Waar komt de uitdrukking "niet goed snik"vandaan??

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

snik 1 bn. ‘wijs’ Nnl. en ons voor niet snik verklaaren [1787; iWNT], 't Is een rare hoor ... ik hou hem voor niet goed snik [1904; iWNT]. Herkomst onbekend. Misschien een nevenvorm van de onder → snugger genoemde woorden. Het woord komt vrijwel alleen voor in combinatie met goed in een ontkennende context, meestal met niet. (M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands) Hij is niet goed snik, d.w.z. hij is niet wel bij zijn hoofd, niet sneech (17de eeuw), een halve gedraaide of een halveslag (Zuidndl.). ‘Snik’ is synoniem, wellicht ook verwant met snugger, dat vroeger ook fijn beteekende; vgl. het oostfri. snig, snigge(r), snikker, glad, sierlijk, fijn, verstandig; het noorw. snögg, vlug, flink; zweedsch snygg, rein, zuiver, lief, fijn; de. snyg, glad, net, fijn; in nd. dial. ook schnick. Zie Nkr. III, 19 Dec. p. 4; Mgdh. 304; Kalv. I, 154; Sjof. 182; Het Volk, 30 April 1914, p. 5 k. 3: Theo zei: Zeg, ouwe jongen, oome Bram, die is niet snik; De Arbeid, 4 Oct. 1913, p. 4 k. 1: In der tijd werd L. niet verward genoemd, maar getroebleerd, wat zoo wat hetzelfde beteekent. Op zijn spaansch noemen ze het mesjoggeHebr. meschuggâ, verbijsterd, gek; bij ons ook voorkomend als mesjoege, mesjogge(n) (o.a. Nkr. VIII, 4 Juli p. 4; Persl. 54; Barb 178; Zoek. 16; A. Jodenh. 4, 16, 20, 25, 27, 31); mesjoggaas (in Nkr. VIII, 18 Juli p. 3); mes(j)okke (in Nkr. II, 13 Dec. p 2); half-sjoeg (in Nkr. VIII, 3 Oct. p. 7); bësjokken (in Nw. School II, 202); sjoege geven (in Nkr. IX, 22 Mei p. 6), gekheid maken. Zie Köster Henke, 45; Günther, 95; V. Ginneken II, 79; Voorzanger en Polak, 211-212.. Ik geloof waarempel dat-i nog niet recht snik is of om het op z'n Hollandsch uit te drukken: een tik van den molen te pakken heeft; Ten Doornk. Koolm. III, 244 a; Franck-v. Wijk, 635; V. Schothorst, 201; Bouman, 99; Grimm IX, 1328; fri. net rjucht snik wêze. (F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden)

‘Snik’ is synoniem, wellicht ook verwant met snugger.

Bronnen:
http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01...

Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) is snik in deze zegswijze vermoedelijk verwant met snugger; het heeft in elk geval niets te maken met snikken ('huilen'). Het Etymologisch Woordenboek van Van Dale (1997) merkt op dat snugger en snik (in niet goed snik) behoren tot een groep woorden die met sn beginnen en de grondbetekenis 'snijdend, scherp' hebben. Niet goed snik zijn komt al voor sinds de achttiende eeuw.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100