Wat is oorzaak van de WOII in Japan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De directe aanleiding in Azië ligt bij twee verschillende oorzaken. De eerste aanleiding voor de oorlog in Azië lag bij de Tweede Chinees-Japanse oorlog (1937-1945) toen Japan China binnenviel vanuit Mantsjoerije. Japan was nog steeds met China in oorlog toen ze de aanval op Pearl Harbor, 7 december 1941 uitvoerden en zo de Verenigde Staten in de oorlog meesleepten. Dit wordt dan ook de tweede (en belangrijkste) aanleiding genoemd, want de Tweede Chinees-Japanse oorlog was eigenlijk een conflict tussen twee landen die pas veel later andere landen meesleepten.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorzaken_van_...

De tweede Chinees-Japanse oorlog Japanse Imperium 1870-1942In de jaren twintig fragmenteerde het centrale gezag in China onder een aantal krijgsheren. Japan was hierdoor in staat invloed te verwerven en ongelijke verdragen af te sluiten met wat er aan centraal gezag restte. Deze situatie was inherent instabiel: wanneer China verder uiteenviel, kon het de verdragen niet meer nakomen; wanneer het centrale gezag sterker werd, had ze geen belang meer bij deze verdragen. In 1927 leidde Chiang Kai-shek en de Kwomintang de Noordelijke Expeditie. Chiang was in staat de krijgsheren in Zuid- en Midden-China zijn gezag te laten erkennen, en was bezig de krijgsheren in Noord-China formeel aan zijn gezag te binden. Uit vrees dat Zhang Xue-liang (de krijgsheer die Mantsjoerije controleerde) zijn trouw aan Chiang zou verklaren, intervenieerden de Japanners en plaatsten in 1931 een marionettenregering in hun satellietstaat Mantsjoekwo met aan het hoofd ervan de laatste Chinese keizer Pu Yi. In de jaren dertig werd militair geweld als instrument van koloniale macht echter door de internationale gemeenschap niet meer als politiek correct gezien. Japan trok zich terug uit de Volkerenbond. Er ontstond een patstelling toen Chiang zijn inspanningen ging richten op het uitschakelen van de communisten. Chiang beschouwde dit als een groter gevaar dan de Japanners. Deze houding werd binnen China door het sterke nationalisme in alle lagen van de bevolking steeds meer als onhoudbaar gezien. In 1937 werd Chiang ontvoerd door Zhang Xue-liang tijdens het zogenaamde Xian Incident. Als voorwaarde voor zijn vrijlating beloofde Chiang samen met de communisten tegen de Japanners te vechten. Als antwoord hierop zetten officieren van het Kwantung-leger zonder overleg met het Japanse opperbevel het Marco Polo-brugincident in elkaar, waardoor de tweede Chinees-Japanse oorlog formeel een feit werd. Deze oorlog ging gepaard met ongekende wreedheden, zoals het beruchte bloedbad van Nanking waar de Japanners naar schatting 300.000 Chinezen hebben vermoord.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100