nederlandse vlag: waarom werd oranje-blanje-bleu rood-wit-blauw?

wanneer en waarom werd oranje vervangen door rood?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De vroegste voorbeelden van de Nederlandse driekleurige vlag stammen uit de 16e eeuw. De eerste versie die genoemd werd in 1572 was de oranje-wit-blauwe vlag. Bij het sluiten van de Unie van Utrecht in 1579 werd dit de officiële vlag. Dit was de oorspronkelijke vlag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Maar minder dan een eeuw later werd het oranje vervangen door rood. Aan het eind van de Tachtigjarige oorlog, in 1648, was de vlag veranderd in Rood-Wit-Blauw, al werd nog wel gesproken van de "Oranjevlag". Er zijn verschillende mogelijke redenen aangedragen voor de verandering van oranje naar rood. Er is geopperd dat: - rood de voorkeur van zeelui genoot en op zee meer zou opvallen, - die kleur op afstand meer opviel, - deze minder verbleekte, - er een tekort aan oranje kleurstof ontstond, - de oranje kleurstof uit geel en rood was opgebouwd en het geel verbleekte, zodat er alleen rood overbleef, - een nieuw procedé een donkerder oranje opleverde, - het huis Oranje minder geliefd werd, en - de Staten-Generaal het rood uit haar eigen vlag introduceerde. Maar geen van die verklaringen kan echt aannemelijk gemaakt worden. Vermoedelijk heeft het ermee te maken dat Willem van Oranje geen eer meer behoefde, maar de kleur rood voor het volk staat. Ook was de kleur rood gemakkelijker en goedkoper te verkrijgen én gemakkelijker te reproduceren. Het verdwijnen van de oranje vlagkleur is trouwens een reden voor het verschijnen van de oranje wimpel.

Bronnen:
http://www.oranjefeesthogehexel.nl/index.p...
https://www.want.nl/waarom-de-nederlandse-...

"De rood-wit-blauwe Nederlandse vlag heeft al eeuwen de oude ‘Prinsenvlag’ verdrongen, die in plaats van een rode, een oranje bovenband had. (...) Koningin Wilhelmina hakt de knoop door in het kortste koninklijk besluit ooit. Oranje-wit-blauwe prinsenvlag In de 16e eeuw werd voor het eerst de driekleur gevoerd door de watergeuzen, die tijdens de tachtigjarige oorlog vochten tegen de Spaanse bezetter. Deze vlag was echter nog niet rood wit blauw. De bovenste band van de vlag was namelijk oranje. Dit kwam doordat de geuzen trouw waren aan prins Willem van Oranje. Deze prins dankte zijn naam aan het prinsdom Orange in Frankrijk, dat hij sinds 1544 bezat. Willem van Oranje wilde de Nederlandse gewesten bevrijden van de Spaanse heerschappij. De vlag werd zodoende het symbool van het Nederlandse verzet tegen de Spanjaarden en uiteindelijk van de eenheid van het Nederlandse volk. Van oranje-wit-blauw naar rood-wit-blauw Toen Filips II, de koning van Spanje, de soevereiniteit van de Verenigde Provincies erkende, maakten de ‘oranje blanje bleu’ vlaggen geleidelijk plaats voor rood-wit-blauwe vlaggen. Een eeuw later had de kleur ‘vermiljoen rood’ het oranje bijna overal vervangen. Er bestaan verschillende theorieën over deze verandering naar de rode kleur. Eén theorie is dat de oranje verfstof in de 17e eeuw schaars was. Een andere theorie is dat de kleur rood op zee opvallender zou zijn dan oranje. Vlaggendeskundigen gaan er echter vanuit dat de verdwijning van de oranje-wit-blauwe vlaggen een politieke reden had. De familie Van Oranje was steeds minder geliefd vanwege het gedrag van sommige stadhouders en hun kleur verdween daarom geleidelijk. Kortste koninklijk besluit ooit In de daaropvolgende eeuwen probeerden prinsgezinden de oude vlag in ere te herstellen, maar zonder succes. Tijdens de economische crisis van 1929 probeerde de NSB opnieuw de rode kleur te vervangen door oranje. Toenmalig minister-president Hendrikus Colijn verzocht de Nederlandse vorstin, koningin Wilhelmina, om een koninklijk besluit te ondertekenen waarin stond dat de Nederlandse vlag voor eens en voor altijd rood-wit-blauw zou moeten blijven. De koningin, op dat moment op wintersportvakantie in het Oostenrijkse Zell am See, gaf haar schriftelijke goedkeuring. Vanaf dat moment stond het vast. De vlag van het Koninkrijk der Nederlanden is sindsdien rood wit blauw."

Bronnen:
http://www.isgeschiedenis.nl/toen/februari...

Ook voor de Prinsenvlag (oranje-blanje-bleu) werd gebruikt, was er al een rood-wit-blauwe vlag, de Hollandsche vlag. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Nederland#Geschiedenis Hollandsche vlag (voor 1572 tot 1810) "De Hollandsche vlag Er zijn in de loop der jaren veel theorieën geweest over het ontstaan van de Nederlandse vlag. Zo was er de theorie van de Fransman Dampmartin die beweerde dat de Nederlandse vlag door Hendrik IV van Frankrijk aan ons land zou zijn geschonken. Deze theorie werd door Substituut-Archivarius van het Rijk Mr. J.C. de Jonge ontkracht in zijn boek 'Over den oorsprong der Nederlandsche Vlag'. ........ Bij de marine in wording werd de prinsenvlag in gebruik genomen, bij de koopvaardij is de Hollandsche vlag echter nooit vervangen geweest, zo ook zijn de vlaggen van de V.O.C. en de W.I.C. rood-wit-blauw. De geuzenvlag was niet officieel, net als de Hollandsche vlag" Het einde van de Prinsenvlag: "Prinsenvlag (1572-1653) Vexillologisch symbool? De Prinsenvlag De vroegste voorbeelden van de driekleur stammen uit de 16e eeuw. De eerste versie die genoemd wordt (1572) is een veelbanige geuzenbanier in de livreikleuren van Willem van Oranje (wit en blauw), aangevuld met oranje. De oudst bekende gedateerde afbeelding (2 december 1575) werd gemaakt door Jan van Hout, stadssecretaris van Leiden, in het album amicorum van Janus Dousa. Bij het sluiten van de Unie van Utrecht in 1579 werd het oranje-blanje-bleu, de prinsenvlag, de officiële vlag. Ten tijde van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk werd de Prinsenvlag bij de marine afgeschaft en werd de Hollandsche vlag, die door andere gewesten ook wel werd aangeduid als Staten- of Staatsche vlag, in gebruik genomen. In 1652 werd de Prinsenvlag in het gewest Holland verboden en rond 1653 werd de door de marine gevoerde Prinsenvlag vervangen. Dit ging naar besluit van de Staten-Generaal onder leiding van raadspensionaris Johan de Witt. Rond deze periode werd de Statenvlag ook officieel de vlag van de Republiek." https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Nederland#Geschiedenis Toegevoegd na 2 minuten: Het werd dus niet, er was al. 1653 was het einde van oranje-blanje-bleu voor zover deze ergens was ingevoerd.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Ned...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100