wie schrijft de miljoenennota ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het opstellen van de Miljoenennota (De Miljoenennota is de korte aanduiding voor de 'Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën') en de Rijksbegroting met bijbehorende discussies nemen het hele jaar in beslag. De ontwerpbegrotingen worden opgesteld door de ambtenaren van ieder Ministerie afzonderlijk. Deze ontwerpbegrotingen worden door de ministers doorgestuurd naar de Raad van State. De Raad van State brengt advies uit over de ontwerpbegrotingen en de miljoenennota. De ministers geven hun reactie op het advies van de Raad van State. Al deze stukken worden bij de begrotingen en de miljoenennota (tegenwoordig meer een miljardennota) gevoegd. De minister van Financiën coördineert de voorbereiding en uitvoering van de Rijksbegroting. Hij is het parlement verantwoording verschuldigd voor die begroting. De ministerraad, alle ministers gezamenlijk, is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting. De afzonderlijke ministers verdedigen de begroting van hun departement in de Tweede Kamer. De begrotingsbehandeling vindt in een vastgesteld ritme plaats na de Algemene Politieke en Financiële Beschouwingen, kort na Prinsjesdag. De Tweede Kamer heeft het recht begrotingen te wijzigen en stelt die uiteindelijk vast. Daarna gaat de begroting naar de Eerste Kamer die deze mag afkeuren of goedkeuren, maar niet meer mag wijzigen. Toegevoegd na 5 minuten: Op 1 januari begint het begrotingsjaar waarin de ministeries de begrotingen uitvoeren. De Tweede Kamer controleert of de regering doet wat ze heeft beloofd. Het proces van voorbereiden, opstellen en behandelen van de begroting en het afleggen van verantwoording over de uitvoering noemen we de begrotingscyclus. Het opstellen van de begroting gaat volgens een vast tijdschema. De eerste stappen worden gezet aan het begin van het jaar. In augustus vindt de afronding plaats. In het begin van het jaar melden de ministers hun wensen aan het ministerie van Financiën. In het voorjaar stelt dit ministerie de Voorjaarsnota op. Dit is een tussentijds overzicht van mee- en tegenvallers op de lopende begroting. De ministers bespreken daarna de hoofdlijnen van de nieuwe begroting: welke uitgaven zijn er nodig en zijn daarvoor voldoende inkomsten te verwachten. In de zomer worden de afzonderlijke begrotingen van de ministeries opgesteld. Uiteindelijk besluiten alle ministers in augustus samen hoe de rijksbegroting voor het volgende jaar eruit gaat zien. Uiteindelijk naar de eerste Kamer die de begroting goed- of afkeurt.

Bronnen:
https://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/v...

Dat doen de adviseurs van Rutte die zelf de supervisie heeft. De koning leest het alleen maar voor maar dat is ook best belangrijk.

door de minister (en staatssecretaris) van Financiën.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100