Wat wordt en werd er gedaan om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Na de tweede wereldoorlog zijn er diverse internationale maatregelen en internationale afspraken gemaakt die zijn bedoeld om te verhinderen dat er in de toekomst grootschalige conflicten ontstaan en om genocide te voorkomen. Onder andere de oprichting van de Verenigde Naties, de oprichting van de staat Israël (hoewel tegenstanders zullen zeggen dat dat juist een derde wereldoorlog kon/kan veroorzaken), en de Verenigde Naties neemt op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Doel is het beschermen van de basisrechten van de mens. De verklaring vormt een algemene morele en juridische standaard. Zij dient als bron voor nieuwe internationale verdragen en grondwetten en vormt de basis van het werk van mensenrechtenactivisten en --organisaties. Verder komt er een dekolonisatie van Europese landen en wordt de Europese Unie opgericht. http://www.tweedewereldoorlog.nl/themas/na-de-oorlog/politieke-ontwikkelingen http://www.tweedewereldoorlog.nl/themas/na-de-oorlog/politieke-ontwikkelingen-2

Om een nieuwe machtsontplooiing te vermijden zoals Hitler die had bewerkstelligd, moest er samenwerking ontstaan. Die samenwerking mondde uit in de oprichting van verschillende politieke en economische organisaties. Zo ontstond, meteen na de wapenstilstand van Duitsland, de Verenigde Naties. Die moest er op toezien dat de vrede werd gewaarborgd en (na het ondertekenen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens) dat de mensenrechten niet werden geschonden. Daarnaast vond ook Europa, als grootste slachtoffer van de nazi's, dat het genoeg was. Eind jaren 40 verenigden België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Duitsland zich tot de EGKS. Van hieruit vond de EU haar oorsprong, maar het was voornamelijk een Politieke en Economische Unie die een tweede "depressie" zoals die in de jaren 30 moest vermijden. De NAVO was eveneens een product van internationale samenwerking (1949). Deze moest erop toezien dat de 'communistische' dreiging uit de Sovjet Unie geen nieuwe wereldoorlog zou veroorzaken. Maar uiteindelijk was die NAVO slechts een militaire dekmantel om de politieke en economische belangen van de westerse wereld te beschermen. Ook het IMF (Internationaal Monetair Fonds), de Wereldbank en de G8 werden hierdoor opgericht. Deze organisaties waren een soort dekmantel om nieuwe economische conflicten te vermijden, maar voedden enkel de ontwikkeling van het kapitalisme. Vandaag de dag zijn al deze organisaties nog steeds actief en vermengen politieke en economische belangen zich met militaire interventies, waardoor internationale sociale controle een globaal gegeven is geworden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100