Hoe verliep de verspreiding van het Christendom binnen en buiten Europa?

Ging het moeizaam, of juist redelijk makkelijk? Vroeg het me af, omdat ik eigenlijk helemaal niets weet hierover.. :(

Weet jij het antwoord?

/2500

Joden en proselieten die met Pinksteren in 33 n.Chr. het goede nieuws hoorden, waren afkomstig uit Parthië, Medië, Elam, Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus, Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, Libië, Rome, Kreta en Arabië. Velen werden gedoopt. Wat denk je dat ze na hun terugkeer naar huis deden? Jaren daarna brak er vervolging uit in Jeruzalem. Door die vervolging in Jeruzalem werden Christus’ volgelingen weldra ook verstrooid over verschillende gebieden. Petrus en Johannes hielpen Samaritanen het goede nieuws te horen en te aanvaarden (Han 8:1, 4, 14-16). Nadat Filippus getuigenis had gegeven aan een Ethiopiër op de woestijnweg die „van Jeruzalem naar Gaza” loopt, verbreidde het christendom zich tot in Afrika (Han 8:26-39). Omstreeks dezelfde tijd wierp de boodschap vruchten af in Lydda, gelegen in de vlakte van Saron, en in de havenstad Joppe (Han 9:35, 42). Van daar uit ging Petrus naar Cesarea en hielp hij de Romeinse legeroverste Cornelius, zijn verwanten en zijn vrienden om met de geest gezalfde christenen te worden. — Han 10:1-48. Paulus, een voormalige vervolger, werd de apostel voor de natiën. Hij reisde over land en per schip heel wat af. We kennen zijn drie zendingsreizen en een tocht naar Rome. De apostel en anderen verbreidden het goede nieuws naar talrijke centra van het Romeinse Rijk. Paulus wilde Spanje bereiken , en Petrus diende in het ver in het oosten gelegen Babylon (1Pe 5:13).

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Hande...

De verspreiding van het Christendom ging voor een deel via de stamoudsten, vorsten enz.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100