Wat is 'burgerlijk formalisme'?

Het komt uit een artikel dat ik moet uitpluizen voor kunst algemeen op school. Dit is de context:

'De Russische fotograaf Aleksandr Rodtsjenko (1891-1956) geldt als een van de in de geschiedenis van de fotografie. Als kunstenaar - hij was ook schilder en beeldhouwer - verbond hij zich al voor de revolutie van 1917 met de avant-gardistische bewegingen van futuristen en constructivisten. (...) Vanaf eind jaren twintig kwamen veel kunstenaars uit de kring van Russische futuristen en constructivisten in politieke problemen, omdat onder Stalin hun kunst als 'BURGERLIJK FORMALISME' werd veroordeeld - hoewel velen van hen niets liever wilden dan hun kunstenaarschap in dienst van het socialisme te stellen.'

Alvast bedankt!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De burgerij of bourgeoisie is de gegoede bovenlaag van de maatschappij. Het is een sociale klasse van mensen in de middenklasse en bovenklasse die hun macht of status ontlenen aan hun vermogen. Het constructivisme was van 1917 tot 1921 de officiële kunst van de Russische Revolutie. Tal van moderne kunstenaars, ook Kandinski en Tatlin, bezetten belangrijke officiële posten, zoals leraar aan de kunstacademie van Moskou. Maar na 1920 werden de moderne kunstuitingen door de regering veroordeeld als onbegrijpelijk voor het gewone volk en in strijd met het algemeen belang.Dus onder Stalin werd deze kunststroming gezien als een kunststroming voor de gegoede bovenlaag en dus niet in overeenstemming met het Communisme/Socialisme.Het werd als Kunst verworpen daar het een uiting zou zijn van de bourgeoisie(zie boven). Groet en Succes Toegevoegd na 1 uur: Aleksandr Rodtsjenko;Begonnen als beeldhouwer en schilder, specialiseerde Rodtsjenko zich later in grafische vormgeving en fotografie. Hij was één van de grondleggers van het constructivisme. Na de Russische Revolutie was Lenin van mening dat kunst een grote rol kon spelen in de communicatie met het Russische volk. Rodtsjenko was een typische exponent van die tijd, en zijn fotomontages en affiches werden door verschillende staatsinstanties gebruikt. Bij het vervaardigen van die affiches werkte Rodtsjenko vaak samen met de dichter Vladimir Majakovski, die de tekst op de affiches voor zijn rekening nam. Ook waren zij samen verantwoordelijk voor tijdschriften zoals LEF, waarvan Rodtsjenko de omslag deed (heel beroemd werd zijn cover van Majakovski's geliefde Lili Brik), en waarvan Majakovski de redacteur was. Na de dood van Lenin nam het beleid onder Stalin echter een andere richting. Het socialistisch realisme werd de officiële stijl voor Russische kunstenaars, en iedereen werd geacht zich aan te passen aan dit beleid. Zo ook Rodtsjenko, die om deze reden in 1933 een fotoreportage maakte van de aanleg van het Witte Zee-Oostzeekanaal. Daarna legde Rodtsjenko zich toe op het fotograferen van sportbijeenkomsten en parades. Omdat Stalin inmiddels de hele kunstindustrie aan banden had gelegd gaat Rodtsjenko voor zichzelf werken, totdat de regering er achter komt en hem een baan aanbiedt. Hij krijgt de opdracht tot het maken van een fotoboek. Echter, omdat verschillende parlementariërs vermoord werden wordt hij verplicht de hoofden door te krassen

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Rodtsjenko
http://nl.wikipedia.org/wiki/Constructivis...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Formalisme_%2...

Stalin was een dictator in een communistisch / socialistisch systeem. Alles wat als 'bourgeois' (letterlijk: burgerlijk) bekend stond, was in de Sovjet Unie uit den boze. 'Bourgeois(ie)' houdt in: "De burgerij of bourgeoisie is de gegoede bovenlaag van de maatschappij. Het is een sociale klasse van mensen in de middenklasse en bovenklasse die hun macht of status ontlenen aan hun vermogen, opleiding en werk, anders dan de aristocraten, die hun status in eerste plaats aan hun familieachtergrond ontlenen." Bekende grondleggers van het communisme zoals "Karl Marx en Friedrich Engels, zagen de bourgeoisie als een heersende klasse van eigenaren die door onderdrukking en uitbuiting profiteerde van het "proletariaat", de onderklasse die het werkelijke werk verrichtte. De term "bourgeois" of "burgerlijk" kreeg hierdoor een negatieve betekenis." http://nl.wikipedia.org/wiki/Bourgeoisie Formalisme betekent letterlijk het aanhangen van vorm. "Het formalisme richt zich op de uiterlijke verschijningsvorm in de kunst: compositie, kleur, licht, ruimte, gebruikte materialen enz. De theorie gaat ervan uit dat de beeldende kunst zich onderscheidt van ander kunstvormen omdat zij een materiële verschijningsvorm heeft. Formalisme doet geen uitspraak over de vraag of kunst mooi of niet mooi is." http://nl.wikipedia.org/wiki/Formalisme_(kunstbeschouwing)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100