Wat zijn culpoze en doleus delicten?

Wie kan dit uitleggen? =)

Weet jij het antwoord?

/2500

Culpeuze delicten bevatten een vorm van schuld, terwijl doleuze delicten opzet in zich hebben.

Bronnen:
http://www.ensie.nl/definitie/Culpa
http://www.ensie.nl/definitie/Dolus

Culpa is een term uit het Latijn die vooral in het strafrecht wordt gebruikt om aan te duiden dat ‘’schuld’’ vereist is voor het plegen van een bepaald strafbaar feit. In beginsel maakt het strafrecht onderscheid tussen de zogenaamde culpose en doleuze delicten. Bij de culpose delicten is het bestanddeel ‘’culpa’’ (oftewel: schuld) onderdeel van de delictsomschrijving van enig strafbaar feit. Een voorbeeld is artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht dat stelt: ‘’Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie’’ (…). Uit het woord ‘’schuldig blijkt dat het om een culpoos delict gaat. Wanneer de verdachte in een bepaald geval heeft voldaan aan ‘’het zich schuldig maken aan opzetheling’’ heeft hij het bestanddeel vervuld en kan er worden geconcludeerd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan opzetheling. Uiteraard moet de verdachte dan ook hebben voldaan aan de andere bestanddelen van het artikel. http://www.ensie.nl/definitie/Dolus Dolus betekent letterlijk "opzet" en is een begrip uit het Latijn dat in het strafrecht veel wordt gebruikt. Wanneer er sprake is van een doleus delict, is er sprake van een zwaarder strafbaar feit dan wanneer er sprake zou zijn van een culpoos delict. Bij doleuze delicten is het bestanddeel ''opzet'' immers een belangrijk vereiste. Dit bestanddeel dient te worden vervuld wil er sprake zijn van enig strafbaar feit dat opzettelijk is gepleegd door de verdachte. Een voorbeeld van een doleus delict is moord, de delictsomschrijving stelt: ''Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.'' Dit staat gecodificeerd in artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht. Hieruit blijkt duidelijk dat de verdachte het bestanddeel ''opzettelijk'' moet vervullen om te voldoen aan de delictsomschrijving van moord. Wanneer het bestanddeel ''opzettelijk'' niet wordt vervuld door de verdachte, zal hij worden vervolgd voor een lichter strafbaar feit dan moord.

Bronnen:
http://www.ensie.nl/definitie/Culpa
http://www.ensie.nl/definitie/Dolus

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100