Hoe is taal ontstaan? Zie uileg

Adam en Eva waren het eerste op de aarde. Hoe gingen hun praten? Met gebaren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wie zegt dat zij de eerste mensen waren op aarde? Mensen kunnen niet praten met gebaren, wel communiceren. Niemand zal je hier precies antwoord op kunnen geven. Maar hoogstwaarschijnlijk ging dit met gebaren en geluidjes ja. Er zal waarschijnlijk een klein beperkt aantal geluidjes zijn geweest waar ze mee communiceerden. Bijvoorbeeld als er gevaar aan kwam dat ze keihard "aaa!" schreeuwden oid. En als ze enthousiast of opgewonden waren "ooo!". Niemand zal je hier precies antwoord op kunnen geven.

Ik denk eerst met gebaren en vervolgens met tonen zoals gebrom of geluiden maken met je mond zoals fluiten of klikken met je tong. Zo ontstond taal naar mijn mening. Maar dat duurde volgens mij heel lang, want om die geluiden te kunnen herkennen moet je wel eerst weten wat die gebaren allemaal inhielden. Dus ik de k dat men er 100'den jaren over heeft gedaan om een soort van basis taal te ontwikkelen. Zo konden ze duidelijk maken of ze bijvoorbeeld boos of honger hadden. En als je logisch nadenkt zou je zeggen dat Adam en Eva niet de eerste mensen waren op aarde.

als het zo is wat u beweert,dat adam en eva de eerste mensen op aarde waren,dan zijn ze door god geschapen,kant en klaar dus ook met taal.gewoon woordentaal.

Het volgende (ik zeg het maar eerlijk) is gekopieerd uit Wikipedia.( http://nl.wikipedia.org/wiki/Taal) Volgens Noam Chomsky is het taalvermogen een aangeboren eigenschap. Er bestaat een soort universele grammatica die voor alle volkeren gelijk is. Een dergelijke grammatica is volgens deze theorie ook aangeboren. Taalverschillen tussen bevolkingsgroepen zijn gebaseerd op een verschillen in ‘setting’, of instellingen van bepaalde taalparameters. Elke parameter controleert een specifieke linguïstische eigenschap, zoals volgorde van woorden in een zin. Bijvoorbeeld: werkwoorden voor lijdend voorwerp. (Jan schopt de bal), of voorzetsels voor zelfstandige naamwoorden (in het doel). Een hieraan verwante theorie is afkomstig van de linguïst Joseph Greenberg. Ook hij ging uit van het idee dat talen die uiterlijk verschillen, toch universele kenmerken bezitten. Greenberg ging uit van overeenkomsten tussen bepaalde taalkenmerken in verschillende talen. Deze overeenkomsten zouden wijzen op universele regels voor woordvolgorde. Er zijn dus wereldwijde regels waaraan talen zijn onderworpen waardoor ze niet geheel vrij kunnen variëren. Evolutie van taalfamilies Er bestaat ook kritiek op de universele theorie. Wereldwijd worden naar schatting 7000 talen gesproken. Deze talen onderscheiden zich onder andere door de volgorde waarin woorden in een zin moeten staan. In de ene taal zegt men bijvoorbeeld: de boom in of: een blauwe hemel en in de andere taal: in de boom, of: een hemel blauw. Het blijkt nu dat de regels die gelden voor woordvolgorden per taalfamilie sterk kunnen verschillen. Volgens sommige onderzoekers[wijst dit er op dat talen volgens bepaalde paden evolueren, afhankelijk van de taalfamilie en de omstandigheden waarin de taalgebruikers leven. Die regels verschillen niet alleen per taalfamilie, maar veranderen ook op verschillende manieren binnen een familie. Talen vertonen dus veel minder overeenkomsten, dan altijd werd aangenomen. Dat zou, in tegenstelling tot de theorie van de universele grammatica, erop kunnen wijzen dat taalsystemen zich in de loop der tijden evolueren, net zoals mensen en dieren.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Taal

Ik geloof in de evolutie theorie, wat betekent dat men dier was die middels instinct geluiden kunnen maken en interpreteren, dit evalueerde door groei in bepaald deel van de hersenen dankzij de mogelijkheid hiertoe bestaand dankzij het fysieke voordeel van apen op mensen. Vaag maar ben stoned :p Maar als je gelooft dat A'dam eva de eerste mensen op aarde waren waarom zouden dan niet ook meteen kunnen praten? Of je geloofd deels wel in de evolutie theorie... ;)

Ik denk dat de bijbel mooie en leerzame verhalen kent, maar dat Adam en Eva niet echt hebben bestaan. Wat betreft het antwoord op je vraag: kijk naar hoe bijvoorbeeld apen communiceren. Gezichtsuitdrukkingen, geluiden met een toonhoogte, etc. Daarnaast zeggen ze wel eens dat ieder mens de evolutie een beetje overdoet. Dus kijk naar hoe een baby leert spreken. Wat een baby in 5 jaar leert, daar hebben onze voorouders duizenden jaren over gedaan.

Taal kun je zien als een complex en open systeem. Dat ontwikkelt zich beetje bij beetje. Taalkundige 'vondsten' verbreiden zich van taal tot taal, mits de volkeren met elkaar in contact staan. Taal zou zo'n 50000 jaar geleden ontstaan zijn, las ik. Maar sommige mensengroepen zijn al 70000 jaar gescheiden. Dat zou dan betekenen, dat taal gescheiden is ontstaan. Daarom denk ik, dat taal nog ouder is. Noam Chomsky blijkt niet gelijk te hebben: men heeft later talen ontdekt, die niet aan de door hem gestelde eisen voldoen. Zo is er een taal die geen lidwoorden, geen telwoorden en geen verleden tijd kent; ook kun je er niet in zeggen wat een ander gezegd zou hebben. Taal zit dus nog ingewikkelder in elkaar dan Chomsky dacht. Andere aspecten van taal. Er is een taalgrens van 10.000 jaar. Na deze periode zijn talen zo verschillend geworden, dat er geen enkele overeenkomst meer zichtbaar is. Met moderne statistische technieken kan dan nog de verwantschap worden aangetoond. Zie de Polynesische talen. Mensen raken uitgekeken op een woord. Zo gingen de Romeinen hun woord voor (bucca) 'gat' gebruiken voor os/oris 'mond'. Dit woord was eerst grappig bedoeld, maar werd later het gebruikelijke woord. Zo is het Franse woord voor 'mond' bouche geworden. Soms veranderen klanken. Dat zie je in het Engels, waar de a een e wordt of een o, en waar een i een ai wordt, enz. Deze klankveranderingen zijn grotendeels systematisch, waardoor veranderingen in de talen te volgen zijn. Verder zijn er redenen dat talen zich verbreiden. Bijvoorbeeld door techniek: de landbouw verspreidde de Indo-Europese talen, of door oorlog: de Romeinen verspreiden hun taal. Zo kan op een bepaalde plek de gesproken taal in een generatie helemaal veranderen. De wording van taal gaat nog steeds door. Er is een voortdurend proces van opbouw en afbraak. Toegevoegd na 3 minuten: Menselijke taal en de zang van vogels, blijkt op dezelfde manier te zijn ontstaan. Daardoor is er nu veel belangstelling voor vogelzang onder de taalkundigen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100