit in de zin van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet.' De UVRM is dus geen verdrag waaraan landen zich te houden hebben. De UVRM is dus niet in strikte zin bindend. Van een gedwongen ingrijpen door de internationale gemeenschap kan dus ook geen sprake zijn. . Maar: Als de VN een klacht ontvangt over ernstige mensenrechtenschendingen, stelt zij een onderzoek in. Voor het uitvoeren van een onderzoek in het betrokken land moet de commissie echter toestemming hebben van het betrokken land. Er kan dan een debat worden gehouden over de mensenrechtenschendingen van dat land en een veroordeling worden uitgevaardigd, als de beschuldigingen worden bevestigd. Het idee is dat de VN, door samen te werken met het betrokken land, dat land kan helpen zijn mensenrechtensituatie te verbeteren. Als noch het onderzoek, noch het debat de problemen oplost, kan er uiteindelijk een VN-resolutie worden aangenomen die de schending van de mensenrechten door het land veroordeelt. De VN-Veiligheidsraad kan VN-vredestroepen inzetten in landen waar mensenrechtenschendingen zouden plaatsvinden. Dit kan gebeuren op verzoek van het land zelf of naar aanleiding van een resolutie, vanwege het niet oplossen van de problemen door het land of vanwege een verstoring van de rechtsstaat in dat land. Het primaire doel van de VN is om oorlog te vermijden en de vrede te bewaren - daarom zal het inzetten van welke soort van vredestroepen dan ook altijd een laatste redmiddel zijn. Zie http://www.abouthumanrights.co.uk/when-country-breaches-international-human-rights-law.html. Een en ander is dus afhankelijk van de besluitvaardigheid van de VN.

Toegevoegd op 08 April 2022 23:44: tekst

Als een land zich niet aan de mensenrechten houdt, riskeert het afkeuring van de internationale gemeenschap. Landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben afgesproken bepaalde principes van de mensenrechten te handhaven, en landen die deze principes schenden kunnen sancties of andere strafmaatregelen opgelegd krijgen. Bovendien kunnen personen die wonen in landen met een slechte staat van dienst op het gebied van de mensenrechten te maken krijgen met discriminatie, pesterijen en ander misbruik. Tenslotte kan het niet handhaven van de mensenrechten door een land leiden tot sociale onrust en geweld.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100