wat zijn de verschillen tussen taal en dialect ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De belangrijkste reden om b.v het Fries een taal te noemen is de ontwikkeling ervan; binnen de West-Germaanse talen is het Fries een van de vier takken die daarin onderscheiden worden. Het is zelfs ouder dan het (aparte) Nederlands; dat werd vroeger namelijk als deel van het Duits gezien. Vandaar dat een paar eeuwen geleden Duits en Nederduits normale aanduidingen waren voor wat wij nu Nederlands noemen. Het Oudfries heeft zelfs meer weg van het Oudengels dan van de oudste fasen van het Nederlands (of eigenlijk: het westelijkste Duits). In de loop der eeuwen is het Fries steeds meer op het Nederlands gaan lijken, omdat Friesland en Nederland al heel lang een bestuurlijke eenheid vormen, waarbij Nederland de dominante positie inneemt. Het (onderwijs in het) Fries heeft lange tijd weinig aandacht gekregen, waardoor er steeds meer Nederlandse elementen in het Fries zijn doorgedrongen. Momenteel heeft het Fries in de provincie Fryslân dezelfde status als het Nederlands. Er zijn meer redenen om iets een taal en geen dialect te noemen; zo heeft een taal meestal een literaire traditie en een dialect niet, en wordt een taal wel in hogere kringen (bijvoorbeeld bestuurskringen) gebruikt en een dialect niet. Het Fries is een literaire taal en een bestuurstaal. Het Zeeuws, het Limburgs, het Twents e.d. hebben een veel beperktere status en functie. Bovendien is het bij dialecten zo dat ze zich in een zogenoemd dialectcontinuüm bevinden; het hele Nederlandse én Duitse taalgebied heeft dialecten die taalkundig en geografisch gezien op elkaar aansluiten en waartussen geen echte taalgrens getrokken kan worden. Dat kan tussen het Fries en het Nederlands en bijvoorbeeld tussen het Duits en het Deens wel. Het Nederlands en het Duits zijn uiteindelijk aparte talen geworden omdat ze los van elkaar een standaardtaal hebben ontwikkeld. Het Zwitsers daarentegen, dat vrij ver van het Duits af staat, kent geen eigen standaardtaal, omdat in Zwitserland van begin af aan het Duits als bestuurstaal en literaire taal is gehanteerd. Soms ontwikkelen talen die veel meer op elkaar lijken echter wél eigen (bestuurs- en literaire) talen, zoals het Noors, Deens en Zweeds. Die talen lijken onderling heel sterk op elkaar, veel meer dan bijvoorbeeld het Nederlands en het Fries op elkaar lijken. Het heeft dus ook met landsgrenzen te maken.

Bronnen:
Ooit een antwoord van Jelle

Een taal is geregistreerd en voldoet aan allerlei grammaticale regels. Het wordt gesproken door een of meer bevolkingsgroepen. Een dialect ontstaat altijd binnen een officiële taal. Het is het 'anders' gebruiken van die taal, door b.v. een andere tongval of verdraaide woorden.

Geen. Ik spreek liever van het bestaan van officieel gangbare, of nationale talen en streektalen naast elkaar dan van talen en dialecten. Een nationale taal, zoals het ABN is eerder gevormd uit allerlei streektalen met buitenlandse invloeden dan dat die streektalen ontstaan zijn uit de nationale taal, wat de benaming ‘dialect’ zou rechtvaardigen.

Een dialect wordt in een kleiner gebied gesproken dan een taal. Een dialect ontstaat of is ontstaan in een al bestaande taal. Een dialect heeft vaak nog geen officieel vastgestelde grammaticale regels en een eenduidige schrijfwijze.

een dialect IS een taal dialecten hebben namelijk eigen grammatica regels uitspraak regels enz. maar je hebt een standaard taal, dit is de taal waar de dialecten van afgeleid zijn (ABN maar dit heet officieel niet zo omdat dialecten dan als onbeschaafd worden gezien)

Een taal is een verzameling dialecten, die genoeg op elkaar lijken om onderling verstaanbaar te zijn. Andersom dan je zou vermoeden, is een standaardtaal zoals Algemeen Nederlands uit verschillende dialecten ontstaan. AN is vooral gebaseerd op de dominante Brabantse en Hollandse dialecten. De Friese standaardtaal is gebaseerd op vooral Kleifreis en Woudfries. Vanuit een standaardtaal kunnen ook weer dialecten ontstaan, zoals de verschillende soorten Engels in de voormalige Engelse koloniën. Het verschil tussen taal en dialect is ook politiek. Nederlands en Vlaams verschillen ongeveer evenveel als Servisch en Kroatisch. Nederlands en Vlaams worden als varianten van één taal beschouwd, maar Servisch en Kroatisch vanwege de verhoudingen tussen die landen als twee talen. Servisch en Kroatisch waren toen Joegoslavië nog bestond één taal (Servokroatisch). Serviërs en Kroaten kunnen elkaar zonder problemen verstaan, net zoals Nederlanders en Vlamingen. Afrikaans lijkt ongeveer evenveel op Nederlands als menig dialect, maar wordt ook als aparte taal beschouwd. Geschreven en gesproken Afrikaans is voor Nederlanders (mensen die AN spreken) ook makkelijk te verstaan, makkelijker dan bijvoorbeeld Twents of Limburgs.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100