Wat zijn de voor- en nadelen van meer referenda?

We hebben een "referendum" voor de 2e kamer, de provinciale staten en de gemeenteraad, maar we zouden ook kunnen laten stemmen voor bepaalde besluiten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Argumenten vóór het referendum * 1. Met een referendum krijgen de kiezers de kans om aan de noodrem te trekken. Normaal gesproken is voor een grondwetswijziging de ontbinding van de Tweede Kamer nodig. Voor goedkeuring van de Europese Grondwet is dit echter geen realistische optie. Ook is het niet reëel te wachten met goedkeuring tot na nieuwe Tweede-Kamerverkiezingen. Blijft over: het referendum. Formeel is het verdrag dat de regeringsleiders tijdens de IGC i hebben opgesteld geen 'grondwet'. Nederland is echter onderdeel van de Europese rechtsorde en is gebonden aan uitspraken van het Europese Hof van Justitie. De Raad van State oordeelde daarom dat het nieuwe verdrag een dermate ingrijpend karakter heeft, dat zij tot op zekere hoogte te vergelijken valt met een wijziging van de Nederlandse Grondwet. o Meer informatie i (Zie: Juridische redenen voor een Grondwet) * 2. Een referendum - mits aangenomen - vergroot het maatschappelijk draagvlak voor een Europese Grondwet. Als er geen referendum komt, bestaat het gevaar dat burgers de indruk krijgen dat alles in de achterkamers van de Tweede Kamer beslist wordt. Dit zou schadelijk zijn voor de democratische legitimiteit van het nieuwe verdrag. * 3. Een referendum betekent een belangrijke impuls voor een publiek debat over de Europese integratie. Vergeleken met andere EU-landen besteden de Nederlandse media hier weinig aandacht aan. Een referendum zorgt voor 'vuurwerk' in kranten en op tv, waardoor de betrokkenheid groter zal worden. Door een actieve stem te geven aan de Nederlandse kiezer, wordt de burger een 'serieus onderdeel van het functioneren van de democratie'. Een referendum vergroot bovendien de politieke participatie van burgers bij zaken die de Europese Unie betreffen. * 4. Een argument van de VVD om vóór een referendum te zijn, is dat dit "een stok achter de deur" is waarmee de Nederlandse regering wordt aangespoord zo hard mogelijk te vechten voor Nederlandse belangen tijdens de IGC. De VVD behield zich het recht voor om campagne te voeren voor een "nee" als de onderhandelingsresultaten teleurstellend zijn. (Inmiddels heeft de VVD zich tijdens het Tweede-Kamerdebat van 23 juni 2004 uitgesproken vóór de Europese Grondwet). Zie de reacties voor de argumenten tegen.

Nadelen referendum zijn: -moeilijk om een duidelijke en volledige vraagstelling op te stellen waarop alleen met ‘ja’ of ‘nee’ kan worden geantwoord. -In praktijk is het kostbaar en organisatorisch onuitvoerbaar om regelmatig een referendum te houden. -Extreme denkbeelden of niet-realistische maatregelen kunnen onderwerpen worden waar een deel van de bevolking een referendum wil.

Bronnen:
http://www.scholieren.com/werkstukken/10884

Wat ik ook vind als tegenargument; het kost veel (belasting)geld om een referendum op te zetten en vervolgens nog meer geld als een referendum negatief uit komt...

Groot nadeel van een referendum: de meeste kiezers zijn onvoldoende inhoudelijk geïnteresseerd en stemmen oppervlakkig. De politiek wordt daar oppervlakkiger van. De EU grondwet is bv verworpen omdat mensen tegen campagnes voeren omdat God en de Joods-Christelijke geschiedenis niet in de grondwet stond, mensen de euro terug wilde hebben, de SP tegen het huidige kabinetsbeleid was, etc. Allemaal zaken die niet met de grondwet te maken hadden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100