Wat is een medische toestand?

Ik moet het invullen op een formulier voor werk. Kan ik gewoon 'gezond' invullen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als jij niets mankeert wat eventueel een belemmering kan zijn voor het werk dat jij wilt gaan doen, dan kan je daar 'geen bijzonderheden' invullen. Maar stel dat jij bijvoorbeeld een ernstige allergische reactie kunt krijgen door een bepaalde stof, of zomaar een epileptische aanval kunt krijgen, of om de zoveel tijd iets móet eten danwel drinken, dan is het belangrijk dat je dit op dat formulier vermeldt. Want daar moet rekening mee worden gehouden.

Als je gezond bent wel,heb je éen of andere aandoening waardoor je misschien vaak ziek thuis bent dan wil je werkgever dit natuurlijk weten. Toegevoegd na 3 uur: Medische persoonsgegevens Doordat medische gegevens bijzondere persoonsgegevens zijn, is het verboden om een sollicitant tijdens een kennismakingsgesprek naar de gezondheidstoestand te vragen. De vraag of de sollicitant bij de vorige baas vaak ziek was is dus uit den boze. Ook is het niet toegestaan om een sollicitant te vragen of zij zwanger is of in de toekomst kinderen wil. Worden tijdens het sollicitatiegesprek toch zulke vragen gesteld, dan kan de sollicitant een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen of zelfs een rechtszaak aanspannen om schadevergoeding te eisen. Er bestaan evenwel functies waarvoor het noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde medische vereisten voldoet omdat hij anders zichzelf en/of anderen in gevaar brengt. Zo is het cruciaal dat een piloot goede ogen heeft. Voor dergelijke functies geldt een uitzondering op het verbod te informeren naar de gezondheidstoestand van de sollicitant.

Bronnen:
http://www.juristenweblog.nl/artikelen.asp?aid=22

Een medische toestand waar u van op de hoogte bent, waar u aan lijdt of waarvoor u medicatie, advies of behandeling hebt ontvangen Als je nergens aan lijdt of niet aan medicatie doet kan je gewoon gezond invullen ja.

Onder 'medische toestand' wordt gewoonlijk verstaan: 'de gezondheidstoestand van de persoon op het moment van verschijnen' maar kan ook duiden op het complete medische verleden van een persoon. Het is overigens verboden om op sollicitatieformulieren vragen te stellen die de gezondheid aangaan en daardoor een nadeel kunnen opleveren voor de sollicitant. Het is de werkgever wel toegestaan om een medische keuring te laten uitvoeren voordat de sollicitant definitief wordt aangenomen maar niet als middel of instrument tot voorselectie. Als een medische keuring of psychologische test onderdeel uitmaken van de selectie procedure, dan moet de werkgever dat vooraf kenbaar maken. Tijdens de sollicitatie selectie mag de werkgever in principe alleen vragen naar relevante omstandigheden van de sollicitant zoals burgerlijke staat, opleidingsniveau, motivatie, arbeidsverleden enz. die betrekking hebben op de geboden functie. Een psychologische test mag daarbij wel afgenomen worden, zo'n test voorspelt de inzichtelijke vaardigheden en stressbestendigheid van de kandidaat. Alleen bij specifieke functies waarbij de fysieke gezondheid en geschiktheid extra meetellen mag de sollicitant in een 'eigen verklaring' ingaan op diens medische toestand. Dit zal de werkgever dan vooraf kenbaar moeten maken. In de eigen verklaring geeft de sollicitant aan dat hij/zij gezond is en niet lijdt aan ziekten of afwijkingen zoals epilepsie, slechtziendheid, gehoorschade heeft of erfelijke afwijkingen of de afgelopen 5 jaar aan enige ziekte of gebrek geleden heeft. Een summiere verklaring dus. Pas als de sollicitant is voorgeselecteerd op diens kwaliteiten door de werkgever en feitelijk een kans op aanstelling maakt, dan is de medische keuring de laatste hindernis die de sollicitant moet nemen als de functie dat vereist. Met de resultaten van deze keuring beslist de werkgever dan of de aanstelling doorgaat of niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100