Waarom is Fries een aparte taal en geen dialect?

Nederlands, Fries, Duits en Engels zijn alle vier West-Germaanse talen en dus nauw verwant. De West-Germaanse familie had drie dialecten: (1) Noordzee-Germaans, (2) Elbe-Germaans, (3) Rijn-Weser-Germaans.

Nederlands stamt af van het Nederfrankisch en is dus deel van de Rijn-Weser-Germaanse tak van de West-Germaanse familie. Een deel van de Duitsers spreekt ook een variant van dit dialect. Echter noemen we het Nederfrankisch dat in Nederlands gesproken wordt een Nederlands dialect en het Nederfrankisch dat in Duitsland gesproken wordt een Duits dialect. Het onderscheid lijkt dus gewoon politiek gemotiveerd te zijn en niet genetisch.

Ingewikkelder wordt het als we de Noordzee-Germaanse talen erbij halen. Hieronder vallen onder meer het Fries, Nedersaksisch en het Engels. Het Nedersaksisch dat in Nederland gesproken wordt noemen we nog steeds een Nederlands dialect en het Nedersaksisch dat in Duitsland gesproken wordt noemen we nog steeds een Duits dialect. Politieke onderscheid voert dus de boventoon, in plaats van genetische oorsprong.

Maar mijn vraag is dus waarom geldt dit niet voor het Fries? Waarom is Fries dus een aparte taal een geen Nederlands dialect net als haar zustertaal het Nedersaksisch?

Weet jij het antwoord?

/2500

Fries is een taal, maar Gronings, Brabants en Limburgs zijn dat niet. En dat komt doordat Fries als enige van de regionale talen voldoet aan de gestelde eisen. Zo heeft het een duidelijke grammatica, is er sprake van historische ontwikkeling en vinden de sprekers zelf dat ze de taal Fries spreken. Een taal is te herkennen als aparte taal op grond van drie eigenschappen: - de taal verschilt genoeg van andere talen (taalafstand). - de sprekers ervan willen hun taal graag spreken en aan hun kinderen doorgeven (taalwil). -de taal heeft binnen de taalgemeenschap een bepaalde status (taalstatus). Deze drie eigenschappen kunnen leiden tot de formele erkenning van een taal door de nationale overheid en door de internationale gemeenschap. Zo’n erkenning is een bevestiging van de feitelijke status van de taal in het dagelijks leven. De talige afstand tussen het Fries en het Nederlands is veel groter dan die tussen bijvoorbeeld het Amsterdams of het Haags en het Nederlands. Het Fries kent klanken en klankcombinaties die het Nederlands niet kent, en het is ook anders wat betreft de woord- en zinsvorming. Bovendien beseffen de Friezen dat wat zij spreken een taal is, en hebben ze er onderwijs in. Sinds 1980 is het Fries een verplicht vak voor alle leerlingen in het basisonderwijs in de provincie Friesland. En er werd al vanaf de dertiende eeuw in het Fries geschreven, vooral wetsteksten. Sinds die tijd kent het Fries een vrijwel ononderbroken schrijftaaltraditie. En tenslotte is er een standaard voor het Fries: je kunt opzoeken hoe je het spelt, wat de grammatica is, en de betekenis ervan staat in een woordenboek. Al met al is Fries dus echt een erkende taal.

Bronnen:
http://www.taalcanon.nl/vragen/is-het-frie...
https://www.kijkmagazine.nl/artikel/fryslan/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100