Welke plannen heeft D66 voor de multiculturele samenleving in de toekomst?

Weet jij het antwoord?

/2500

Op https://www.d66.nl/standpunten/ zijn de standpunten van D66 te vinden. Deze bijvoorbeeld: "Integratie Integreren betekent voor D66 meedoen. Daarom verwachten wij van immigranten dat ze de taal leren, een diploma halen, een baan zoeken en zich aan de regels houden. Werken en scholing zijn dé drijvende kracht achter geslaagde integratie. D66 gaat daarbij uit van het individu. Wij beoordelen mensen niet op basis van achtergrond, kleur of geloof, maar op grond van wat ze doen. Waar nodig stellen we duidelijke grenzen. D66 wil bijvoorbeeld dat grondrechten zoals gelijkheid van homo’s onderdeel uitmaken van het inburgeringexamen. Wij staan ook voor een gastvrij Nederland. Het intrekken van de verblijfsvergunning bij het niet slagen voor de inburgeringcursus is buitenproportioneel en strijdig met het internationaal recht. Voor asielzoekers moet het mogelijk worden om te leren en te werken in de periode waarin zij wachten op duidelijkheid. Dit bevordert hun zelfstandigheid en is tevens in het belang van de Nederlandse samenleving." "Vluchtelingen D66 wil in asielzaken rechtvaardig, humaan en streng zijn. Liefst in Europese context. Wij vinden dat de overheid uiterlijk binnen drie jaar moet beslissen over het verblijfsrecht van de asielzoeker. Een sanctie, bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom, verschaft daarbij de nodige prikkels voor snelheid. Als na een asielprocedure blijkt dat er geen recht op bescherming bestaat, moet de overheid duidelijk zijn: de vreemdeling moet terug naar zijn land van herkomst. D66 wil dat het voor asielzoekers in de periode waarin zij wachten op duidelijkheid, mogelijk is om te leren en te werken. Dit bevordert hun zelfstandigheid en is tevens in het belang van de Nederlandse samenleving. Van D66 mogen schoolgaande asielzoekers hun opleiding, inclusief stage, afmaken. Als asielkinderen al meer dan 8 jaar in Nederland verblijven en geworteld zijn, dan mogen ze van D66 blijven. Asielzoekers mogen, in afwachting van de uitkomst van hun asielprocedure, niet langer dan vier weken gedetineerd worden. D66 wil geen kinderen in de cel; voor hen moet altijd een alternatief gezocht worden." "Boerkaverbod D66 ziet geen aanleiding voor het boerkaverbod. Mensen zijn vrij in hun kledingkeuze. Als het gaat om arbeid, dan mogen er wel eisen aan gesteld worden. Zo kan er bepaalde kleding worden voorgeschreven omwille van de hygiëne, de veiligheid of de neutraliteit die een bepaalde functie moet uitstralen."

Bronnen:
https://www.d66.nl/standpunten/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100