Kind heeft bloedgroep B met negatieve rhesusfactor. Van dezelfde ouders is er in elk geval een kind met A+ en een met A-. Wat kunnen de ouders hebben?

Moeder had rhesusfactor +. Er is mogelijk ook iemand met O+. Is dat mogelijk? Welke combinaties zijn hier mogelijk voor moeder en vader? (Opm. niet alle medische gegevens zijn nog beschikbaar.)

Weet jij het antwoord?

/2500

Ervan uitgaande dat er inderdaad een kind met 0+ is: Moeder A+, vader B- Moeder A-, vader B+ Moeder B+, vader A- Moeder B-, vader A+ Met andere woorden: één van beide ouders heeft A, de andere B, en één van beide ouders heeft een positieve resusfactor, de andere een negatieve. Dat kan in iedere combinatie. Wat niet kan: Geen van beide ouders kan bloedgroep AB (positief of negatief) hebben, want dan zou ieder kind bloedgroep A, B of AB hebben en nooit bloedgroep 0. Geen van beide ouders kan bloedgroep 0 (positief of negatief hebben. Dan zouden er namelijk alleen kinderen met A én kinderen met B kunnen zijn als de andere ouder bloedgroep AB heeft, en dat hebben we zojuist uitgesloten. Toegevoegd op 05-05-2009 13:28:06 Toevoeging op basis van de informatie dat de moeder een positieve resusfactor heeft: dit beperkt de mogelijkheden natuurlijk dan zijn er nog maar twee mogelijkheden: Moeder A+, vader B- Moeder B+, vader A- Toegevoegd op 05-05-2009 14:09:04 Ik zie dat ik nog iets was vergeten: Het kan ook dat beide ouders een positieve resusfactor hebben. Dan zijn kinderen met negatieve resusfactor nog steeds mogelijk.

kijk hier maar even http://www.sanquin.nl/Sanquin-nl/sqn_donorstart_nl.nsf/All/Bloedgroepen-.html in het tabelletje kun je precies zien wat de resultaten zijn van de diverse combinaties