Krijg je een strafblad bij een boete?

Stel dat je zwart hebt gereden of een boete krijgt van boven de 100 euro komt dit op je strafblad? (als je ze hebt betaald)

Maakt het ook verschil of je minder of meerderjarig bent?
Ik heb volgende maand een schoolexamen van maatschappij leer :)

Toegevoegd na 2 minuten:
Als je een verkeersboete krijgt van bijvoorbeeld verkeerd parkeren of bellen achter het stuur komt dit dan ook op je strafblad te staan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Belangrijk is dat je de termen strafblad en strafregister niet meer gebruikt. Sinds de invoering van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) bestaan deze termen niet meer. Officieel sinds 1 april 2004 is de terminologie als volgt: het strafregister heet nu Justitieel Documentatie Systeem (JDS); en het strafblad heet nu 'uittreksel justitiële documentatie'. Het uittreksel bevat een overzicht van iemands justitiële antecedenten oftewel zijn strafrechtelijk verleden. Voor het beantwoorden van de vraag is het belangrijk te weten of het gaat om een misdrijf of om een overtreding. In het algemeen kan gezegd worden dat de wat ernstiger delicten misdrijven zijn en de rest overtredingen. Voorbeelden van misdrijven zijn: diefstal, belediging, mishandeling, valsheid in geschrifte, openlijke geweldpleging en het kweken van hennep. Voorbeelden van overtredingen zijn: verboden naaktrecreatie, niet verschijnen als getuige, geen aangifte doen van een geboorte, lichte verkeersdelicten en openbare dronkenschap. Voor overtredingen, zoals zwart rijden komt alleen een aantekening op de justitiële documentatie vanaf het moment dat het Openbaar Ministerie een beslissing heeft genomen over de afdoening van de zaak. In de volgende drie gevallen volgt helemaal geen aantekening: er wordt een strafbeschikking opgelegd van minder dan € 100,00; de zaak wordt geseponeerd zonder bijzondere voorwaarden; en de rechter legt een geldboete op van minder dan € 100,00. Er zijn bijzondere gevallen dat een strafbeschikking onder 100 euro wel een aantekening oplevert, maar daar valt zwart rijden niet onder. De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) bepaalt wat er geregistreerd moet worden. Er is geen aparte regeling voor minderjarigen getroffen. Voor kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar wordt niets geregistreerd. Kinderen tot twaalf jaar kunnen namelijk nooit vervolgd worden. Toegevoegd na 47 minuten: Van de lichte overtredingen die onder de wet Mulder vallen, wordt geen registratie bijgehouden. Dit betekent dat er geen aantekening komt in het justitiële register. Hierbij een lijst van overtredingen die via de “Wet Mulder” automatisch en puur administratief afgehandeld worden, waarvan dus geen registratie wordt bijgehouden.De boetes zijn van het jaar 2016. http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/21494-verkeersboetes-2016-administratiekosten-30-procent-omhoog

Bronnen:
http://politie-verhoor.nl/strafbeschikking/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/2017-01-01
https://www.ls-advocatenstrafrecht.nl/cjib...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100