Waarom is een afgeleide van het 'Hollands' de standaardtaal geworden van Nederland en bijvoorbeeld niet het Limburgs?

Ik ben geïnteresseerd in de factoren die een cruciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse taal tot nu aan toe. Waarom is dit juist het 'Hollands' geworden en niet een taal uit een ander deel van Nederland?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In de 16e eeuw, begint ons land als zelfstandig land te bestaan, doordat Karel V. Friesland,Utrecht, Groningen en Gelderland toevoegt bij de gebieden die al samen hoorden. Het verloop van de 80 jarige oorlog was ook van belang geweest. In wat nu nederland is , konden de opstandelingen zich wel handhaven. De krachtigste provincie was Holland, maar in het zuiden had Philips II de overmacht. Hierdoor vluchtten veel Vlamingen en Brabanders naar het noorden. In het spoor van Luther en Calvijn verlieten ook veel rooms-katholieken hun kerk en stichtten protestantse kerken. Deze verschillende omstandigheden hadden grote gevolgen voor onze taal. De provincies kregen veel meer met elkaar te maken; ze moesten immers samen oorlog voeren. De eenvormige taal die men hiervoor gebruikte was het Hollands met veel Brabantse en Vlaamse invloeden. De meeste mensen uit de hoogste klassen woonden in Holland mede omdat hier de havens waren. Er waren in die tijd nog niet veel mensen die het ABN als spreektaal beheersten, maar daarom werd het ook beschaafd genoemd.Alleen de hoogste sociale klasse beheerste deze taal. tegenwoordig is dit echter niet meer zo. Toegevoegd na 10 minuten: Na de val van Antwerpen en het afsluiten van de Schelde, ontstond er een ware landsverhuizing van Vlamingen naar Nederland. Het culturele zwaartepunt van ons taalgebied kwam in Holland te liggen. Sindsdien lag ook onze taalkundige norm daar.

Bronnen:
intranet.grundel.nl/.../nederlands/Taal/De...

Ik denk dat het 'Hollands' het duidelijkst is in de vorm van spreken. Voor taalcorrecties kijk op www.tloont.nl!

Bronnen:
www.tloont.nl

Als het Nederlandse centrum van macht/handel en wetenschap bv in het door jou genoemde Limburg gelegen zou hebben, zou het Limburgs ongetwijfeld model gestaan hebben voor het Nederlands van nu.

Dat is beslist niet altijd zo geweest ; in Nederland heeft zo ongeveer elke regio zijn eigen ' taaltje' , en sommigen lijken zelfs niet eens echt op Hollands. Niks mis mee. Onder invloed van radio en televisie (en ook wel toneel, waar zeer duidelijk spreken zeker in de tijd voor de microfoon een must was) zijn we vanaf de jaren 20 een soort heel overdreven gearticuleerd Nederlands gaan ontwikkelen dat we ABN noemden (en, vanwege de ligging van de meeste radiostudio's het meest in de buurt kwam van wat in centraal Nederland werd gesproken). je hoort dit ' ABN' nog wel eens in een polygoonstem, of oude opnamen. Met name vanaf eind jaren 70 werd het door de enorme toename van de zendtijd (en de herkomst van het gros der bekende Nederlanders) steeds gewoner minder op die extreme articulatie te letten, en gingen mensen meer en meer hun eigen tongval spreken. Ook weer door diezelfde media, zijn mensen uit heel Nederland dat zo veel mogelijk na gaan doen, en spreken we op veel plaatsen niet meer zozeer dialect - of zelfs een andere taal - maar meer ' Hollands met een streekgebonden tongval' . Met name de laatste jaren wordt het Nederlands dat we van de media leren steeds platter en minder grammaticaal correct. Bij het nieuws wordt er nog wel redelijk op gelet, maar in spelprogramma's kun je de meest gruwelijke vormen van staattaal waarnemen, zelfs bij mensen bij wie dat helemaal niet past. Zo verandert taal, ook spreektaal, voortdurend. Alleen de enorme invloed van de media-met-geluid is uniek in de geschiedenis. Lagen de meeste radio- en teeveestudio's in de omgeving van Brabant en Limburg, dan spraken we inmiddels misschien wel allemaal met een zachte g ; wie zal het zeggen ??

In de vroege zo wel als (afnemend) in de late Middeleeuwen was het Diets een volkstaal die gesproken en verstaan werd in een gebied dat zich uitstrekte van Plymouth (Engeland) tot aan de Weichsel (Polen). Dit is de basis taal voor ons Nederlanders geworden. Wil je een voorbeeld lezen: Karel ende Elegast, een gedicht uit de tijd van Karel de Grote, is in die taal geschreven.Deze taal is de oorsprong van zowel het Nederlands als het Duits en het Vlaams. Nederlanders van die tijd vonden trouwens dat ze Vlaams spraken. Daarnaast hadden alle streken een eigen dialect. Dialecten ontstaan door de geringe contacten tussen de mensen van die tijd. Men leefde en stierf in zijn dorp. Denk aan de "afrikaanders", de Nederlandse boeren-emigranten van Zuid Afrika in de zeventiende eeuw. Die ontstond tijdens de toenmalige grote vee-sterfte (mond-en-klauwzeer). In het Diets zaten door de Romeinse overheersing veel Romaanse woorden. Die gebruiken we nog. Een grote taalvernieuwing had plaats na de tijd van Vondel (hij voerde een vaste schrijfwijze in) door zijn treurspelen als de Gijsbrecht, en de blijspelen van Brero in de 17e eeuw. Het woord: Diets, is nog bewaard gebleven in de uitdrukking: Iemand iets diets maken (wijs maken). Toen werd bedoeld: Iemand in de wereldtaal van die Westerse wereld iets in die taal vertellen.

Bronnen:
Colleges van Prof. Dr Jan Romein

Een antwoord dat ik nog mis, is een antwoord uit de religieuze hoek; In de Nederlanden was een grote aanhang van het protestantisme en in 1618 werd te Dordrecht, dat toen wel zo'n beetje als de hoofdstad van Nederland beschouwd kon worden, de opdracht gegeven tot het schrijven van de Statenvertaling. Omdat veel mensen kerks waren in die tijd, kwam vanaf 1637 de statenbijbel in veel kerken op de kansel te liggen. De taal van die Statenvertaling is dus de grondslag van wat we nu het standaardnederlands noemen. Daardoor werd dus een bepaalde vorm van de dialecten / talen in Nederland dominant en kon deze voet zoveel aan wal krijgen, dat we er nu eigenlijk van kunnen spreken dat de Statenvertaling aan de basis van het moderne Nederlands staat.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100