Waarom was er een dienstplicht in Nederland terwijl er helemaal geen oorlog was?

Ik hoor weleens van of over mensen (vooral mannen) van nu inmiddels ongeveer middelbare leeftijd, dat ze vroeger in dienstplicht moesten. Dus verplicht in het leger moesten. Nu vraag ik me af waarom dat perse moest omdat er toen geen oorlog was in ons land. En waarom konden sommige mensen ook onder de dienstplicht uitkomen. En is dat niet een recht, dat je zelf mag kiezen zonder dat het je opgedragen word (in onze vrije samenleving)?
Misschien een beetje onderduidelijk verwoord sorry daarvoor.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In Nederland werd de militaire dienstplicht in 1810 ingevoerd door de Franse bezetters onder Lodewijk Napoleon, toentertijd "conscriptie" genaamd. Iedere man van 20 jaar of ouder moest zich inschrijven. Door middel van loting werd bepaald wie dienst moest nemen in het Franse leger. Tot 1898 kon iemand die ingeloot was echter een vervanger (remplaçant) inhuren. Na 1898 gold de persoonlijke dienstplicht. Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf 18 jaar. Uitstel, bijvoorbeeld vanwege studie, was mogelijk. Gewetensbezwaarden, mensen die principieel tegen het leger zijn, konden een vervangende dienstplicht vervullen in een andere sector. Door diverse oorzaken kwam de militaire dienstplicht eind 20e eeuw steeds meer onder druk te staan. Door het einde van de Koude Oorlog was het directe gevaar van een oorlog afgenomen. In plaats daarvan werd het Nederlandse leger steeds vaker ingezet bij vredesoperaties die niet direct dienden ter verdediging van Nederlands grondgebied. De complexiteit en het gevaar van deze missies maakten de inzet van dienstplichtigen omstreden. Bovendien werd steeds vaker gewezen op het discriminerende karakter van de dienstplicht. In een tijd waarin gelijke rechten en plichten voor iedereen steeds vanzelfsprekender werden, paste een plicht voor alleen mannen niet langer. Verder bestond er kritiek op het gegeven dat in veel landen de dienstplichtigen na een basisopleiding van enkele weken weinig meer te doen hadden en de rest van hun dienstplicht in ledigheid doorbrachten. Niet alleen was dit verspilde tijd vanuit het oogpunt van de dienstplichtigen, maar op deze manier had ook de overheid weinig aan hen. Nog een kleine aanvulling, je kreeg vrijstelling voor broederdienst, dat wil zeggen als je al twee broers voor je had die in dienst zijn geweest hoefde jij als derde enz niet in dienst. en voor de volgende redenen die ook op wikipedia staan ( als toevoeging. past hier niet meer bij) Toegevoegd na 2 minuten: Afgekeurd worden bij de medische keuring of een medisch certificaat van ongeschiktheid kunnen overleggen. Het (fulltime) volgen van een studie of (hogere) opleiding. Het bezitten van de doctorstitel, het volgen van een opleiding die hiertoe leidt, het verrichten van onderzoek, of het schrijven van een proefschrift. De gezinssituatie, bijvoorbeeld enig kind of enige kostwinner zijn, of (kleine) kinderen hebben. Homoseksualiteit. dat als psychische stoornis werd gezien.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dienstplicht

Met dienstplichtigen leg je de macht van generaals aan banden, want dienstplichtigen zullen niet gemakkelijk op de eigen bevolking schieten. Het is dus moeilijker om een coup te plegen. Vroeger bestond daar meer vrees voor dan nu.

Je bent verkeerd geïnformeerd. De dienstplicht bestaat nog steeds, elke Nederlandse man krijgt op dit moment vrijstelling van dienstplicht maar moet in tijde van oorlog op komen draven om de dienstplicht te vervullen. De dienstplicht heeft en had niets te maken met het voeren van oorlog maar het voorbereid zijn op een oorlog, voorbereid zijn om ons land en de landen van bondgenoten te verdedigen tegen een agressor, het valt niet voor niets onder defensie. Na de tweede wereldoorlog ontstonden er op de wereld twee stromingen, het socialisme en het imperialisme. Beide stromingen waren bang van elkaar en hadden angst om door de ander onder de voet te worden gelopen, hierdoor ontstond een wapenwedloop en werden mensen verplicht opgeleid tot het kunnen verdedigen van het land met wapens, deze dienstplichtige werden op kazernes gehuisvest zodat er bij een inval ze terstond vervoerd konden worden en aan de gevechten deelnemen. De dreiging van oorlog werd in de loop der tijd kleiner doordat beide stromingen met elkaar in gesprek gingen, hierdoor werd een defensie minder noodzakelijk en werd iedereen vrijgesteld van dienstplicht.

Onderscheid dient gemaakt te worden in Dienstplicht, deze bestaat nog steeds, en Opkomstplicht, deze is reeds afgeschaft.

Omdat: - het leger toen maar voor een deel uit vrijwillige beroepskrachten bestond - het leger dus werd aangevuld met dienstplichtigen. - tot het eind van de Koude Oorlog (rond 1990) rekening werd gehouden met een grootschalige oorlog in Europa. - Het dag dus handig was dat de diensplichtigen vantevoren een beetje oefenden. groet, lichting 1979

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100